Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit 'assistentie bij een Kaakchirurgische verrichting' (N4250)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4250
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - OK
Samenvatting

Vastleggen van minder dan één 'assistentie bij een Kaakchirurgische verrichting' bij één verrichting uit Tariefgroep II 

Regelgeving / beleid
2017
Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting (230002)

Assistentie kan alleen in rekening worden gebracht indien het noodzakelijk was dat de assisterende kaakchirurg, tandartsspecialist, tandarts of arts ook daadwerkelijk een deel van de verrichting uitvoerde. In de persoon van een medisch adviseur kan inzage verkregen worden in het operatieverslag waaruit zal blijken dat de assisterende kaakchirurg, tandartsspecialist, tandarts of arts ook noodzakelijk en daadwerkelijk (een deel van) de verrichting uitvoerde. De prestatie assistentie mag enkel in rekening gebracht worden indien:

  • de kaakchirurg zich op medische gronden doet bijstaan door een collega kaakchirurg of tandartsspecialist; of
  • de kaakchirurg zich bij een klinische verrichting op medische gronden doet bijstaan door een tandarts of arts, niet zijnde een tandartsspecialist of medisch specialist.

Deze prestatie kan per operatiesessie meermaals, maar maximaal één keer per verrichting in rekening worden gebracht. Dit geldt ook indien meer dan één arts assisteert.

2017: NR/REG-1732 art. 34d lid 5b

2018
Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting (230002)

Assistentie kan alleen in rekening worden gebracht indien het noodzakelijk was dat de assisterende kaakchirurg, tandartsspecialist, tandarts of arts ook daadwerkelijk een deel van de verrichting uitvoerde. In de persoon van een medisch adviseur kan inzage verkregen worden in het operatieverslag waaruit zal blijken dat de assisterende kaakchirurg, tandartsspecialist, tandarts of arts ook noodzakelijk en daadwerkelijk (een deel van) de verrichting uitvoerde. De prestatie assistentie mag enkel in rekening gebracht worden indien:

  • de kaakchirurg zich op medische gronden doet bijstaan door een collega kaakchirurg of tandartsspecialist; of
  • de kaakchirurg zich bij een klinische verrichting op medische gronden doet bijstaan door een tandarts of arts, niet zijnde een tandartsspecialist of medisch specialist.

Deze prestatie kan per operatiesessie meermaals, maar maximaal één keer per verrichting in rekening worden gebracht. Dit geldt ook indien meer dan één arts assisteert.

2018: NR/REG-1816 art. 34d lid 4b

2019
Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting (230002)

Assistentie mag alleen in rekening worden gebracht indien het noodzakelijk was dat de assisterende kaakchirurg, tandartsspecialist, tandarts of arts ook daadwerkelijk een deel van de verrichting uitvoerde. In de persoon van een medisch adviseur kan inzage verkregen worden in het operatieverslag waaruit zal blijken dat de assisterende kaakchirurg, tandartsspecialist, tandarts of arts ook noodzakelijk en daadwerkelijk (een deel van) de verrichting uitvoerde. De prestatie assistentie mag enkel in rekening gebracht worden indien:

  • de kaakchirurg zich op medische gronden doet bijstaan door een collega kaakchirurg of tandartsspecialist; of
  • de kaakchirurg zich bij een klinische verrichting op medische gronden doet bijstaan door een tandarts of arts, niet zijnde een tandartsspecialist of medisch specialist.

Deze prestatie mag per operatiesessie meermaals, maar maximaal één keer per verrichting in rekening worden gebracht. Dit geldt ook indien meer dan één arts assisteert.

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4b

2020
Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting (230002)

Assistentie mag alleen in rekening worden gebracht indien het noodzakelijk was dat de assisterende kaakchirurg, tandartsspecialist, tandarts of arts ook daadwerkelijk een deel van de verrichting uitvoerde. In de persoon van een medisch adviseur kan inzage verkregen worden in het operatieverslag waaruit zal blijken dat de assisterende kaakchirurg, tandartsspecialist, tandarts of arts ook noodzakelijk en daadwerkelijk (een deel van) de verrichting uitvoerde. De prestatie assistentie mag enkel in rekening gebracht worden indien:

  • de kaakchirurg zich op medische gronden doet bijstaan door een collega kaakchirurg of tandartsspecialist; of
  • de kaakchirurg zich bij een klinische verrichting op medische gronden doet bijstaan door een tandarts of arts, niet zijnde een tandartsspecialist of medisch specialist.

Deze prestatie mag per operatiesessie meermaals, maar maximaal één keer per verrichting in rekening worden gebracht. Dit geldt ook indien meer dan één arts assisteert.

2020: NR/REG-2001a art. 34d lid 4b

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit 'assistentie bij een Kaakchirurgische verrichting' (N4250)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle verrichtingen Kaakchirurgie van verrichtinggroep 3 t/m 8

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2a) Op dezelfde dag hebben minimaal 2 verschillende kaakchirurgen een verrichting van tarief 3 t/m 8 uitgevoerd

2b) Voor de verrichting is een assistent geregistreerd in het OK systeem

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3a) Het aantal 230002 (assistentie bij een Kaakchirurgische verrichting) is lager dan het aantal verrichtingen uit verrichtinggroep 3 t/m 8 op die dag

3b) Het aantal 230002 (assistentie bij een Kaakchirurgische verrichting) is lager dan het aantal assistenties


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Registreer kaakchirurgie zorgactiviteit assistentie bij een kaakchirurgische verrichting.

Berekening financiële impact

Impact is het aantal gemiste 230002 (=het aantal verrichtingen minus het aantal assistentie). 

ValueCareLogo2.png