Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit langdurige observatie, dagverpleging vastgelegd (N2300)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2300
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Volledigheid - Zorgactiviteit verwacht op basis van opnameregistratie (R06801)

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - Kliniek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een opname voloet aan de eisen van een langduige observatie, maar er is een dagverpleging geregistreerd. Dit kan er op duiden dat een langdurige observatie gemist wordt in de registratie.

Regelgeving / beleid
2017
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 10

2018
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 12

2019
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles vinden bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en is te herleiden uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting wordt niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 26

2020
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles vinden bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en is te herleiden uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting wordt niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 26

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Middels dossiercontrole dient vastgesteld te worden of er ook daadwerkelijk een langdurige observatie gemist is. Hiervoor dient tenminste een systematisch controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur te hebben plaatsgevonden.
  2. Bij ziekenhuizen die gebruikmaken van HiX worden acties waarbij de opnameregels factuurstatus N (nog aan te leveren aan CS Factuur) hebben default uitgesloten.
  3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ingesteld worden welke zorgactiviteiten uit bepaalde zorgprofielklassen tijdens de opname niet tot signalering zou moeten leiden. Default tonen wij geen acties als er tijdens de opname ook zorgactiviteiten uit zorgprofielklassen 5 en 6 aanwezig zijn.
  4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ervoor gekozen worden om bij alle normen onder de R06801 te vertragen op de ontslagdatum. Default wordt er vertraagd op basis van de opnamedatum en staat de vertraging op 0 dagen. Het vertragen op ontslagdatum zorgt ervoor dat signaleringen waarbij de ontslagdatum niet gevuld is of onbekend is ook uitgesloten worden.
  5. Een opname waarbij geen sprake is van spoed wordt gezien als een geplande opname. Spoedopnames worden herkend door de indicatie spoed bij de opname zelf, of de aanwezigheid van zorgactiviteit 190015 of 190016 op dezelfde dag of de dag ervoor.
  6. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ervoor gekozen worden om voor de bepaling van een ongeplande opname (zoals bij 5 aangegeven) alleen naar de spoedopnames op de dag van de opname zelf te kijken en niet de dag ervoor. Default wordt er ook naar de dag ervoor gekeken. Deze parameter werkt voor alle opnamenormen die onder de R06801 vallen.
  7. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ervoor gekozen worden om voor de bepaling van een ongeplande opname (zoals bij 5 aangegeven) alleen naar spoedopnames die maximaal een X aantal uren voor de opname hebben plaatsgevonden te kijken. Als hier bijvoorbeeld 4 wordt ingevuld dan kijken we in de data of 4 uur voor de opname een spoedopname heeft plaatsgevonden. Deze parameter overruled de parameter genoemd in punt 8. Deze parameter werkt voor alle opnamenormen die onder de R06801 vallen.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit langdurige observatie, dagverpleging vastgelegd (N2300)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle opnames vastgelegd in de opname-module

Blauwepijl.png

2) Opname gestart in controlejaar en patiënt ontslagen

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is (in de facturatiemodule) geen zorgactiviteit langdurige observatie (190091) met hetzelfde uitvoerende specialisme vastgelegd

Blauwepijl.png

4) Opname voldoet aan de eisen van een langdurige observatie:


- Ongeplande opname (kenmerk spoed actief of zorgactiviteit 190015/190016 vastgelegd op kalenderdag of dag ervoor)

EN

- Opnameduur van minimaal vier aaneengesloten uren

EN

- Er is geen sprake van een overnachting (vóór 0:00 uur opgenomen en na 7:00 uur ontslagen)

EN

- Patiënt is niet overleden gedurende de periode van 4 aaneengesloten uren

EN

- Patiënt is niet overgeplaatst naar een andere instelling op de dag van de opname

EN

-Langdurige observatie uitgevoerd op een voor verpleging ingerichte afdeling

EN

- Op dezelfde kalenderdag is er in de facturatiemodule geen (opname) zorgactiviteit uit ZPK 3, 5, 6 of 19, 190034, 190032, 190033, 190038, 190031, 190208, 190043 t/m 190048, 190092, 190093, 231901 of 231902 vastgelegd

EN

- Tijdens de opname is er in de facturatiemodule geen zorgactiviteit uit ZPK 1, 234001, 234002, 234003 of 234004 vastgelegd

EN

- Op dezelfde kalenderdag heeft er geen operatieve behandeling plaatsgevonden (42-dagen lijst)

Blauwepijl.png

5) Dagverpleging (190090) vastgelegd tijdens de opname op dezelfde kalenderdag

Blauwepijl.png
6) Stel middels dossiercontrole vast:
Er heeft een een systematisch controle van de conditie van de patiënt plaatsgevonden


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6
Te nemen actie

Wijzigen dagverpleging naar langdurige observatie.

Berekening financiële impact

Indien subtraject aanwezig tijdens opname:
Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen gemiste verrichting. De financiële impact wordt bepaald door de gemiste verrichting(en) toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de gemiste verrichtingen.

Indien geen subtraject aanwezig tijdens opname:
Geschatte waarde subtraject o.b.v. de gemiddelde waarde van een DBC met gemiste zorgactiviteit voor het gesignaleerde specialisme.

ValueCareLogo2.png