Seriële prestaties (N6106)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6106

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: F - 6

Behoort tot Normenkader

  1. GGZ Zelfonderzoek 2015

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat terecht een nieuwe prestatie gbGGZ binnen 60 dagen na het sluiten van de voorgaande prestatie is geopend.

Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid 

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-726
4. Registratieverplichtingen
4.2 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een cliënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de Basis GGZ meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.
4.3 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond. 

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle prestaties gbGGZ
  • Waarbij de prestatiecode níét is 18004 (Basis GGZ Chronisch).
  • Openingsdatum van de prestatie ligt binnen 60 dagen na sluiting van voorgaande prestatie

LET OP: hierbij moeten ook de prestatie gbGGZ geopend in 2014 worden meegenomen. 

Controlemethodiek

Integrale controle 

Toetsingskader

U onderbouwt waarom de voorgaande prestaties gesloten is en de nieuwe prestatie is geopend. Seriële prestaties dienen in onderlinge samenhang bekeken te worden.
Een wijziging van primaire diagnose is in tegenstelling tot binnen de gGGZ geen reden voor het openen van een nieuwe prestatie in de gbGGZ. Ook een nieuwe zorgvraag en / of een terugval zijn niet zonder meer redenen om een nieuwe prestatie te openen. 

Definities relevante terminologie

Interpretaties

In het functioneel ontwerp wordt gesproken over "Waarbij de prestatiecode níét is 18004 (Basis GGZ Chronisch)"
Prestatiecode Basis GGZ Chronisch  = 180004 i.p.v. 18004

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Seriële prestaties (N6106)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Prestatie geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatiecode is ongelijk aan:

180004 (Basis GGZ Chronisch)

Blauwepijl.png

3)  Startdatum van de prestatie valt binnen 60 dagen na de einddatum van een andere prestatie voor dezelfde cliënt

Blauwepijl.png

4)  Onderbouw waarom de voorgaande prestatie gesloten is en de nieuwe prestatie geopend


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

  • Financiële impact wordt bepaald op casusniveau, gezien de veelheid aan herdeclaratie- en correctiemogelijkheden
  • Bevindingen worden op macroniveau gecorrigeerd.


ValueCareLogo2.png