Stollingsfactoren gedeclareerd door WBMV aangewezen centrum voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten (N0310-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Referentienummer: N0310-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 8

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Het onterecht registreren en declareren van add-ons voor dure en weesgeneesmiddelen en stollingsfactoren (indicatievoorwaarden en gebruikte hoeveelheid)
Samenvatting

Alleen centra voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten, die door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 8 van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) als zodanig zijn aangewezen, kunnen ozp-stollingsfactoren voor hemofilie en aanverwante hemostaseziekten in rekening brengen.

Regelgeving / beleid

Alleen centra voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten, die door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 8 van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) als zodanig zijn aangewezen, kunnen ozp-stollingsfactoren voor hemofilie en aanverwante hemostaseziekten in rekening brengen. Bij de declaratie van ozp-stollingsfactoren voor overige indicaties geldt deze beperking van aangewezen centra niet. In afwijking van de inwerkingtredingsdatum van deze regeling, treedt de inhoud van lid 9 van dit artikel met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017. Omschrijving Dummyindicatiecodes 99999996 Niet nader bepaalde indicatie zonder aanspraak (geldig t/m 31-12-2017) (aanspraak N) 99999997 Niet nader bepaalde indicatie met aanspraak (geldig t/m 31-12-2017) (aanspraak J) 99999998 Aan dit artikel zijn nog geen indicatieteksten gekoppeld of geregistreerde indicatie nog niet beschikbaar (aanspraak J) 99999999 Overig (aanspraak N)


NR/REG-1816 artikel 34a

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Momenteel werkt de norm voor 2018 hetzelfde als in 2017. De norm is in Handreiking 2017 ontwikkeld en zal in de loop van 2018 nog landelijk inhoudelijk beoordeeld worden.

Interpretaties

1) Stollingsfactoren met indicatie ID massaal bloedverlies (574, 598, 940, 579, 580, 581, 582, 583, 613, 577) worden uitgesloten in deelmassa 1 (N0310) en toegevoegd aan deelmassa 3 (N0313).

2) Indien één van de volgende diagnoses zijn geregistreerd, worden deze goedgekeurd.

  • Interne Geneeskunde - diagnose 741 (Hemofilie)
  • Interne Geneeskunde - diagnose 742 (Von Willebrandziekte)
  • Interne Geneeskunde - diagnose 749 (Overige hemorragische diathese obv stollingstoornis nno)
  • Kindergeneeskunde - diagnose 6004 (Hemofilie)
  • Kindergeneeskunde - diagnose 6006 (Stollingsstoornissen (overige))
  • Kindergeneeskunde - diagnose 6008 (Von Willebrand)

3) Indien op of tijdens in de 2 jaar voorafgaand aan de stollingsfactor een DBC aanwezig is (geweest) met diagnose 741, 742 of 749 bij interne geneeskunde (volwassenen) of diagnose 6004, 6006 of 6008 bij kindergeneeskunde (kinderen) is deze stollingsfactor terecht geregistreerd.

4) De resterende massa (waar geen sprake is van bovengenoemde diagnoses) wordt integraal (op patiëntniveau) beoordeeld. Daarbij mag de volgende afpelmethode worden gehanteerd:

Stel vast voor welke patiënten de stollingsfactoren, in combinatie met diagnose in handreiking 2015 en/of 2016, al integraal zijn beoordeeld op basis van het medisch dossier en waarvan het bewijs voor dit oordeel is gedocumenteerd.
Neem dat oordeel over.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Stollingsfactoren gedeclareerd door WBMV aangewezen centrum voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten (N0310-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle stollingsfactoren gedeclareerd door een WBMV aangewezen centrum voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten

(WBMV vergunning 2985 en 2990)

Blauwepijl.png

2) Stollingsfactoren uitgevoerd en gedeclareerd in Handreiking jaar

Blauwepijl.png

3) Uitgezonderd de stollingsfactoren die voldoen aan interpretaties vermeld onder 1, 2 en 3

Blauwepijl.png

4) Beoordeel voor deze patiënten of de registratie terecht is

logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De add-on wordt verwijderd, zie Berekening financiële impact - Waarde add-on.


ValueCareLogo2.png