Registratie voldoet aan de eisen van een polikliniek consult, zorgactiviteit gekoppeld aan ander uitvoerend specialisme (N2117)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2117
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Volledigheid - Subtraject verwacht op basis van een zorgactiviteit (R06806)

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer er een poliklinisch consult heeft plaatsgevonden, maar deze zorgactiviteit gekoppeld is aan een subtraject met een ander uitvoerend specialisme. Dit duidt erop dat er een nieuw subtraject geopend mag worden of dat het consult aan een ander subtraject gekoppeld dient te worden.

Regelgeving / beleid
2017
Polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190063, 090613 en 090614)

Bij een ‘eerste polikliniekbezoek’ (190007, 190060 en 090613) en bij een ‘herhaalpolikliniekbezoek’ (190008, 190013 en 090614) moet sprake zijn van:

 • face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant en;
 • ‘hulp door of vanwege het ziekenhuis’ (waarbij de locatie (polikliniek, SEH, buitenpolikliniek, verpleeghuis) in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen kan worden).

De volgende zorgactiviteiten kunnen niet worden aangemerkt als een polikliniekbezoek:

 • medische keuring;
 • intercollegiaal consult;
 • medebehandeling van een klinische patiënt;
 • overname van een klinische patiënt;
 • intake gesprek voor een (klinische) opname;
 • enkel uitvoeren van een vooraf ingeplande verrichting zonder een consult;
 • consult of spreekuur met patiënten;
 • diagnostiek (zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken) op verzoek van derden (bijvoorbeeld huisarts);
 • telefonisch consult.

Een polikliniekbezoek is één bezoek, ongeacht de tijdsduur van het bezoek en ongeacht de inhoud van het bezoek. Bij meerdere polikliniekbezoeken op één kalenderdag dient er sprake te zijn van afzonderlijke (niet aansluitende) polikliniekbezoeken. Als er meerdere zorgvragen tijdens één polikliniekbezoek worden besproken, mag slechts één polikliniekbezoek worden vastgelegd.

Een polikliniekbezoek mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 1


Wanneer een kinderarts en een neuroloog beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van epilepsie (zorgproductgroep 69899) of van eenzelfde zorgvraag voor kinderneurologie (zorgproductgroep 991630), dan kan hiervoor één dbc-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

Wanneer een internist en een longarts beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van tuberculose (zorgproducten 19999003 t/m 19999007, 19999011, 19999012, 19999015 en 19999019) of pneumonie (zorgproducten 109999067 t/m 109999074), dan kan hiervoor één dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

Wanneer een internist en/of een kinderarts en/of een radiotherapeut samen een patiënt screenen op de late effecten van de behandeling van kanker (zorgproducten 219899046 t/m 219899049), dan kan hiervoor één dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

2017: NR/REG-1732 art. 33 lid 10, 11 en 12

2018
Polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060)

Bij een `eerste polikliniekbezoek' (190007 en 190060) en bij een `herhaalpolikliniekbezoek' (190008 en 190013) moet sprake zijn van:

 • face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant en;
 • `hulp door of vanwege het ziekenhuis' (waarbij de locatie (polikliniek, SEH, buitenpolikliniek, verpleeghuis) in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen kan worden).

De volgende zorgactiviteiten kunnen niet worden aangemerkt als een polikliniekbezoek:

 • medische keuring;
 • intercollegiaal consult;
 • medebehandeling van een klinische patiënt;
 • overname van een klinische patiënt;
 • intake gesprek voor een (klinische) opname;
 • enkel uitvoeren van een vooraf ingeplande verrichting zonder een consult;
 • consult of spreekuur met patiënten;
 • diagnostiek (zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken) op verzoek van derden (bijvoorbeeld huisarts);

Een polikliniekbezoek is één bezoek, ongeacht de tijdsduur van het bezoek en ongeacht de inhoud van het bezoek. Bij meerdere polikliniekbezoeken op één kalenderdag dient er sprake te zijn van afzonderlijke (niet aansluitende) polikliniekbezoeken. Als er meerdere zorgvragen tijdens één polikliniekbezoek worden besproken, mag slechts één polikliniekbezoek worden vastgelegd. Een polikliniekbezoek mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 1


Wanneer een kinderarts en een neuroloog beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van epilepsie (zorgproductgroep 69899) of van eenzelfde zorgvraag voor kinderneurologie (zorgproductgroep 991630), dan kan hiervoor één dbc-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

Wanneer een internist en een longarts beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van tuberculose (zorgproducten 19999052 t/m 19999058) of pneumonie (zorgproducten 109999067 t/m 109999074), dan kan hiervoor één dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

Wanneer een internist en/of een kinderarts en/of een radiotherapeut samen een patiënt screenen op de late effecten van de behandeling van kanker (zorgproducten 219899046 t/m 219899049), dan kan hiervoor één dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

2018: NR/REG-1816 art. 33 lid 10, 11 en 12

2019
Polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060)

Bij een ‘eerste polikliniekbezoek’ (190007 en 190060) en bij een ‘herhaal-polikliniekbezoek’ (190008 en 190013) is sprake van:

 • face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant en;
 • ‘hulp door of vanwege het ziekenhuis’ (waarbij de locatie (polikliniek, SEH, buitenpolikliniek, verpleeghuis) in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen kan worden).

De volgende zorgactiviteiten worden niet aangemerkt als een polikliniekbezoek:

 • medische keuring;
 • intercollegiaal consult;
 • medebehandeling van een klinische patiënt;
 • overname van een klinische patiënt;
 • intake gesprek voor een (klinische) opname;
 • enkel uitvoeren van een vooraf ingeplande verrichting zonder een consult;
 • consult of spreekuur met patiënten;
 • diagnostiek (zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken) op verzoek van derden (bijvoorbeeld huisarts);

Een polikliniekbezoek is één bezoek, ongeacht de tijdsduur van het bezoek en ongeacht de inhoud van het bezoek. Bij meerdere polikliniekbezoeken op één kalenderdag dient er sprake te zijn van afzonderlijke (niet aansluitende) polikliniekbezoeken. Als er meerdere zorgvragen tijdens één polikliniekbezoek worden besproken, wordt slechts één polikliniekbezoek vastgelegd. Een polikliniekbezoek wordt niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 1


Wanneer een kinderarts en een neuroloog beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van epilepsie (dbc-zorgproductgroep 069899) of van eenzelfde zorgvraag voor kinderneurologie (dbc-zorgproductgroep 991630), dan mag hiervoor één dbc-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

Wanneer een internist en een longarts beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van tuberculose (dbc-zorgproducten 019999052 t/m 019999058) of pneumonie (dbc-zorgproducten 109999067 t/m 109999074), dan mag hiervoor één dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

Wanneer een internist en/of een kinderarts en/of een radiotherapeut samen een patiënt screenen op de late effecten van de behandeling van kanker (dbc-zorgproducten 219899046 t/m 219899049), dan mag hiervoor één dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

2019: NR/REG-1907a art. 33 lid 10, 11 en 12

2020
Polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060)

Bij een ‘eerste polikliniekbezoek’ (190007 en 190060) en bij een ‘herhaal-polikliniekbezoek’ (190008 en 190013) is sprake van:

 • face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technnoloog en;
 • ‘hulp door of vanwege het ziekenhuis’ (waarbij de locatie (polikliniek, SEH, buitenpolikliniek, verpleeghuis) in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen kan worden).

De volgende zorgactiviteiten worden niet aangemerkt als een polikliniekbezoek:

 • medische keuring;
 • intercollegiaal consult;
 • medebehandeling van een klinische patiënt;
 • overname van een klinische patiënt;
 • intake gesprek voor een (klinische) opname;
 • enkel uitvoeren van een vooraf ingeplande verrichting zonder een consult;
 • consult of spreekuur met patiënten;
 • diagnostiek (zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken) op verzoek van derden (bijvoorbeeld huisarts);

Een polikliniekbezoek is één bezoek, ongeacht de tijdsduur van het bezoek en ongeacht de inhoud van het bezoek. Bij meerdere polikliniekbezoeken op één kalenderdag dient er sprake te zijn van afzonderlijke (niet aansluitende) polikliniekbezoeken. Als er meerdere zorgvragen tijdens één polikliniekbezoek worden besproken, wordt slechts één polikliniekbezoek vastgelegd. Een polikliniekbezoek wordt niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 1


Wanneer een kinderarts en een neuroloog beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van epilepsie (dbc-zorgproductgroep 069899) of van eenzelfde zorgvraag voor kinderneurologie (dbc-zorgproductgroep 991630), dan mag hiervoor één dbc-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

Wanneer een internist en een longarts beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van tuberculose (dbc-zorgproducten 019999052 t/m 019999058) of pneumonie (dbc-zorgproducten 109999067 t/m 109999074), dan mag hiervoor één dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

Wanneer een internist en/of een kinderarts en/of een radiotherapeut samen een patiënt screenen op de late effecten van de behandeling van kanker (dbc-zorgproducten 219899046 t/m 219899049), dan mag hiervoor één dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

2020: NR/REG-2001a art. 33 lid 10, 11 en 12

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Per ziekenhuis wordt ingericht hoe een zorgactiviteit uitgevoerd door een poortspecialist in de ondersteunende rol als dusdanig kunnen worden herkend. Deze zorgactiviteit worden middels het subtraject van het aanvragend specialisme gefactureerd. 
  Binnen de norm wordt rekening gehouden met ondersteunende subtrajecten, waarbij de verrichtingen in het hoofdsubtraject meegaan voor facturatie.
 2. Middels een klantspecifieke parameter is het mogelijk om bepaalde combinaties van specialisme uit te sluiten van signalering.
 3. Er wordt binnen deze norm rekening gehouden met D.P.A.99.188, er worden dan ook geen acties getoond wanneer het openen van een nieuw subtraject zorgt voor parallelliteit binnen specialismen inwendige geneeskunde en longziekte. Dit wordt als volgt geïnterpreteerd: wanneer er mogelijk voor longgeneeskunde of interne geneeskunde een eigen subtraject geopend mag worden op basis van een polibezoek bij één van deze specialismen in het traject van het andere specialisme, maar het bestaande traject pneumonie met zorgproduct 109999067 t/m 109999074 of tbc met zorgproducten 019999052 t/m 019999058 betreft, worden er geen acties getoond. Voor 2018 worden er een aantal andere zorgproductcodes benoemd dan na 2018. Deze zorgproductcodes van voor 2018 worden ook in het script meegenomen en dit betreft zorgproducten 19999003 t/m 19999007, 19999011, 19999012, 19999015 en 19999019.
 4. Er wordt binnen deze norm rekening gehouden met D.P.A.99.75, er worden dan ook geen acties getoond wanneer het openen van een nieuw subtraject zorgt voor parallelliteit binnen specialismen kindergeneeskunde en neurologie. Dit wordt als volgt geïnterpreteerd: wanneer er mogelijk voor kindergeneeskunde of neurologie een eigen subtraject geopend mag worden op basis van een polibezoek bij één van deze specialismen in het traject van het andere specialisme, maar het bestaande traject epilepsie met zorgproduct 069899 of van eenzelfde zorgvraag kinderneurologie 991630 betreft, worden er geen acties getoond.
 5. Er wordt binnen deze norm rekening gehouden indien een nieuw subtraject zorgt voor parallelliteit binnen specialismen interne, kindergeneeskunde of radiotherapie, er worden dan ook geen acties getoond. Dit wordt als volgt geïnterpreteerd: wanneer er mogelijk voor interne, kindergeneeskunde of radiotherapie een eigen subtraject geopend mag worden op basis van een polibezoek bij één van deze specialismen in het traject van het andere specialisme, maar het bestaande traject behandeling van kanker met zorgproducten 219899046 t/m 219899049 betreft, worden er geen acties getoond.
 6. Voor ICC (190009) en medebehandeling (190017) is de vereiste van de opname niet van toepassing. Deze zorgactiviteiten worden normaal tijdens een klinische opname uitgevoerd.
 7. Voor bepaalde zorgactiviteiten is de vereiste van een agenda-afspraak in de afspraken-module niet van toepassing. Bijvoorbeeld ICC. Dit is in te stellen middels een parameter.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een polikliniek consult, zorgactiviteit gekoppeld aan ander uitvoerend specialisme (N2117)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten poliklinisch consult (ZPK 1, 038940 of 038941) uitgevoerd door een zorgverlener die de poortfunctie vervult.

Blauwepijl.png

2) Op dezelfde kalenderdag is een agenda-afspraak vastgelegd in de afspraken-module exclusief geannuleerde afspraken en no shows
EN 
de zorgactiviteit is gekoppeld aan een subtraject met een ander uitvoerend specialisme

Blauwepijl.png

3) Afspraak voldoet aan de eisen van een poliklinisch consult:

- Face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (of arts-assistent), SEH-arts KNMG (of arts-assistent), anesthesist als pijnbestrijder (of arts-assistent), verpleegkundig specialist of physician assistant;

EN

- De agenda-afspraak heeft niet plaatsgevonden tijdens de opname (ZPK 2, 3 of 19, 190034, 190032, 190033, 190038, 190031, 190092, 190093, 190208)

Blauwepijl.png

4) Er is geen sprake van parallelliteit binnen de volgende specialismen
- inwendige geneeskunde en longziekten bij het openen van een nieuw subtraject (D.P.A.99.188)
- kindergeneeskunde en neurologie bij het openen van een nieuw subtraject (D.P.A.99.75)
- interne geneeskunde, kindergeneeskunde of radiotherapie bij het openen van een nieuw subtraject als het bestaande traject de behandeling van kanker betreft

Logica: 1 en 2 en 3 en 4
Te nemen actie

Er is een parallel subtraject aanwezig voor de uitvoerder van de zorgactiviteit
Omhangen van het poliklinisch consult naar het parallelle subtraject

Er is geen parallel subtraject aanwezig voor de uitvoerder van de zorgactiviteit
Open een nieuw subtraject en koppel het polikliniek consult aan het desbetreffende subtraject

Berekening financiële impact

Er is een parallel subtraject aanwezig
Verschil in waarde tussen subtrajecten met en zonder de gemiste zorgactiviteit. Hiervoor wordt het omhangen van de gesignaleerde zorgactiviteiten naar het parallelle subtraject gesimuleerd en worden beide subtrajecten opnieuw gegrouperd om zo het waardeverschil te berekenen. 

Er is geen parallel subtraject aanwezig
Het waardeverschil tussen het gesignaleerde subtraject en een nieuw subtraject wordt getoond als financiële impact. Om het nieuwe subtraject te simuleren wordt de meest gebruikte diagnose voor uitvoerend specialisme van de gesignaleerde zorgactiviteit gebruikt. Vervolgens worden de gesignaleerde zorgactiviteiten omgehangen naar het nieuwe subtraject en worden beide subtrajecten gegrouperd om zo het waardeverschil te berekenen.

ValueCareLogo2.png