Samenloop - Onjuiste combinatie van WLZ productie en een GRZ DBC (R45222)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: R45222
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Rechtmatigheid

 1. GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023 - Zorglevering

GHZ-VVT Productieverantwoording

 1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Zorglevering
 2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022 - Samenloop
 3. GHZ-VVT Productieverantwoording 2021 - Samenloop
Samenvatting

Bepaalde combinaties van financieringsstromen zijn niet toegestaan. Eventuele overlap in productie dient dan gecorrigeerd te worden. Deze controle kijkt naar de samenloop tussen een GRZ DBC (ZVW) en een in Behandeling ZZP (WLZ).

Risico

Combinatie van niet toegestane zorgfinancieringen / Declaratie wordt afgewezen vanwege combinatie niet toegestane zorgfinancieringen.

Regelgeving / beleid
2021
Het op grond van deze wet verzekerde pakket omvat de volgende vormen van zorg:
 • verblijf in een instelling, met inbegrip van voorzieningen die niet ten laste van de verzekerde kunnen komen, waaronder in elk geval:
  • het verstrekken van eten en drinken,
  • het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde, en
  • voor meerdere verzekerden te gebruiken of te hergebruiken roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of in verband met het opheffen of verminderen van belemmeringen die de verzekerde als gevolg van een aandoening, beperking, stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte;
 • persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging;
 • behandeling, die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde, omvattende:
  • geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard, en
  • geneeskundige zorg zoals klinisch-psychologen en psychiaters plegen te bieden in verband met de psychische stoornis van de verzekerde;
 • door of namens een instelling waarvan de verzekerde verblijf alsmede behandeling als bedoeld in onderdeel c ontvangt te verlenen:
  • geneeskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg,
  • behandeling van een psychische stoornis indien de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 3.2.1 genoemde aandoeningen of beperkingen;
  • farmaceutische zorg;
  • het gebruik van hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg;
  • tandheelkundige zorg;
  • kleding, verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling;

2021: Wet langdurige zorg, art. 3.1.1


Wlz-zorg en GRZ
Wanneer een verzekerde Wlz-zorg ontvangt, waarbij sprake is van verblijf met behandeling, dan is GRZ uit de Zvw niet mogelijk. De herstelgerichte behandeling wordt dan vanuit de Wlz geboden. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kan een indicatie afgeven voor zorgprofiel 'VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP 9b VV)'.

GRZ kan vanuit de Zvw worden geboden en bekostigd in alle andere gevallen van Wlz-zorg:

 • verblijf waarbij geen behandeling wordt geboden of
 • Wlz-zorg thuis in de vorm van volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of met een persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie van mpt met pgb.

2021: Zorginstituut Nederland - Geriatrische revalidatiezorg (Zvw)


De geriatrische revalidatie valt slechts onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, indien:
a.de zorg binnen een week aansluit op verblijf als bedoeld in artikel 2.12 in verband met geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, waarbij dat verblijf niet vooraf is gegaan aan verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a,van de Wet langdurige zorg gepaard gaande met behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, van die wet in dezelfde instelling, en
b.de zorg bij aanvang gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12.

2021: Besluit zorgverzekering - art. 2.5c lid 2

2022
Het op grond van deze wet verzekerde pakket omvat de volgende vormen van zorg:
 • verblijf in een instelling, met inbegrip van voorzieningen die niet ten laste van de verzekerde kunnen komen, waaronder in elk geval:
  • het verstrekken van eten en drinken,
  • het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde, en
  • voor meerdere verzekerden te gebruiken of te hergebruiken roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of in verband met het opheffen of verminderen van belemmeringen die de verzekerde als gevolg van een aandoening, beperking, stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte;
 • persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging;
 • behandeling, die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde, omvattende:
  • geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard, en
  • geneeskundige zorg zoals klinisch-psychologen en psychiaters plegen te bieden in verband met de psychische stoornis van de verzekerde;
 • door of namens een instelling waarvan de verzekerde verblijf alsmede behandeling als bedoeld in onderdeel c ontvangt te verlenen:
  • geneeskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg,
  • behandeling van een psychische stoornis indien de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 3.2.1 genoemde aandoeningen of beperkingen;
  • farmaceutische zorg;
  • het gebruik van hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg;
  • tandheelkundige zorg;
  • kleding, verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling;

2022: Wet langdurige zorg, art. 3.1.1


Wlz-zorg en GRZ
Wanneer een verzekerde Wlz-zorg ontvangt, waarbij sprake is van verblijf met behandeling, dan is GRZ uit de Zvw niet mogelijk. De herstelgerichte behandeling wordt dan vanuit de Wlz geboden. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kan een indicatie afgeven voor zorgprofiel 'VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP 9b VV)'.

GRZ kan vanuit de Zvw worden geboden en bekostigd in alle andere gevallen van Wlz-zorg:

 • verblijf waarbij geen behandeling wordt geboden of
 • Wlz-zorg thuis in de vorm van volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of met een persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie van mpt met pgb.

2022: Zorginstituut Nederland - Geriatrische revalidatiezorg (Zvw)


De geriatrische revalidatie valt slechts onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, indien:
a.de zorg binnen een week aansluit op verblijf als bedoeld in artikel 2.12 in verband met geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, waarbij dat verblijf niet vooraf is gegaan aan verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a,van de Wet langdurige zorg gepaard gaande met behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, van die wet in dezelfde instelling, en
b.de zorg bij aanvang gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12.

2022: Besluit zorgverzekering, art. 2.5c lid 2

2023
Het op grond van deze wet verzekerde pakket omvat de volgende vormen van zorg:
 • verblijf in een instelling, met inbegrip van voorzieningen die niet ten laste van de verzekerde kunnen komen, waaronder in elk geval:
  • het verstrekken van eten en drinken,
  • het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde, en
  • voor meerdere verzekerden te gebruiken of te hergebruiken roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of in verband met het opheffen of verminderen van belemmeringen die de verzekerde als gevolg van een aandoening, beperking, stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte;
 • persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging;
 • behandeling, die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde, omvattende:
  • geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard, en
  • geneeskundige zorg zoals klinisch-psychologen en psychiaters plegen te bieden in verband met de psychische stoornis van de verzekerde;
 • door of namens een instelling waarvan de verzekerde verblijf alsmede behandeling als bedoeld in onderdeel c ontvangt te verlenen:
  • geneeskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg,
  • behandeling van een psychische stoornis indien de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 3.2.1 genoemde aandoeningen of beperkingen;
  • farmaceutische zorg;
  • het gebruik van hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg;
  • tandheelkundige zorg;
  • kleding, verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling;

2023: Wet langdurige zorg, art. 3.1.1


Wlz-zorg en GRZ
Wanneer een verzekerde Wlz-zorg ontvangt, waarbij sprake is van verblijf met behandeling, dan is GRZ uit de Zvw niet mogelijk. De herstelgerichte behandeling wordt dan vanuit de Wlz geboden. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kan een indicatie afgeven voor zorgprofiel 'VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP 9b VV)'.

GRZ kan vanuit de Zvw worden geboden en bekostigd in alle andere gevallen van Wlz-zorg:

 • verblijf waarbij geen behandeling wordt geboden of
 • Wlz-zorg thuis in de vorm van volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of met een persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie van mpt met pgb.

2023: Zorginstituut Nederland - Geriatrische revalidatiezorg (Zvw)


De geriatrische revalidatie valt slechts onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, indien:
a.de zorg binnen een week aansluit op verblijf als bedoeld in artikel 2.12 in verband met geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, waarbij dat verblijf niet vooraf is gegaan aan verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a,van de Wet langdurige zorg gepaard gaande met behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, van die wet in dezelfde instelling, en
b.de zorg bij aanvang gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12.

2023: Besluit zorgverzekering, art. 2.5c lid 2

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Instelbaar

De volgende zaken zijn instelbaar:

 1. De startdatum van de controle is instelbaar (standaard 1-1-2020).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Samenloop - Onjuiste combinatie van WLZ productie en een GRZ DBC (R45222)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBCs met een einddatum op of na de startdatum van de controle

Blauwepijl.png

2) Cliënt heeft tijdens de looptijd van de DBC ook WLZ-zorg ontvangen uit een in behandeling ZZP


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Waarde DBC

ValueCarelogo2022.png