Registratie voorbereiding zorgmachtiging zonder zorgtype zorgmachtiging (N2248)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N2248
Behoort tot Normenkader ValueCare
  1. SGGZ 2021 - DBC Kenmerken
  2. SGGZ 2020 - DBC Kenmerken
  3. SGGZ 2019 - DBC Kenmerken
Samenvatting

Het zorgtype van de DBC moet de aanleiding tot zorg beschrijven. Na een voorbereiding zorgmachtiging (act_10.8) volgt daarom vaak een DBC met zorgtype 155 of 255. Deze controle helpt instellingen bij het bewaken van de juiste zorgtypering.

Wet- en regelgeving
2019
N.v.t.
2020
De prestatie ‘Voorbereiding zorgmachtiging’ dient ter dekking van de meerkosten van de inzet van een psychiater. De psychiater zal in verschillende rollen een belangrijk aandeel hebben in de beoordelingen in het kader van de Wvggz: als geneesheer-directeur, als zorgverantwoordelijke of als onafhankelijk beoordelaar van de aanvraag.

Er is een aantal uitgangspunten die in regelgeving worden opgenomen als randvoorwaarde bij registratie / declaratie.

  • ‘Voorbereiding zorgmachtiging’ valt onder de overige deelprestaties (verrichtingen) binnen de dbc-systematiek. Dit houdt concreet in dat er bij registratie van deze prestatie gelijktijdig een dbc-traject open moet staan.
  • Deze overige deelprestatie wordt geregistreerd wanneer de geneesheer-directeur het verzoek krijgt van de OvJ om een aanvraag voor een zorgmachtiging voor te bereiden.
  • Per beoordeling wordt er één overige deelprestatie ‘Voorbereiding zorgmachtiging’ geregistreerd. Er is geen maximum gesteld aan het aantal beoordelingen Wvggz dat in rekening gebracht kan worden per dbc.
  • De prestatie kan alleen worden geregistreerd bij de aanvraag voor een zorgmachtiging in het kader van de Wvggz, niet in geval van een crisismaatregel.

(Pagina 7 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen regelgeving en systematiek g-ggz fz en gb-gbg 2020)

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Registratie voorbereiding zorgmachtiging zonder zorgtype zorgmachtiging (N2248)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Er is een Voorbereiding Zorgmachtiging geregistreerd (act_10.8)

Blauwepijl.png

3) De zorg is onder een ander zorgtype geregistreerd dan 155 of 255 (Zorgmachtiging)

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van de DBC’s.


ValueCarelogo2022.png