Seriële prestatie geopend binnen 60 dagen na sluiten prestatie (N1077)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1077

Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2014: 27.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
  3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2016
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat bij het openen van een nieuwe prestatie binnen 60 dagen na het sluiten van de voorgaande prestatie geen sprake is van een nieuwe zorgvraag of terugval.

Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
2016

2017
De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.

De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.

2017: NR/REG-1735 artikel 5.3 en 5.4

2018
De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.

De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.

2018: NR/REG-1804 artikel 5.3 en 5.4

Controlemassa
  • Alle prestaties bGGZ
  • Startdatum prestatie valt binnen 60 dagen na de einddatum van een andere prestatie voor dezelfde patiënt.
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse gevolgd door deelwaarneming

Toetsingskader

De zorgaanbieder onderbouwt waarom de voorgaande prestaties gesloten is en de nieuwe prestatie is geopend.

De onderbouwing is niet noodzakelijk als sprake is van:

  • nieuwe zorgvraag (i.c.m. nieuwe verwijzing)
  • terugval
Definities relevante terminologie
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Seriële prestatie geopend binnen 60 dagen na sluiten prestatie (N1077)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestatie geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2)  Startdatum van de prestatie valt binnen 60 dagen na de einddatum van een andere prestatie voor dezelfde patiënt

Blauwepijl.png

3)  Stel vast dat bij het openen van een nieuwe prestatie binnen 60 dagen na het sluiten van de voorgaande prestatie geen sprake is van een nieuwe zorgvraag of terugval


 Controlemassa bepaald door data-analys

 Beoordeling op basis van het dossier

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact
  • De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende doelmatigheid kan voorafgaand aan het zelfonderzoek niet ingeschat worden. Indien inhoudelijk geen overeenstemming wordt gevonden, dan kan een zorgverzekeraar in bilateraal overleg binnen privaatrechtelijke afspraken tot een financiële impact komen.
  • Macro

ValueCareLogo2.png