Seriële prestatie volgend op een prestatie met looptijd korter dan 365 dagen (N2104)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2104
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2016
  2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
  3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  4. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Samenvatting

Deze norm signaleert wanneer er binnen 365 dagen na het sluiten van de voorgaande prestatie, een nieuwe prestatie geopend is.

Regelgeving / beleid
2016
2017
2018
NR/REG-1804 (2018)

5. Registratieverplichtingen
5.3 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.
5.4 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.
5.8 Er kunnen niet meerdere prestaties tegelijkertijd worden geregistreerd bij dezelfde patiënt. Dit geldt niet voor een combinatie van één van de prestaties BK, BM of BI, met prestatie BC.
5.9 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren.

NR/CU-726

4. Registratieverplichtingen
4.2 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een cliënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de Basis GGZ meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.
4.3 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.


2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Seriële prestatie volgend op een prestatie met looptijd korter dan 365 dagen (N2104)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle prestaties met clienten met meer dan één behandeltraject

Blauwepijl.png

2) Er is een traject wat korter heeft gelopen dan 365 dagen 

Blauwepijl.png

3) Opvolgende traject is binnen 365 dagen geopend (na sluitdatum voorgaande traject) 


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png