Spoedeisende hulp contact op de SEH zonder een polikliniekbezoek (N0045)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0045
Behoort tot Normenkader

De N0045 is vervangen door de N2008

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Spoedeisende hulp (R06402)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Spoedeisende hulp
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Spoedeisende hulp
  3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Spoedeisende hulp
  4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Spoedeisende hulp
  5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Spoedeisende hulp
  6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Spoedeisende hulp
  7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Spoedeisende hulp
  8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Spoedeisende hulp
Samenvatting

Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling (190015) terwijl er geen polikliniekbezoek is vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent) in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2014: BR/CU-2134 art 12.26

2013: BR/CU-2104 art 11.17

2015
Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling (190015)

Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist (of arts-assistent), SEH-arts KNMG (of arts-assistent), verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2015: BR/CU-2136 art 11.24

2016
Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling (190015)

Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMGç, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2016: NR/CU-266 art 24.43

2017
Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling (190015)

Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2017: NR/REG-1732 art 24 lid 42

2018
Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling (190015)

Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 45

2019
Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling (190015)

Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit mag naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 17

2020
Spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling (190015)

Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit mag naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 17

2021
Spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling (190015)

Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit mag naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 17

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het is niet toegestaan een polikliniekbezoek vast te leggen voor een patiënt tijdens een dagverpleging, een klinische opname, langdurige observatie of IC opname (zie norm N0875/ N0876). Om deze reden mag er geen polikliniekbezoek naast een spoedeisende hulp contact worden vastgelegd indien er al een dagverpleging, een klinische opname, langdurige observatie of IC opname is vastgelegd. De norm controleert dus breder dan alleen op polikliniekbezoeken.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Spoedeisende hulp contact op de SEH zonder een polikliniekbezoek (N0045)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle spoedeisende hulp contacten (190015)

Blauwepijl.png


2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in
controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is er geen polikliniekbezoek (190011/190012/190013/190060 of kaakconsult 234001/243002/234003/234004 of RAT-consult 90613/90614),dagverpleging of langdurige observatie (ZPK 2), verpleegdag (ZPK 3), klinische opname (190021), of IC-opname (ZPK 19) aanwezig inclusief bijbehorende zorgactiviteit


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Een consult wordt toegevoegd omdat ervan uit wordt gegaan dat de patiënt face-to-face contact heeft gehad met de specialist. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting


ValueCareLogo2.png