Serialiteit crisis-DBC's (N1121)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1121
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2014 - Controlepunt 42

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2019 - Crisis
  2. SGGZ 2018 - Crisis
  3. SGGZ 2017 - Crisis
Uitzondering

Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 16 is gebleken dat de aanbieder crisiszorg levert via een 24-uurs-crisisdienst.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er geen seriële crisis-DBC’s geregistreerd worden waarbij de opvolgende crisis-DBC binnen 28 dagen na opening van de voorgaande crisis-DBC geopend is.

LET OP: beide DBC’s moeten geopend zijn in het kader van dezelfde primaire diagnose.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Wet- en regelgeving
  1. Wanneer de DBC gesloten is, maar de behandelaar nog indirecte tijd wil registreren op de crisis-DBC. Dit kan alleen als de crisis-DBC niet langer dan 28 dagen open staat.
  2. Wanneer de crisis-DBC is gesloten, maar de patiënt binnen 28 dagen na het openen van de crisis-DBC terug in crisis komt.
2017
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554
Paragraaf 2.5, Crisis-DBC:
3. In de volgende gevallen dient er een crisis-DBC heropend te worden:
2018
Een crisis-dbc heropenen

Het is niet nodig om een crisis-dbc af te sluiten voordat de 28 dagen verstreken zijn, met uitzondering bij overlijden van de patiënt. Heropenen is dus ook in de meeste gevallen niet nodig.

2018: NR/REG-1803a toelichting artikel 5.1.6.17

2019
Er mag pas een nieuwe crisis-dbc geopend worden, als bij de zorgaanbieder in de periode van 28 dagen vóór die datum geen crisis-dbc geopend is. Als een crisis-dbc (voortijdig) gesloten is, kan deze heropend worden.

2019: NR/REG-1927 artikel 5.1.6.5

Controlemassa
  • Alle DBC’s die in de productgroep categorie crisis vallen én
  • die serieel lopen aan een crisis-DBC die binnen 28 dagen na opening van de voorgaande DBC geopend is met dezelfde primaire diagnose.
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Indien uit de registratie blijkt dat een crisis-DBC is geopend binnen 28 dagen na opening van een voorgaande crisis-DBC en beide DBC’s geopend zijn in het kader van dezelfde primaire diagnose, dan is de crisis-DBC die het laatst in de tijd geopend is onrechtmatig. Hierbij moet ook gekeken worden naar DBC’s met een begindatum in 2013.

Definities relevante terminologie
Interpretaties

11e FAQ Zelfonderzoek cGGZ 2014, 22-9-2016

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Serialiteit crisis-DBC's (N1121)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle crisis DBC’s uit het desbetreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Crisis DBC's die binnen 28 dagen na opening van de voorgaande DBC geopend zijn en waar bij beide DBC’s sprake is van dezelfde primaire diagnose. Voor de vergelijking kan er gekeken naar DBC's uit het voorgaande jaar


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact
  • Financiële impact wordt bepaald op casusniveau, gezien de veelheid aan correctiemogelijkheden
  • Alle fouten dienen gecorrigeerd te worden op micro niveau, ongeacht of er wel of geen financiële impact gevonden wordt

ValueCareLogo2.png