Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit IC behandeldag (N4780)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4780
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - IC
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer tijdens een IC opname niet per kalenderdag een IC zorgacitiviteit is geregistreerd. Dit kan erop duiden dat rechtmatige IC-behandeldagen niet gedeclareerd worden.

Regelgeving / beleid
2017
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care (hierna: ic)) geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 1, 6 en 8


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2017: NR/REG-1732 art. 34a lid 3


Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 of 52, met betrekking tot een opname op de ic-afdeling en een ic intercollegiaal consult buiten de ic, wordt afgesloten op het moment dat de patiënt van de ic-afdeling wordt ontslagen of op de dag van uitvoering van het ic intercollegiaal consult.

2017: NR/REG-1732 art. 12 lid 1


Add-ons intensive care (ic)

 • a. Een add-on ic kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on ic met zorgtype 52.
 • b. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
 • c. Welke ic-behandeldag (licht, middel of zwaar) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-behandeldag licht in rekening worden gebracht.
 • d. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden:
  • ic-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)
   Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar. Niet als behandeldag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-behandeldag.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 2a t/m 2d

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care (hierna: ic)) geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 1, 6 en 8


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2018: NR/REG-1816 art. 34a lid 3


Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 of 52, met betrekking tot een opname op de ic-afdeling en een ic intercollegiaal consult buiten de ic, wordt afgesloten op het moment dat de patiënt van de ic-afdeling wordt ontslagen of op de dag van uitvoering van het ic intercollegiaal consult.

2018: NR/REG-1816 art. 12 lid 1


Add-ons intensive care (ic)

 • a. Een add-on ic kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on ic met zorgtype 52.
 • b. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
 • c. Welke ic-dag (type 1 of type 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.
 • d. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden:
  • ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)
   Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 2a t/m 2d

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 1, 6 en 8


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2019: NR/REG-1907a art. 34a lid 3


Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 of 52, met betrekking tot een opname op de ic-afdeling en een ic intercollegiaal consult buiten de ic, wordt afgesloten op het moment dat de patiënt van de ic-afdeling wordt ontslagen of op de dag van uitvoering van het ic intercollegiaal consult.

2019: NR/REG-1907a art. 12 lid 1


Add-ons intensive care (ic)

 • a. Een add-on ic wordt uitsluitend geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on ic met zorgtype 52.
 • b. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
 • c. Welke ic-dag (type 1 of type 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.
 • d. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden:
  • ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)
   Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2a t/m 2d

2020
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling, voor ic intercollegiaal consult buiten de ic en voor vervoer van een patiënt met interklinisch transport of MICU transport.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 1, 6 en 8


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2020: NR/REG-2001a art. 34a lid 3


Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 of 52, met betrekking tot een opname op de ic-afdeling en een ic intercollegiaal consult buiten de ic, wordt afgesloten op het moment dat de patiënt van de ic-afdeling wordt ontslagen of op de dag van uitvoering van het ic intercollegiaal consult.

2020: NR/REG-2001a art. 12 lid 1


Add-ons intensive care (ic)

 • a. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
 • b. Welke ic-dag (type 1 of type 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.
 • c. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden:
  • ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)
   Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2a t/m 2c

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Niet-declarabele subtrajecten worden niet meegenomen binnen deze norm.
 2. Bij ziekenhuizen die gebruikmaken van HiX worden acties waarbij de opnameregels factuurstatus N (nog aan te leveren aan CS Factuur) hebben default uitgesloten.
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ervoor gekozen worden om bij alle normen onder de R06801 te vertragen op de ontslagdatum. Default wordt er vertraagd op basis van de opnamedatum en staat de vertraging op 0 dagen. Het vertragen op ontslagdatum zorgt ervoor dat signaleringen waarbij de ontslagdatum niet gevuld is of onbekend is ook uitgesloten worden.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit IC behandeldag (N4780)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle IC opnamen (op basis van opnametype) 

Blauwepijl.png

2) Uitgevoerd in controlejaar

Blauwepijl.png
3) IC opname is uitgevoerd op een IC afdeling (lijst afdelingen aangeleverd door het ziekenhuis)
Blauwepijl.png

4) Gedurende de looptijd van de IC opname is er niet per kalenderdag een IC zorgactiviteit (ZPK 19) vastgelegd
EN
Tijdens de looptijd van de IC opname is geen IC intercollegiaal consult buiten de IC (190129) vastgelegd


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Toevoegen van IC behandeldag(en)

Berekening financiële impact

Per gemiste IC behandeldag wordt de waarde van een IC add on (OZP) berekend

ValueCareLogo2.png