Regulier subtraject zonder verpleegdagen, zonder operatieve zorgactiviteit binnen 90 dagen gesloten (N0127)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0127
Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2014
 2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.99.14 Duur niet-klinisch Zorgproduct
 3. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.D.A.99.14 Duur niet-klinisch Zorgproduct
 4. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.D.A.99.14 Duur niet-klinisch Zorgproduct

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Regulier subtraject zonder verpleegdagen, zonder operatieve zorgactiviteiten mag niet binnen 90 dagen gesloten worden.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
 • met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
 • met ZT21: op de 365e dag na de opening van het subtraject.

2014: NR/CU-257 art. 10.1c

2013: NR/CU-228 art 8.1c

2015
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
 • met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
 • met ZT21: op de 120e dag na de opening van het subtraject.

2015: NR/CU-260 art. 10.1c

2016
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
 • a. met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
 • b. met ZT21: op de 120e dag na de opening van het subtraject.

2016: NR/CU-266 art. 18

2017
Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling wordt als volgt afgesloten:
 • a. met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
 • b. met ZT21: op de 120e dag na de opening van het subtraject.

2017: NR/CU-260 art. 18

Interpretaties

In deze norm worden de volgende afsluitredenen meegenomen: 02,12,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,36,38,40,41,42,44,45,47,48,50,52,56,58,60,62,64,66,68,70,74,77,78,79,80,82,84,86,90, 91. Indien het subtraject voldoet aan de criteria en is afgesloten volgens de hierboven genoemde afsluitredenen, wordt ervan uitgegaan dat dit terechte registratie betreft. Voor inhoudelijke specificaties omtrent de afsluitredenen, zie de afsluitreden tabel of het registratie addendum.

Zorgproducten binnen de specialismen revalidatiegeneeskunde en geriatrische revalidatiezorg zijn uitgesloten van deze controleregel als de begindatum na 31-12-2012 is.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Regulier subtraject zonder verpleegdagen, zonder operatieve zorgactiviteit binnen 90 dagen gesloten (N0127)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten met ZT11

(uitgezonderd trajecten specialismen revalidatiegeneeskunde en geriatrische revalidatiezorg) 

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar


Blauwepijl.png
3) Er is geen verpleegdag gekoppeld aan het subtraject
Blauwepijl.png
4) Er is geen operatieve zorgactiviteit (42 dagen regel uit het registratieaddendum) gekoppeld aan het subtraject
Blauwepijl.png
5) Subtraject is binnen 90 dagen gesloten En patiënt is niet overleden gedurende het subtraject
Blauwepijl.png

6) Subtraject voldoet niet aan genoemde afsluitredenen

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Te nemen actie

Verwijder de eventueel onterecht geopende vervolgsubtrajecten en koppel deze zorgactiviteiten aan het eerste subtraject

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png