Revalidatiegeneeskunde - Registratie voldoet aan de eisen van een paramedische zorgactiviteit (N4730)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4730
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigeheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - Therapie
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer bepaalde paramedische zorgactiviteiten buiten zorgprofielklasse 14 revalidatie gekoppeld zijn aan een subtraject van specialisme Revalidatiegeneeskunde. Dit duidt erop dat de gesignaleerde paramedische zorgactiviteiten vervangen kunnen worden door een revalidatiegeneeskundig alternatief, waardoor het subtraject (mogelijk) anders afleidt.

Regelgeving / beleid
2020
Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts aan één subtraject worden gekoppeld

2020: NR/REG-2001a art. 23 lid 4

De zorgverlener zorgt ervoor dat de declaratiedataset die aan een grouper wordt aangeboden uitsluitend zorgactiviteiten bevat die zijn gekoppeld aan een subtraject ter beantwoording van een zorgvraag van de patiënt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

2020: NR/REG-2001a art. 30 lid 1

Patiëntgebonden behandeltijd (190877 t/m 190977 en 194815 t/m 194842)
De directe en indirecte patiëntgebonden behandeltijd voor een (medisch-specialistische of geriatrische) revalidant, in het kader van een op te stellen (uit te voeren) behandelplan voor een revalidant. Onder revalidant kan eveneens worden verstaan een persoon die de patiënt vertegenwoordigt, bijvoorbeeld een lid van het patiëntsysteem (partner, familie et cetera). De patiëntgebonden behandeltijd wordt per tijdseenheid van 5 minuten door de behandelaar vastgelegd. De behandeltijd mag naast de zorgactiviteiten die de behandelsetting weergeven worden geregistreerd

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 33

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. De volgende paramedische zorgactiviteiten vallen onder stap 2 van de programmeerbare norm gebaseerd op NR/REG-2001a art. 28, lid 2:
  1. Fysiotherapie (190961): 192933, 192984, 192985, 192999, 193000 t/m 193011, 193015 t/m 193017, 193025 t/m 193030, 193081, 193087
  2. Ergotherapie (190962): 192934 t/m 192938, 192940 t/m 192950, 193012, 193013, 193084
  3. Logopedie (190963): 039780, 039786, 039794, 039795, 192932, 192970 t/m 192983, 192986, 193021, 193022, 193024, 193085 t/m 193086, 193090 t/m 193095
  4. Maatschappelijk werk (190964): 198205, 198206, 198208
  5. Psychologie (190965): 194152, 194155 t/m 194166, 194171, 194172, 194176, 194178, 039960 t/m 039963
  6. Activiteiten begeleiding (190967): 198210, 198212
  7. Diëtetiek (190971): 192840, 192841, 192844 t/m 192846, 192987 t/m 192998, 290162
  8. Psychologisch medewerker (190973): 190024
 2. Let op: direct patiëntgebonden handelen zorgactiviteiten onder zorgprofielklasse 14 worden per 5 minuten geregistreerd.
 3. Een vorm van paramedische behandeling wordt niet verwacht binnen een zorgtype 13 intercollegiaal consult. De aanname is dat deze omgezet kan worden naar een regulier subtraject. Dit is zichtbaar in de toelichting en impact bepaling.
 4. Middels een ziekenhuis specifieke parameter is het mogelijk om zorgactiviteiten of CBV-codes toe te voegen aan stap 2 van de programmeerbare norm.
 5. Middels een ziekenhuis specifieke parameter is het mogelijk om zorgactiviteiten uit te sluiten van signalering. Standaard worden geen zorgactiviteiten uitgesloten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Revalidatiegeneeskunde - Registratie voldoet aan de eisen van een paramedische zorgactiviteit (N4730)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten met specialisme Revalidatiegeneeskunde (0327)

Blauwepijl.png

2) Paramedische zorgactiviteit is gekoppeld aan subtraject (zie interpretatie)


Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Controleer de registratie en wijzig de zorgactiviteit naar een beter passende revalidatie variant.

Berekening financiële impact

Indien regulier subtraject:

Het waardeverschil van het subtraject na het vervangen van de zorgactiviteit door de best passende revalidatie variant wordt getoond als financiële impact. Er wordt standaard uitgegaan van een consult van 30 minuten per zorgactiviteit. Zie interpretaties voor mapping zorgactiviteiten. CBV-codes worden gezien als consult fysiotherapie van 30 minuten.

Indien subtraject met zorgtype 13:
Het waardeverschil van het subtraject na het vervangen van de zorgactiviteit door de best passende revalidatie variant, wijzigen van de diagnose naar de meest voorkomende en toevoegen van een medebehandeling (190017). Er wordt standaard uitgegaan van een consult van 30 minuten per gesignaleerde zorgactiviteit. Zie interpretaties voor mapping zorgactiviteiten. CBV-codes worden gezien als consult fysiotherapie van 30 minuten.

ValueCareLogo2.png