Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit ATLS (N4067)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4067
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Diagnostiek
Samenvatting

ATLS traumaopvang (039676) – diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen letsels en/of perforaties op basis van Advanced Trauma Life Support-programma (ATLS) onder verantwoordelijkheid van een ATLS-gecertificeerd medisch specialist. Op het moment dat een geregistreerd subtraject voldoet aan de eisen van ATLS mag de zorgactiviteit ATLS traumaopvang (039676) geregistreerd worden. 

Regelgeving / beleid
2017
Voor een juiste keuze van een diagnose bij ATLS traumaopvang is de wereldwijd gehanteerde Injury Severity Score (ISS) van belang. Vermeld daarom deze score in de verslaglegging. Voor heelkunde zijn de onderstaande diagnosecodes beschikbaar voor ATLS-traumaopvang:
 • 610: ATLS-traumaopvang ISS < 16
 • 611: ATLS-traumaopvang ISS ≥ 16

Voor orthopedie gaat het om de volgende nieuwe codes:

 • 4110: ATLS-traumaopvang ISS < 16
 • 4111: ATLS-traumaopvang ISS ≥ 16

Naast de diagnosecode zijn er aanvullende eisen gesteld om een geldig zorgproduct te kunnen afleiden. Voor diagnoses 610 en 4110 (ISS < 16) zijn minstens vereist:

 • Verrichting ATLS – traumaopvang (039676) – diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist.
 • Tenminste 1 Hb-bepaling (070702)
 • Radiologisch onderzoek van de thorax (radiologische foto of CT-scan)

Voor de diagnoses 611 en 4111 (ISS ≥ 16) zijn, naast de hierboven beschreven eisen, ook nog radiologische onderzoeken van de nek en het bekken vereist (radiologische foto of CT-scan). Als na de screening blijkt dat er sprake is van letsel, dan mag de behandeling van die letsels apart gedeclareerd worden in een parallel zorgtraject. Let er hierbij op dat beide trajecten voldoen aan de voorwaarden voor het registreren van een parallel zorgproduct.

2017: DOT Handleiding SEH-artsen p.17/18


De diagnosen ‘ATLS-opvang trauma ISS <16’ en ‘ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16’ omvatten het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.

2017: NR/REG-1732 art. 5a lid 5

2018
Voor ATLS traumaopvang zijn de onderstaande diagnosecodes beschikbaar:
 • 610 van heelkunde en 4110 van orthopedie: ATLS-traumaopvang ISS < 16
 • 611 van heelkunde en 4111 van orthopedie: ATLS-traumaopvang ISS ≥ 16

Voor de juiste keuze van een diagnose bij ATLS-traumaopvang is de wereldwijd gehanteerde Injury Severity Score (ISS) van belang. Vermeld daarom deze score in de verslaglegging.

Naast de diagnosecode zijn er aanvullende eisen gesteld om een geldig zorgproduct te kunnen afleiden. Voor de ATLS diagnoses zijn minstens vereist:

 • Verrichting ATLS-traumaopvang (039676) – diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist.
 • Tenminste 1 Hb-bepaling (070702)
 • Radiologisch onderzoek (radiologische foto of CT-scan) van de wervelkolom, bekken, thorax, hersenen of schedel.

Als na de screening blijkt dat er sprake is van letsel, dan mag de behandeling van die letsels apart gedeclareerd worden in een parallel zorgtraject. Let er hierbij op dat beide trajecten voldoen aan de voorwaarden voor het registreren van een parallel zorgproduct. (Deze voorwaarden staan in paragraaf 2.5 van dit handboek beschreven)

2018: DOT Handleiding SEH-artsen KNMG 2018 p.15


De diagnosen `ATLS-opvang trauma ISS <16' en `ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16' omvatten het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.

2018: NR/REG-1816 art. 5a lid 5

2019
Voor ATLS traumaopvang zijn de onderstaande diagnosecodes beschikbaar:
 • 610 van heelkunde en 4110 van orthopedie: ATLS-traumaopvang ISS < 16
 • 611 van heelkunde en 4111 van orthopedie: ATLS-traumaopvang ISS ≥ 16

Voor de juiste keuze van een diagnose bij ATLS-traumaopvang is de wereldwijd gehanteerde Injury Severity Score (ISS) van belang. Vermeld daarom deze score in de verslaglegging.

Naast de diagnosecode zijn er aanvullende eisen gesteld om een geldig zorgproduct te kunnen afleiden. Voor de ATLS diagnoses zijn minstens vereist:

 • Verrichting ATLS-traumaopvang (039676) – diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist.
 • Tenminste 1 Hb-bepaling (070702)
 • Radiologisch onderzoek (radiologische foto of CT-scan) van de wervelkolom, bekken, thorax, hersenen of schedel.

Als na de screening blijkt dat er sprake is van letsel, dan mag de behandeling van die letsels apart gedeclareerd worden in een parallel zorgtraject. Let er hierbij op dat beide trajecten voldoen aan de voorwaarden voor het registreren van een parallel zorgproduct. (Deze voorwaarden staan in paragraaf 2.5 van dit handboek beschreven)

2019: DOT Handleiding SEH-artsen KNMG p.15


De diagnosen ‘ATLS-opvang trauma ISS <16’ en ‘ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16’ omvatten het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS. Deze diagnosen mogen, mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan, parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.

2019: NR/REG-1907a art. 5a lid 5

2020
Voor ATLS traumaopvang zijn de onderstaande diagnosecodes beschikbaar:
 • 610 van heelkunde en 4110 van orthopedie: ATLS-traumaopvang ISS < 16
 • 611 van heelkunde en 4111 van orthopedie: ATLS-traumaopvang ISS ≥ 16

Voor de juiste keuze van een diagnose bij ATLS-traumaopvang is de wereldwijd gehanteerde Injury Severity Score (ISS) van belang. Vermeld daarom deze score in de verslaglegging.

Naast de diagnosecode zijn er aanvullende eisen gesteld om een geldig zorgproduct te kunnen afleiden. Voor de ATLS diagnoses zijn minstens vereist:

 • Verrichting ATLS-traumaopvang (039676) – diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist.
 • Tenminste 1 Hb-bepaling (070702)
 • Radiologisch onderzoek (radiologische foto of CT-scan) van de wervelkolom, bekken, thorax, hersenen of schedel.

Als na de screening blijkt dat er sprake is van letsel, dan mag de behandeling van die letsels apart gedeclareerd worden in een parallel zorgtraject. Let er hierbij op dat beide trajecten voldoen aan de voorwaarden voor het registreren van een parallel zorgproduct. (Deze voorwaarden staan in paragraaf 2.5 van dit handboek beschreven)

2020: DOT Handleiding SEH-artsen KNMG p.15

Bij de volgende diagnosen kan een parallel zorgtraject geopend worden:

 • Diagnosen die vastgesteld worden tijdens het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS, welke beschreven wordt met de diagnosen `ATLS-opvang trauma ISS <16' en `ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16'. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 4d

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Welke zorgactiviteiten verwacht worden in stap 3 van de programmeerbare norm hangt af van de diagnose en zorgactiviteiten geregistreerd. Indien de ISS de ISS groter of gelijk aan 16 is (diagnose 611 bij Chirurgie of 4111 bij Orthopedie) én er is een CT-scan en een ATLS-zorgactiviteit geregistreerd, dan is er geen HB-bepaling nodig. Uitzondering hierop is dan weer dat als er CT-scans van thorax, bekken én nek aanwezig zijn, er tóch een HB-bepaling nodig is voor een zwaardere afleiding in de Grouperboom.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit ATLS (N4067)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle subtrajecten met diagnose 610 of 611 van specialisme heelkunde(AGB 0303) en 4110 of 4111 van het specialisme orthopedie (AGB 0305)

Blauwepijl.png

2) Met een begindatum op of na de ingestelde datum

Blauwepijl.png

3) Tenminste één van de volgende zorgactiviteiten mist in het ATLS-subtraject:

a) HB-bepaling (070702) OF

b) Radiologisch onderzoek van thorax, nek en bekken (radiologische foto (of CT-scan) (080043, 081002, 081342, 082042, 083042, 083102, 085002, 085042, 089042, 089202) OF

c) zorgactiviteit ATLS (039676)

Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Registreer een zorgactiviteit ATLS-traumaopvang zorgactiviteit (039676), een CT-scan (08xxxx) of een HB-bepaling.

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt bepaald door de gemiste verrichting(en) toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de gemiste verrichtingen.

ValueCareLogo2.png