Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie (N0427)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0427
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels 2017 - D.S.A.1100.174 Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie


Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Indien binnen het specialisme kaakchirurgie een controlebezoek serieel binnen 2 maanden na plaatsing MRA wordt gedeclareerd, wordt het controlebezoek afgewezen.

Regelgeving / beleid

Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, kunnen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).

2017: NR/REG-1732 Art. 34d lid 5e

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Norm N0427 was t/m 2016 een Handreiking norm, namelijk N0482. Vanaf 2017 is deze norm vervallen in de Handreiking en gaat verder als DOT Controle Regel. Vandaar het nieuwe norm nummer.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie (N0427)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten MRA-controlebezoeken (234191)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit die valt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Binnen 61 dagen voorafgaand aan het controlebezoek MRA (234191)
is een zorgactiviteit MRA (234190) geregistreerd
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png