Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit langdurige observatie (N2999): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 3: Regel 3:
  
 
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====
 
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====
 +
 +
Gecertificeerde controles
 +
 +
#[[Circa_300_gecertificeerde_controles|Circa 300 gecertificeerde controles]] - [[Circa_300_gecertificeerde_controles#Volledigheid_-_Zorgactiviteit_verwacht_op_basis_van_opnameregistratie_(R06801)|Volledigheid - Zorgactiviteit verwacht op basis van opnameregistratie (R06801)]]
  
 
Ziekenhuizen Volledigheid
 
Ziekenhuizen Volledigheid

Huidige versie van 30 jul 2020 om 15:29

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2999
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Volledigheid - Zorgactiviteit verwacht op basis van opnameregistratie (R06801)

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Langdurige observatie
Samenvatting

Een langdurige observatie is enkel toegestaan, indien de opname voldoet aan de eisen van een langdurige observatie.

Regelgeving / beleid
2017
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 10

2018
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 12

2019
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles vinden bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en is te herleiden uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting wordt niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 26

2020
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles vinden bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en is te herleiden uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting wordt niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 26

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Middels dossiercontrole dient vastgesteld te worden of er ook daadwerkelijk een langdurige observatie gemist is. Hiervoor dient tenminste een systematisch controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur te hebben plaatsgevonden.
  2. Bij ziekenhuizen die gebruikmaken van HiX worden acties waarbij de opnameregels factuurstatus N (nog aan te leveren aan CS Factuur) hebben default uitgesloten.
  3. Per ziekenhuis is instelbaar of de aanwezigheid van zorgactiviteiten uit bepaalde zorgprofielklassen tijdens de opname niet tot signalering zou moeten leiden. Default tonen wij geen acties als er tijdens de opname ook zorgactiviteiten uit zorgprofielklassen 5 en 6 aanwezig zijn.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit langdurige observatie (N2999)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle opnames vastgelegd in de opname-module

Blauwepijl.png

2) Opname gestart in controlejaar en patiënt ontslagen

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is (in de facturatiemodule) geen zorgactiviteit langdurige observatie (190091) met hetzelfde uitvoerende specialisme vastgelegd

Blauwepijl.png

4) Opname voldoet aan de eisen van een langdurige observatie:

- Ongeplande opname (kenmerk spoed actief of zorgactiviteit 190015/190016 vastgelegd op kalenderdag of dag ervoor)

EN

- Opnameduur van minimaal vier aaneengesloten uren

EN

- Er is geen sprake van een overnachting (vóór 0:00 uur opgenomen en na 7:00 uur ontslagen)

EN

- Patiënt is niet overleden of overgeplaatst gedurende de periode van 4 aaneengesloten uren

EN

- Langdurige observatie uitgevoerd op een voor verpleging ingerichte afdeling

EN

- Op dezelfde kalenderdag is er in de facturatiemodule geen zorgactiviteit uit ZPK 2, 3 ,5 ,6 of 19, 190034, 190032, 190033, 190038, 190031, 190208, 190043 t/m 190048, 231901, 231902 of 190207 vastgelegd

EN

- Tijdens de opname is er in de facturatiemodule geen zorgactiviteit uit ZPK 1, 234003

Blauwepijl.png
5) Stel middels dossiercontrole vast:
Er heeft een een systematisch controle van de conditie van de patiënt plaatsgevonden


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5
Te nemen actie

Registreer langdurige observatie

Berekening financiële impact

Indien subtraject aanwezig tijdens opname:
Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen gemiste verrichting. De financiële impact wordt bepaald door de gemiste verrichting(en) toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de gemiste verrichtingen.

Indien geen subtraject aanwezig tijdens opname:
Geschatte waarde subtraject o.b.v. de gemiddelde waarde van een DBC met gemiste zorgactiviteit voor het gesignaleerde specialisme.

ValueCareLogo2.png