Seriële prestaties (N6118)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6118

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2017: F - 6
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: F - 6

Behoort tot Normenkader ValueCare
  1. GGZ Zelfonderzoek 2017
  2. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat terecht een nieuwe prestatie gbGGZ binnen 60 dagen na het sluiten van de voorgaande prestatie is geopend.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1735
5. Registratieverplichtingen
5.3 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.
5.4 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.
Een nieuwe zorgvraag in de gbGGZ kan zich voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich op eigen initiatief tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval/recidive) of andere klachten (her-aanmelding).


Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle prestaties gbGGZ waarbij de openingsdatum van de prestatie binnen 60 dagen na sluiting van voorgaande prestatie ligt.
  • Sluit de prestaties uit waarbij de voorgaande prestatie 365 dagen heeft open gestaan.

Controlemethodiek

Integrale controle

Toetsingskader

U onderbouwt de samenhang tussen de sluiting van de voorgaande prestatie en de opening van de nieuwe prestatie. Seriële prestaties dienen in onderlinge samenhang bekeken te worden. Beide prestaties dienen opgenomen te worden in het rapportageformat.

Licht toe waarom u voor deze cliënt een nieuwe prestatie geopend heeft en de voorgaande prestatie heeft gesloten.

Een wijziging van primaire diagnose is in tegenstelling tot de gGGZ geen reden voor het openen van een nieuwe prestatie. Wanneer u van mening bent dat de nieuwe prestatie geopend is i.v.m. een nieuwe zorgvraag en/of terugval, licht dit dan inhoudelijk toe omdat dit niet zonder meer een reden is om een nieuwe prestatie te openen. Als uw beleid rondom seriële prestaties in de gbGGZ ongewijzigd is t.o.v. het Zelfonderzoek cGGZ 2016, kunt u bij uw onderbouwing gebruik maken van deze informatie.

Definities relevante terminologie

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat terecht een nieuwe prestatie gbGGZ binnen 60 dagen na het sluiten van de voorgaande prestatie is geopend.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1804
5. Registratieverplichtingen
5.3 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.
5.4 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.
Een nieuwe zorgvraag wordt bij een patiënt waarvoor minder dan 365 dagen geleden al een GB-GGZ prestatie is geopend als volgt gedefinieerd: Er is sprake van een nieuwe zorgvraag als de behandeling van de patiënt is beëindigd en de patiënt onverwacht (voor zowel voor patiënt als behandelaar) terugkomt met de reeds bekende problematiek (terugval) of andere problematiek (heraanmelding).

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:
• Alle prestaties gbGGZ, waarbij de openingsdatum van de prestatie binnen 60 dagen na sluiting van voorgaande prestatie ligt.
• Sluit de prestaties uit waarbij de voorgaande prestatie 365 dagen heeft open gestaan.

LET OP: Bij het bepalen van de controlemassa moet ook de prestatie gbGGZ geopend in 2017 worden meegenomen.

Controlemethodiek

Integrale controle 

Toetsingskader

U onderbouwt de samenhang tussen de sluiting van de voorgaande prestatie en de opening van de nieuwe prestatie. Seriële prestaties dienen in onderlinge samenhang bekeken te worden. Beide prestaties dienen opgenomen te worden in het rapportageformat.

Licht toe waarom u voor deze cliënt een nieuwe prestatie geopend heeft en de voorgaande prestatie heeft gesloten.

Een wijziging van primaire diagnose is in tegenstelling tot de gGGZ geen reden voor het openen van een nieuwe prestatie. Wanneer u van mening bent dat de nieuwe prestatie geopend is i.v.m. een nieuwe zorgvraag en/of terugval, licht dit dan inhoudelijk toe omdat dit niet zonder meer een reden is om een nieuwe prestatie te openen. Als uw beleid rondom seriële prestaties in de gbGGZ ongewijzigd is t.o.v. voorgaande zelfonderzoeken cGGZ, kunt u bij uw onderbouwing gebruik maken van deze informatie.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Seriële prestaties (N6118)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Prestatie geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Startdatum van de prestatie valt binnen 60 dagen na de einddatum van een andere prestatie voor dezelfde cliënt waarbij de voorgaande prestatie NIET 365 dagen heeft opengestaan.

Blauwepijl.png

3) Onderbouw de samenhang tussen het sluiten van de voorgaande prestatie en het openen van de nieuwe prestatie Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van het dossier

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

  • Financiële impact wordt bepaald op casusniveau, gezien de veelheid aan herdeclaratie- en correctiemogelijkheden
  • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.

ValueCareLogo2.png