Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie (N0427)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0427
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Kaakchirurgie (R06426)

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.S.A.1100.174 Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie
 2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.S.A.1100.174 Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie
 3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.S.A.1100.174 Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie
 4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.S.A.1100.174 Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie
 5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.S.A.1100.174 Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie

Opvolger van Handreikingsnorm N0482

Samenvatting

Indien binnen het specialisme kaakchirurgie een controlebezoek serieel binnen 2 maanden na plaatsing MRA wordt gedeclareerd, wordt het controlebezoek afgewezen.

Regelgeving / beleid
2017
Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, kunnen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).

2017: NR/REG-1732 art. 34d lid 5e

2018
Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, kunnen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).

2018: NR/REG-1816 art. 34d lid 4e

2019
Mandibulair Repositie Apparaat MRA (234190)

Onder een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) wordt verstaan: Een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken.
In de prestatie MRA en het bijbehorende tarief is inbegrepen:

 • het maken van afdrukken;
 • de registratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van het apparaat, inclusief het aanbrengen van kleine correcties en het geven van bijbehorende instructies omtrent het gebruik;
 • nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van het MRA.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3g

Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, mogen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).
2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4e

2020
Mandibulair Repositie Apparaat MRA (234190)

Onder een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) wordt verstaan: Een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/ of snurken te beperken.
In de prestatie MRA en het bijbehorende tarief is inbegrepen:

 • het maken van afdrukken;
 • de registratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van het apparaat, inclusief het aanbrengen van kleine correcties en het geven van bijbehorende instructies omtrent het gebruik;
 • nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van het MRA.

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3g

Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, mogen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).
2020: NR/REG-2001a art. 34d lid 4e

2021
Mandibulair Repositie Apparaat MRA (234190)

Onder een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) wordt verstaan: Een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken.
In de prestatie MRA en het bijbehorende tarief is inbegrepen:

 • het maken van afdrukken;
 • de registratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van het apparaat, inclusief het aanbrengen van kleine correcties en het geven van bijbehorende instructies omtrent het gebruik;
 • nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van het MRA.

2021: NR/REG-2103a art. 29 lid 3g

Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, mogen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).

2021: NR/REG-2103a art. 34d lid 4e

2022
Mandibulair Repositie Apparaat MRA (234190)

Onder een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) wordt verstaan: Een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken.
In de prestatie MRA en het bijbehorende tarief is inbegrepen:

 • het maken van afdrukken;
 • de registratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van het apparaat, inclusief het aanbrengen van kleine correcties en het geven van bijbehorende instructies omtrent het gebruik;
 • nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van het MRA.

2022: NR/REG-2207 art. 29 lid 3h

Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, mogen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).

2022: NR/REG-2207 art. 34d lid 4e

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie (N0427)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten MRA-controlebezoeken (234191)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit die valt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Binnen 61 dagen voorafgaand aan het controlebezoek MRA (234191)
is een zorgactiviteit MRA (234190) geregistreerd
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png