Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit onderzoek op basis van kostendeel rontgenfoto of meerdimensionale kaakopname (N4265)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4265
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Diagnostiek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een röntgengebitsonderzoek (2D), röntgenschedelonderzoek (2D) of meerdimensionale kaakopname verwacht wordt, op basis van een kostendeel röntgengebitsonderzoek (2D), röntgenschedelonderzoek (2D) of meerdimensionale kaakopname.  Dit kan er op duiden dat de gemiste zorgactiviteit nog geregistreerd en gedeclareerd moet worden.

Regelgeving / beleid

Een overig zorgproduct uit de hoofdcategorie overige verrichtingen wordt uitgedrukt in een prestatie die los gedeclareerd moet worden.
a. De prestaties kaakchirurgie zijn ingedeeld in negen medisch inhoudelijke productgroepen, te weten:
i. Consultatie
ii. Diagnostiek en niet-chirurgische prestaties
iii. Dentoalveolaire chirurgie
iv. Kaakgewrichtspathologie
v. Preprothetische chirurgie
vi. Traumatologie
vii. Oncologie/reconstructie
viii. Chirurgie - Harde weefsels/Orthognathie - Weke delen - Speekselklierchirurgie - Aangezichts- en cosmetische chirurgie ix. Kostenvergoedingen In de tarieven tabel (te raadplegen via http://werkenmetdbcs.nza.nl) is per prestatie weergegeven tot welke productgroep de prestatie behoort.

(BR/REG-17156, artikel 7a.4a)

239458 - Uitgebreide analyse en verslaglegging ten behoeve van röntgenschedelonderzoek (2D).
239462 - Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren. 
239472 - Maken meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)). 
239465 - Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen, inclusief eventuele controlefoto(s) en inclusief bespreking met patiënt - maximaal éénmaal per dag te declareren. 
239467 - Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D). 
239475 - Beoordelen meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)), inclusief bespreking met de patiënt. 

(Tarieventabel dbc zorgproducten en overige producten per 1 januari 2017)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Bij zorgactiviteit 239458 (Uitgebreide analyse en verslaglegging ten behoeve van röntgenschedelonderzoek) wordt ook altijd een zorgactiviteit 239467 (Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D)) en 239462 (Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren) verwacht. Andersom is dit niet altijd het geval. Vandaar dat zorgactiviteit 239458 binnen norm N4270 wel meegenomen is en in norm N4265 niet.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit onderzoek op basis van kostendeel rontgenfoto of meerdimensionale kaakopname (N4265)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten 'maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek' (239462) of 'maken meerdimensionale kaakopname' (239472)

Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

2) Indien zorgactiviteit 239462: op dezelfde dag is voor dezelfde patiënt geen zorgactiviteit 'Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D)' (239465) of 'Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D)' (239467) geregistreerd


3)  Indien zorgactiviteit 239472: op dezelfde dag is voor dezelfde patiënt geen zorgactiviteit 'Beoordelen meerdimensionale kaakopname' (239475) geregistreerd


Logica: 1 en (2 of 3)

Te nemen actie

Registreer de gemiste zorgactiviteit voor het onderzoek.

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de add-on of OZP.

ValueCareLogo2.png