Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit SKION (N2555)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2555
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - Therapie
Samenvatting

Voor kinderoncologische zorg verleend in een SKION-stratificatie centrum dient een zorgactiviteit SKION-stratificatie (193900 t/m 194904) geregistreerd te worden.

Regelgeving / beleid

Kinderoncologische centra:

- Emma kinderziekenhuis AMC

- Kinderoncologisch Centrum Rotterdam

- UMCG

- Radboud MC

- VU medisch centrum

 

6. Kindergeneeskunde en kinderneurologie oncologische behandeling in SKION centrum (1.0000.11) De looptijd van kinderoncologische subtrajecten in een centrum met SKION stratificatie is altijd 120

dagen.

 

Artikel 24 lid 69. SKION stratificatie (193900 t/m 193904) Een zorgactiviteit voor een door SKION afgegeven stratificatie licht, middel of zwaar (193900 t/m 193902) of follow up (193903) mag eenmaal per 120 dagen worden geregistreerd tijdens een face-to-face contact. Zorgactiviteit 193904 mag geregistreerd worden tijdens het eerste face-to-face contact binnen het eerste subtraject.


12. Opmerking Bij het eerste face-to-face contact binnen het zorgtype 11 subtraject dient de zorgactiviteit 193904 ‘SKION stratificatie - oncologische behandeling in afwachting van SKION stratificatie’ geregistreerd te worden.


Artikel 24.70. Indicator ten behoeve van afleiding SKION stratificatie vervolgbehandeling (193906) Een zorgactiviteit als indicator ten behoeve van de afleiding naar een SKION stratificatie vervolgbehandeling mag worden vastgelegd op het moment dat een vervolgbehandeling plaatsvindt bij een zorgtraject dat gestart is voor 1 januari 2017. Deze zorgactiviteit leidt af naar de producten voor SKION kinderoncologie die ook in 2016 bestonden. Hierdoor wordt het behandeltraject afgemaakt in de oorspronkelijke productstructuur.


Artikel 33 lid 14 De looptijd van het behandelprotocol voor hemato-oncologie middel en zwaar is twee jaar en voor de overige SKION behandelingen één jaar.


SKION-Stratificatie licht behandelprotocol (193900): Een SKION-stratificatie licht mag eenmaal per 120 dagen worden geregistreerd op de dag van een polikliniekbezoek. Met uitzondering van hemato-oncologische behandeling en recidief. De behandeling van diagnose 6111 (leukemie) en diagnose 6112 (maligne lymfoom) duurt twee jaar.


SKION-stratificatie medium behandelprotocol (193901): Een SKION-stratificatie medium mag eenmaal per 120 dagen worden geregistreerd op de dag van een polikliniekbezoek. Met uitzondering van hemato-oncologische behandeling en recidief. De behandeling van diagnose 6111 (leukemie) en diagnose 6112 (maligne lymfoom) duurt twee jaar.


SKION-stratificatie zwaar behandelprotocol (193901): Een SKION stratificatie zwaar mag eenmaal per 120 dagen worden geregistreerd op de dag van een polikliniekbezoek. Met uitzondering van hemato-oncologische behandeling en recidief. De behandeling van diagnose 6111 (leukemie) en diagnose 6112 (maligne lymfoom) duurt twee jaar.


SKION-stratificatie follow up (193903: De follow-up code wordt vastgelegd als de patiënt naar aanleiding van de (follow up) vragenlijst op gesprek komt en er onderzoek wordt gedaan. Als daarna blijkt dat verdere behandeling nodig is zal dat resulteren in een nieuw behandeltraject. De zorgactiviteit kan niet worden vastgelegd als deatiënt na invullen van de vragenlijst besluit niet naar de polikliniek te komen om de vragenlijst te bespreken. De zorgactiviteit kan worden vastgelegd wanneer er een follow-up plaatsvindt na afronding van de primaire behandeling (waarbij er een SKION stratificatie is afgegeven) en is verder niet bedoeld voor behandelingen van later effecten


SKION stratificatie oncologische behandeling in afwachting van SKION stratificatie (193904):  Registratiefrequentie Bij het eerste face-to-face contact binnen het eerste subtraject.


https://www.skion.nl/voor-patienten-en-ouders/links/441/links/443/ziekenhuizen/

NR/REG-1732

BR/REG-17156

CI/16/39c 0210185/0287803

Algemene Toelichting Registratieregels │ v20131114

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten v20141222

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit SKION (N2555)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


 
1) Alle subtrajecten met een kinderoncologische diagnosecode (6107,6111,6112,6113,6114,6115,6116,6118,6119,6120,6121,6122,6123,6124,6150)
2) Waarvan het initiërende subtraject van het gehele zorgtraject geopend is in 2017

3) Zonder geregistreerde SKION-stratificatie zorgactiviteit (193900,193901,193902,193903,193904), tijdens het eerste face-to-face contact 120 dagen voor of na de laatst geregistreerde SKION-stratificatie (193900,193901,193902,193903,193904).

Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

4) Voor de volgende diagnosecodes mag max 3 keer een SKION-stratificatie code worden geregistreerd per zorgtraject: 6107, 6113, 6114, 6115, 6116, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123 6124, 6150


4)  Voor de volgende diagnosecodes mag max. 3 keer een SKION-stratificatie code worden geregistreerd per zorgtraject: 6111,6112


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen gemiste verrichting

De financiële impact wordt bepaald door de gemiste verrichting(en) toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de gemiste verrichtingen.

ValueCareLogo2.png