Specifieke zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject die niet van het aanvragend specialisme is (N4118)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4118
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een gedefinieerde zorgactiviteit (bijvoorbeeld een KNF zorgactiviteit) gekoppeld is aan een subtraject van een ander specialisme dan van het aanvragend specialisme van de gesignaleerde zorgactiviteit. Dit duidt erop dat de zorgactiviteit verkeerd gekoppeld is of een er nieuw subtraject geopend kan worden.

Regelgeving / beleid
2019
Ondersteunend specialist

Een specialist die niet als poortspecialist fungeert en die medisch-specialistische zorghandelingen uitvoert in het kader van een zorgtraject van een poortspecialist. Een ondersteunend specialist heeft dus geen eigen zorgtraject. Als ondersteunende specialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: radiologie (0362), nucleaire geneeskunde (0363), klinische chemie (0386), medische microbiologie (0387), pathologie (0388), anesthesiologie (0389) en klinische genetica (0390). In bepaalde gevallen kan een ondersteunend specialist wel de poortfunctie uitvoeren en is er sprake van een eigen zorgtraject. Dit geldt voor: een interventie-radioloog (0362), een anesthesist als pijnbestrijder (0389) en een klinisch geneticus (0390).

Poortspecialist
De medisch specialist van het poortspecialisme waarnaar een patiënt wordt verwezen voor medischspecialistische zorg. Als poortspecialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: oogheelkunde (0301), KNO (0302), heelkunde/chirurgie (0303), plastische chirurgie (0304), orthopedie (0305), urologie (0306), gynaecologie (0307), neurochirurgie (0308), dermatologie (0310), inwendige geneeskunde (0313), kindergeneeskunde/neonatologie (0316), gastro-enterologie/mdl (0318), cardiologie (0320), longgeneeskunde (0322), reumatologie (0324), allergologie (0326), revalidatie (0327), cardio-pulmonale chirurgie (0328), consultatieve psychiatrie (0329), neurologie (0330), klinische geriatrie (0335), radiotherapie (0361) en sportgeneeskunde.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid aa en ee

Openen zorgtraject (met subtraject ZT11)
Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien de patiënt van buiten de instelling (extern) of vanuit de eigen instelling (intern) bij een specialisme (ook op de SEH) komt met een reguliere of spoedeisende zorgvraag waar nog geen zorgtraject voor is geopend, of waarvan de behandeling en diagnostiek niet passen binnen de context van een bestaande zorgvraag waar reeds een zorgtraject voor bestaat.

2019: NR/REG-1907a art. 5 lid 1

Er is sprake van multidisciplinaire behandeling indien er sprake is van één zorgvraag waarbij meerdere poortspecialismen als hoofdbehandelaar een eigen behandeling uitvoeren. In dat geval opent elk (poort)specialisme een eigen zorgtraject.

2019: NR/REG-1907a art. 5b lid 1

Een overig zorgproduct (039702 t/m 039736, 039741 t/m 039752, 039760, 039763 t/m 039793, 039796 t/m 039806, 039863 en 039864) voor klinische neurofysiologie (KNF) mag naast een dbczorgproduct worden gedeclareerd, indien:

 • het overige zorgproduct wordt uitgevoerd door een klinisch neurofysioloog; en
 • het overig zorgproduct niet wordt uitgevoerd ten behoeve van een zorgtraject (en het bijbehorende dbc-zorgproduct) neurologie (0330); en
 • er sprake is van een substantiële afwijking van de inzet van de klinische neurofysioloog ten opzichte van het landelijk gemiddelde profiel; en
 • er een contractuele overeenstemming is tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar.

2019: NR/REG-1907a art. 34b lid 1

2020
Ondersteunend specialist

Een specialist die niet als poortspecialist fungeert en die medisch-specialistische zorghandelingen uitvoert in het kader van een zorgtraject van een poortspecialist. Een ondersteunend specialist heeft dus geen eigen zorgtraject.Als ondersteunende specialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: radiologie (0362), nucleaire geneeskunde (0363), klinische chemie (0386), medische microbiologie (0387), pathologie (0388), anesthesiologie (0389) en klinische genetica (0390).In bepaalde gevallen kan een ondersteunend specialist wel de poortfunctie uitvoeren en is er sprake van een eigen zorgtraject. Dit geldt voor: een interventie-radioloog (0362), een anesthesist als pijnbestrijder (0389) en een klinisch geneticus (0390).

Poortspecialist
De medisch specialist van het poortspecialisme waarnaar een patiënt wordt verwezen voor medischspecialistische zorg. Als poortspecialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: oogheelkunde (0301), KNO (0302), heelkunde/chirurgie (0303), plastische chirurgie (0304), orthopedie (0305), urologie (0306), gynaecologie (0307), neurochirurgie (0308), dermatologie (0310), inwendige geneeskunde (0313), kindergeneeskunde/neonatologie (0316), gastro-enterologie/mdl (0318), cardiologie (0320), longgeneeskunde (0322), reumatologie (0324), allergologie (0326), revalidatie (0327), cardio-pulmonale chirurgie (0328), consultatieve psychiatrie (0329), neurologie (0330), klinische geriatrie (0335), radiotherapie (0361) en sportgeneeskunde.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid aa en ee

Openen zorgtraject (met subtraject ZT11)
Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien de patiënt zich meldt met een nieuwe zorgvraag bij een instelling. Voor deze zorgvraag is bij het betreffende specialismen binnen deze instelling nog geen zorgtraject geopend. Dit blijkt uit het medisch dossier.

Multidisciplinaire behandeling
Als er sprake is van een multidisciplinaire behandeling kunnen er voor dezelfde zorgvraag van een patiënt meerdere zorgtrajecten worden geopend. Er is sprake van multidisciplinaire behandeling indien er sprake is van één zorgvraag waarbij meerdere poortspecialismen als hoofdbehandelaar optreden en verantwoordelijk zijn voor het uit te voeren beleid met betrekking tot de zorgvraag.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 1 en 2a

Een overig zorgproduct (039702 t/m 039736, 039741 t/m 039752, 039760, 039763 t/m 039793, 039796 t/m 039806, 039863 en 039864) voor klinische neurofysiologie (KNF) mag naast een dbczorgproduct worden gedeclareerd, indien:

 • het overige zorgproduct wordt uitgevoerd door een klinisch neurofysioloog; en
 • het overig zorgproduct niet wordt uitgevoerd ten behoeve van een zorgtraject (en het bijbehorende dbc-zorgproduct) neurologie (0330); en
 • er sprake is van een substantiële afwijking van de inzet van de klinische neurofysioloog ten opzichte van het landelijk gemiddelde profiel; en
 • er een contractuele overeenstemming is tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar.

2020: NR/REG-2001a art. 34b lid 1

2021
Ondersteunend specialist

Een specialist die niet als poortspecialist fungeert en die medisch-specialistische zorghandelingen uitvoert in het kader van een zorgtraject van een poortspecialist. Een ondersteunend specialist heeft dus geen eigen zorgtraject. Als ondersteunende specialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: radiologie (0362), nucleaire geneeskunde (0363), klinische chemie (0386), medische microbiologie (0387), pathologie (0388), anesthesiologie (0389) en klinische genetica (0390). In bepaalde gevallen kan een ondersteunend specialist wel de poortfunctie uitvoeren en is er sprake van een eigen zorgtraject. Dit geldt voor: een interventie-radioloog (0362), een anesthesist als pijnbestrijder (0389) en een klinisch geneticus (0390).

Poortspecialist
De medisch specialist van het poortspecialisme waarnaar een patiënt wordt verwezen voor medischspecialistische zorg. Als poortspecialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: oogheelkunde (0301), KNO (0302), heelkunde/chirurgie (0303), plastische chirurgie (0304), orthopedie (0305), urologie (0306), gynaecologie (0307), neurochirurgie (0308), dermatologie (0310), inwendige geneeskunde (0313), kindergeneeskunde/neonatologie (0316), gastro-enterologie/mdl (0318), cardiologie (0320), longgeneeskunde (0322), reumatologie (0324), allergologie (0326), revalidatie (0327), cardio-pulmonale chirurgie (0328), consultatieve psychiatrie (0329), neurologie (0330), klinische geriatrie (0335), radiotherapie (0361) en sportgeneeskunde.

2021: NR/REG-2103a art. 1 lid aa en ee

Openen zorgtraject (met subtraject ZT11)
Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien de patiënt zich meldt met een nieuwe zorgvraag bij een instelling. Voor deze zorgvraag is bij het betreffende specialismen binnen deze instelling nog geen zorgtraject geopend. Dit blijkt uit het medisch dossier.

Multidisciplinaire behandeling
Als er sprake is van een multidisciplinaire behandeling kunnen er voor dezelfde zorgvraag van een patiënt meerdere zorgtrajecten worden geopend. Er is sprake van multidisciplinaire behandeling indien er sprake is van één zorgvraag waarbij meerdere poortspecialismen als hoofdbehandelaar optreden en verantwoordelijk zijn voor het uit te voeren beleid met betrekking tot de zorgvraag.

2021: NR/REG-2103a art. 5 lid l en 2a

Een overig zorgproduct (039702 t/m 039736, 039741 t/m 039752, 039760, 039763 t/m 039793, 039796 t/m 039806, 039863 en 039864) voor klinische neurofysiologie (KNF) mag naast een dbczorgproduct worden gedeclareerd, indien:

 • het overige zorgproduct wordt uitgevoerd door een klinisch neurofysioloog; en
 • het overig zorgproduct niet wordt uitgevoerd ten behoeve van een zorgtraject (en het bijbehorende dbc-zorgproduct) neurologie (0330); en
 • er sprake is van een substantiële afwijking van de inzet van de klinische neurofysioloog ten opzichte van het landelijk gemiddelde profiel; en
 • er een contractuele overeenstemming is tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar.

2021: NR/REG-2103a art. 34b lid 1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk extra zorgactiviteiten te includeren. Default worden geen extra zorgactiviteiten gesignaleerd.
 2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om een koppel van aanvragend specialisme met een specialisme van het subtraject uit te sluiten van de signalering. Default worden geen koppels uitgesloten.
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om een koppel van aanvragend specialisme met een specialisme een ondersteunend traject uit te sluiten van de signalering. Default worden geen koppels uitgesloten.
 4. De zorgactiviteiten genoemd in het functioneel ontwerp zijn zorgactiviteiten waarbij de verwachting is dat deze zorgactiviteiten gekoppeld worden aan een subtraject van het aanvragend specialisme. Deze lijst is gebaseerd op informatie uit ons netwerk.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Specifieke zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject die niet van het aanvragend specialisme is (N4118)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Zorgactiviteiten 039666, 039702, 039705, 039708, 039709, 039717, 039718, 039722, 039734, 039737, 039743, 039744, 039752, 039764, 039766, 039770, 039772, 039773, 039774, 039779, 039781, 039782, 039790, 039791, 039793, 039796, 039851, 039863, 039876

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd door een zorgverlener met poortfunctie

Blauwepijl.png

3) De zorgactiviteit is aangevraagd door een specialisme dat ongelijk is aan het specialisme van het gekoppelde subtraject


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Er is een parallel subtraject aanwezig voor de aanvrager van de zorgactiviteit
Omhangen van de zorgactiviteiten naar het parallelle subtraject.

Er is geen parallel subtraject aanwezig voor de aanvrager van de zorgactiviteit
Open een nieuw subtraject en koppel de zorgactiviteiten aan het desbetreffende subtraject.

Berekening financiële impact

Subtraject van de aanvrager aanwezig
Het omhangen van de gesignaleerde zorgactiviteiten naar het parallelle subtraject van het aanvragend specialisme wordt gesimuleerd. Vervolgens worden beide subtrajecten gegrouperd en wordt het waardeverschil ten opzichte van de voorgaande situatie berekend.

Geen subtraject van de aanvrager aanwezig
Waardeverschil tussen de huidige DBC zonder de gesignaleerde zorgactiviteiten en een nieuw geopende DBC inclusief de gesignaleerde zorgactiviteiten. De nieuwe DBC wordt gesimuleerd op basis van de meest gebruikte diagnose binnen het aanvragend specialisme van de gesignaleerde zorgactiviteiten.


ValueCareLogo2.png