Serialiteit crisis-DBC's (N6209)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6209

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: C - 1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: C - 1

Behoort tot Normenkader

 1. GGZ Zelfonderzoek 2015
 2. GGZ Zelfonderzoek 2016
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat een seriële crisis-DBC terecht is geopend.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-556

3.1.5.2 In de volgende gevallen dient een nieuwe crisis-DBC geopend te worden: 2e. Wanneer het niet duidelijk is dat de crisiszorg in het kader van de primaire diagnose van een al geopende crisis-DBC is. 3.1.5.3 In de volgende gevallen dient er een crisis-DBC heropend te worden: a. Wanneer de DBC gesloten is, maar de behandelaar nog indirecte tijd wil registreren op de crisis-DBC. Dit kan alleen als er minder dan 28 dagen zijn verstreken sinds het openen van de crisis-DBC. b. Wanneer de crisis-DBC is gesloten, maar de cliënt binnen 28 dagen na het openen van de crisis-DBC terug in crisis komt.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarvan het zorgtype 301 of 302
 • Waarbij de DBC is geopend binnen 28 dagen na opening van een voorgaande crisis DBC. Hierbij moet ook gekeken worden naar DBC’s met een begindatum in 2014.

Controlemethodiek

Integrale controle

Toetsingskader

Als uit de registratie blijkt dat beide DBC’s geopend zijn in het kader van dezelfde primaire diagnose, dan is de crisis-DBC die het laatst in de tijd geopend is onrechtmatig. LET OP: Bij een crisis DBC is het mogelijk dat er geen primaire diagnose is geregistreerd. Dit betekent echter niet dat er geen diagnose bekend was in het dossier. Voor deze seriële DBC’s dient in het dossier naar de diagnose gekeken te worden om de serialiteit te kunnen bepalen.

Definities relevante terminologie

 • Primaire diagnose
 • Zorgtype crisis

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Berekening financiële impact

 • Financiële impact wordt bepaald op casusniveau, gezien de veelheid aan herdeclaratie- en correctiemogelijkheden.
 • Alle fouten dienen gecorrigeerd te worden op microniveau

Functioneel ontwerp zelfonderzoek 2016

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat een seriële crisis-DBC terecht is geopend.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-565, pagina 14-15
3.1.6 Crisis-DBC Openen  In het geval van een crisiscontact wordt een (nieuwe) crisis-DBC geopend of als er nog korter dan 28 dagen geleden een crisis-DBC is geopend in de al geopende crisis-DBC geregistreerd.  
 
1. Er mag pas een nieuwe crisis-DBC geopend worden, als bij de instelling in de periode van 28 dagen vóór die datum geen crisis-DBC geopend is. Als een crisis-DBC (voortijdig) gesloten is, kan deze heropend worden.  
 
6.    Er moet een nieuwe crisis-DBC geopend worden als: 

 • er sprake is van een nieuwe (crisis)patiënt
 • bij een bekende patiënt na 28 dagen de crisisinterventie nog niet is afgerond 
 • een bekende patiënt terugkomt in crisiszorg, en er meer dan 28 dagen verstreken zijn sinds het openen van de vorige crisis-DBC.  

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarvan het zorgtype 301 of 302 is
 • Waarbij de DBC is geopend binnen 28 dagen na opening van een voorgaande crisis DBC. Hierbij moet ook gekeken worden naar crisis DBC’s met een begindatum in 2015 

Controlemethodiek

 Integrale controle

Toetsingskader

Als uit de registratie blijkt dat beide DBC’s geopend zijn in het kader van dezelfde primaire diagnose, dan is de crisis-DBC die het laatst in de tijd geopend is onrechtmatig.
LET OP: Bij een crisis DBC is het mogelijk dat er geen primaire diagnose is geregistreerd. Dit betekent echter niet dat er geen diagnose bekend was in het dossier. Voor deze seriële DBC’s dient in het dossier naar de diagnose gekeken te worden om de serialiteit te kunnen bepalen.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Serialiteit crisis-DBC's (N6209)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC's gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype gelijk aan:

301: Crisis zonder opname
302: Crisis met opname 

Blauwepijl.png

3) Crisis DBC's die binnen 28 dagen na opening van de voorgaande DBC geopend zijn. (Hierbij wordt ook gekeken naar DBC's uit 2015).

Blauwepijl.png

4) Als uit de registratie blijkt dat beide DBC’s geopend zijn in het kader van dezelfde primaire diagnose, dan is de crisis-DBC die het laatst in de tijd geopend is onrechtmatig.


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

 • Financiële impact wordt bepaald op casusniveau, gezien de veelheid aan herdeclaratie- en correctiemogelijkheden.
 • Alle fouten dienen gecorrigeerd te worden op microniveau

ValueCareLogo2.png