Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit dagverpleging (N2111)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2111
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Volledigheid - Zorgactiviteit verwacht op basis van opnameregistratie (R06801)

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - Kliniek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een opname voldoet aan de eisen van een dagverpleging, maar er geen dagverpleging is vastgelegd. Dit duidt erop dat er een dagverpleging gemist wordt in de registratie.

Regelgeving / beleid
2017
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 9

2018
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 11

2019
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 25

2020
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 25

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. De regelgeving spreekt van een “aantal uren durende vorm van verpleging”. Het ziekenhuis interpreteert dit als tenminste 2 uur. Toelichting interpretatie: Landelijk staat dit vraagstuk - over wat wordt verstaan onder "aantal durende vorm van verpleging"- al jaren op de agenda, maar hier wordt geen eenduidig antwoord op gegeven. Ziekenhuizen hebben in hun ZIS-en ingebouwd dat dit ten minste twee uur is omdat zij vanaf dat moment ervan uitgaan dat op een dermate wijze inzet door de artsen/verpleegkundigen wordt geleverd en dat dit gedefinieerd kan worden als een redelijke vorm van verpleging.
 2. Er wordt van uitgegaan dat de opnameduur het verschil is tussen de ontslagtijd en de opnametijd van de patiënt. Toelichting interpretatie: De behandeltijd wordt niet opgeslagen in het ZIS van het ziekenhuis en kan dus niet op deze wijze gecontroleerd worden.
 3. Bij ziekenhuizen die gebruikmaken van HiX worden acties waarbij de opnameregels factuurstatus N (nog aan te leveren aan CS Factuur) hebben default uitgesloten.
 4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen bepaalde afdelingen uitgesloten worden van signalering.
 5. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen bepaalde ligklasses of opnametypes uitgesloten worden van signalering.
 6. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen bepaalde uitvoerende specialismes uitgesloten worden van signalering.
 7. Een opname waarbij geen sprake is van spoed wordt gezien als een geplande opname. Spoedopnames worden herkend door de indicatie spoed bij de opname zelf, of de aanwezigheid van zorgactiviteit 190015 of 190016 op dezelfde dag of de dag ervoor.
 8. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ervoor gekozen worden om voor de bepaling van een ongeplande opname (zoals bij 7 aangegeven) alleen naar de spoedopnames op de dag van de opname zelf te kijken en niet de dag ervoor. Default wordt er ook naar de dag ervoor gekeken. Deze parameter werkt voor alle opnamenormen die onder de R06801 vallen.
 9. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ervoor gekozen worden om voor de bepaling van een ongeplande opname (zoals bij 7 aangegeven) alleen naar spoedopnames die maximaal een X aantal uren voor de opname hebben plaatsgevonden te kijken. Als hier bijvoorbeeld 4 wordt ingevuld dan kijken we in de data of 4 uur voor de opname een spoedopname heeft plaatsgevonden. Deze parameter overruled de parameter genoemd in punt 8. Deze parameter werkt voor alle opnamenormen die onder de R06801 vallen.
 10. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ervoor gekozen worden om bij alle normen onder de R06801 te vertragen op de ontslagdatum. Default wordt er vertraagd op basis van de opnamedatum en staat de vertraging op 0 dagen. Het vertragen op ontslagdatum zorgt ervoor dat signaleringen waarbij de ontslagdatum niet gevuld is of onbekend is ook uitgesloten worden.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit dagverpleging (N2111)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle opnames vastgelegd in de opname-module

Blauwepijl.png

2) Opname gestart in controlejaar en patiënt ontslagen

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is (in de facturatiemodule) geen zorgactiviteit dagverpleging (ZPK 2 of 231901) met hetzelfde uitvoerende specialisme vastgelegd

Blauwepijl.png

4) Opname voldoet aan de eisen van een dagverpleging:
- Opnameduur is langer dan of gelijk aan 2 uur en er is geen sprake van een overnachting (vóór 0:00 uur opgenomen en na 7:00 uur ontslagen)
EN
- Opname is geen spoed
EN
- Opname is uitgevoerd op een voor dagverpleging ingerichte afdeling
EN
- Zorgactiviteit uit ZPK 4,5,6,7,14,15,20,21 of 22 of beginnend met 23 (Kaakchirurgie) vastgelegd op dezelfde kalenderdag
EN
- Op dezelfde kalenderdag is er in de facturatiemodule geen zorgactiviteit uit ZPK 2, 3 of 19, 190034, 190032, 190033, 190038, 190031, 190207, 190208, 190043 t/m 190048, 190092, 190093 of 231902 vastgelegd
EN
- Op dezelfde kalenderdag is er in de facturatiemodule geen zorgactiviteit uit ZPK 1, 234001, 234002, 234003 of 234004 vastgelegd
EN
- Voor opnames van specialisme kaakchirurgie is er op de dag van opname tenminste een zorgactiviteit uit productgroep 3 t/m 8 geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3 en 4
Te nemen actie

Controleer de registratie en registreer een dagverpleging

Berekening financiële impact

Indien subtraject aanwezig tijdens opname:
Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen gemiste verrichting. De financiële impact wordt bepaald door de gemiste verrichting(en) toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de gemiste verrichtingen.

Indien geen subtraject aanwezig tijdens opname:
Geschatte waarde subtraject o.b.v. de gemiddelde waarde van een DBC met gemiste zorgactiviteit voor het gesignaleerde specialisme.

ValueCareLogo2.png