Serialiteit crisis-DBC's (N1121)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1121

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 42.

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2017
 2. GGZ Rechtmatigheid 2018
 3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Uitzondering

Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 16 is gebleken dat de aanbieder crisiszorg levert via een 24-uurs-crisisdienst.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er geen seriële crisis-DBC’s geregistreerd worden waarbij de opvolgende crisis-DBC binnen 28 dagen na opening van de voorgaande crisis-DBC geopend is.

LET OP: beide DBC’s moeten geopend zijn in het kader van dezelfde primaire diagnose.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
2017
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554
Paragraaf 2.5, Crisis-DBC:
3. In de volgende gevallen dient er een crisis-DBC heropend te worden:
 1. Wanneer de DBC gesloten is, maar de behandelaar nog indirecte tijd wil registreren op de crisis-DBC. Dit kan alleen als de crisis-DBC niet langer dan 28 dagen open staat.
 2. Wanneer de crisis-DBC is gesloten, maar de patiënt binnen 28 dagen na het openen van de crisis-DBC terug in crisis komt.
2018
2019
Controlemassa
 • Alle DBC’s die in de productgroep categorie crisis vallen én
 • die serieel lopen aan een crisis-DBC die binnen 28 dagen na opening van de voorgaande DBC geopend is met dezelfde primaire diagnose.
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse

Toetsingskader
 • Indien uit de registratie blijkt dat een crisis-DBC is geopend binnen 28 dagen na opening van een voorgaande crisis-DBC en beide DBC’s geopend zijn in het kader van dezelfde primaire diagnose, dan is de crisis-DBC die het laatst in de tijd geopend is onrechtmatig. Hierbij moet ook gekeken worden naar DBC’s met een begindatum in 2013.
Definities relevante terminologie
 • Primaire diagnose
 • Productgroep categorie crisis
Interpretatie

11e FAQ Zelfonderzoek cGGZ 2014, 22-9-2016

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Serialiteit crisis-DBC's (N1121)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle crisis DBC’s uit het desbetreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Crisis DBC's die binnen 28 dagen na opening van de voorgaande DBC geopend zijn en waar bij beide DBC’s sprake is van dezelfde primaire diagnose. Voor de vergelijking kan er gekeken naar DBC's uit het voorgaande jaar


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact
 • Financiële impact wordt bepaald op casusniveau, gezien de veelheid aan correctiemogelijkheden
 • Alle fouten dienen gecorrigeerd te worden op micro niveau, ongeacht of er wel of geen financiële impact gevonden wordt

ValueCareLogo2.png