Registratie voldoet aan de eisen van een geldige zorgactiviteit, ongeldige zorgactiviteit vastgelegd (N4880)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N4880
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Einde Behandeling - Afleiden zorgproduct
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer de geregistreerde zorgactiviteit of ZI-nummer niet geldig is op de uitvoerdatum. Dit duidt erop dat er mogelijk een andere zorgactiviteitcode geregistreerd kan worden, waardoor het subtraject anders af kan leiden.

Regelgeving / beleid
2017
3.4 Zorgactiviteiten
De uitgevoerde zorgactiviteiten zoals consulten, onderzoeken, verpleegdagen en OK activiteiten worden binnen het zorgtraject van de patiënt geregistreerd. De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde zorgactiviteiten (zie de Zorgactiviteiten Tabel op de website werkenmetdbcs.nza.nl). In het zorgtraject worden alle zorgactiviteiten vastgelegd die zijn geleverd en gerelateerd zijn aan de zorgvraag van de patiënt.

Een tweede functie van zorgactiviteiten betreft de registratie en declaratie van ozp’s. Deze prestaties binnen de medisch specialistische zorg, niet zijnde dbc-zorgproducten, worden ozp’s genoemd en worden uitgedrukt in zorgactiviteiten. ozp’s bestaan uit vier hoofdcategorieën en kennen een nadere onderverdeling naar subcategorieën.

2017: 20170101 Handleiding dbc-systematiek


Een grouper voert een aantal controles uit. Deze kunnen zowel technisch als inhoudelijk van aard zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles of alle verplichte velden gevuld zijn of een controle op geldigheid van de zorgactiviteiten in de declaratiedataset.

2017: Handleiding dbc-systematiek (voormalig RSAD-document) - Ingangsdatum 1 januari 2017 - Versie 20160701, Artikel 5 lid 1.2

2018
Zorgactiviteit
De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct kan worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

Grouper
Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset dbczorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-ongeneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen.

Uitvalproduct
Een combinatie van subtraject en zorgactiviteiten die niet leidt tot een declarabel dbc-zorgproduct.

2018: NR/REG-1816 art. 1 lid nn, o en ii


Een grouper voert een aantal controles uit. Deze kunnen zowel technisch als inhoudelijk van aard zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles of alle verplichte velden gevuld zijn of een controle op geldigheid van de zorgactiviteiten in de declaratiedataset.

2018: Handleiding dbc-systematiek (voormalig RSAD-document) - Ingangsdatum 1 januari 2018 - V20170921, Artikel 5 lid 1.2

2019
Zorgactiviteit
De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

Grouper
Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset dbczorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-ongeneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen.

Uitvalproduct
Een combinatie van subtraject en zorgactiviteiten die niet leidt tot een declarabel dbc-zorgproduct.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid oo, p en jj


Een grouper voert een aantal controles uit. Deze zijn zowel technisch als inhoudelijk van aard. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles of alle verplichte velden gevuld zijn of een controle op geldigheid van de zorgactiviteiten in de declaratiedataset.

2019: Handleiding dbc-systematiek - Ingangsdatum 1 januari 2019 - V20180426, Artikel 5 lid 1.2

2020
Zorgactiviteit
De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

Grouper
Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset dbc-zorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-ongeneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen.

Uitvalproduct
Een combinatie van subtraject en zorgactiviteiten die niet leidt tot een declarabel dbc-zorgproduct.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid qq, p en kk


Een grouper voert een aantal controles uit. Deze zijn zowel technisch als inhoudelijk van aard. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles of alle verplichte velden gevuld zijn of een controle op geldigheid van de zorgactiviteiten in de declaratiedataset.

2020: Handleiding dbc-systematiek - Ingangsdatum 1 januari 2020 - V20190919, Artikel 5 lid 1.2

2021
Zorgactiviteit
De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

Grouper
Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset dbc-zorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-ongeneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen.

Uitvalproduct
Een combinatie van subtraject en zorgactiviteiten die niet leidt tot een declarabel dbc-zorgproduct

2021: NR/REG-2103a art. 1 lid qq, p en kk


Een grouper voert een aantal controles uit. Deze zijn zowel technisch als inhoudelijk van aard. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles of alle verplichte velden gevuld zijn of een controle op geldigheid van de zorgactiviteiten in de declaratiedataset.

2021: Nederlandse Zorgautoriteit - Handleiding dbc-systematiek - v20200917 - art. 5 lid 1.2

2022
Zorgactiviteit
De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

Grouper
Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset dbc-zorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-ongeneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen.

Uitvalproduct
Een combinatie van subtraject en zorgactiviteiten die niet leidt tot een declarabel dbc-zorgproduct.

2022: NR/REG-2207a art. 1 lid qq, p en kk


Een grouper voert een aantal controles uit. Deze zijn zowel technisch als inhoudelijk van aard. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles of alle verplichte velden gevuld zijn of een controle op geldigheid van de zorgactiviteiten in de declaratiedataset.

2022: Nederlandse Zorgautoriteit - Handleiding dbc-systematiek - v20210923 - art. 5 lid 1.2

2023
Zorgactiviteit

De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

Grouper
Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset dbc-zorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-ongeneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen.

Uitvalproduct
Een combinatie van subtraject en zorgactiviteiten die niet leidt tot een declarabel dbc-zorgproduct.

2023: NR/REG-2306a art. 1 lid qq, p en kk


Een grouper voert een aantal controles uit. Deze zijn zowel technisch als inhoudelijk van aard. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles of alle verplichte velden gevuld zijn of een controle op geldigheid van de za’s in de declaratiedataset.

2023: Nederlandse Zorgautoriteit - Handleiding dbc-systematiek - v20220428- art. 5 lid 2.2

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Er worden alleen zorgactiviteiten meegenomen die ergens in de grouper wordt uitgevraagd. Bij dure geneesmiddelen wordt naar de geldigheid van het ZI-nummer gekeken.
  2. Zorgactiviteiten die door het ziekenhuis worden uitgesloten van declaratie of grouperen in het ZIS worden niet gesignaleerd op de norm.
  3. Op basis van de omschrijving van de zorgactiviteit wordt er waar mogelijk een suggestie gedaan welke zorgactiviteit wel geldig is op de uitvoerdatum.
  4. Optionele parameter: Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen lab verrichtingen (beginnend met zorgactiviteitcode 07) uitgesloten worden van signalering. Default worden deze zorgactiviteiten wel getoond. (N4880_LAB_SIGNALEREN)
  5. Optionele parameter: Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen bepaalde landelijke zorgactiviteitcodes uitgesloten worden van signalering. Default worden er geen zorgactiviteiten uitgesloten. (N4880_UITSL_CTG)
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Registratie voldoet aan de eisen van een geldige zorgactiviteit, ongeldige zorgactiviteit vastgelegd (N4880)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten met een landelijke code

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit niet geldig (in verband met een einddatum in de zorgactiviteitentabel) op datum uitgevoerd


Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Verwijder de ongeldige zorgactiviteit en registreer de geldige zorgactiviteit.

Berekening financiële impact

De waarde van het subtraject na het verwijderen de ongeldige zorgactiviteit en het toevoegen van de geldige zorgactiviteit wordt berekend als financiële impact. In sommige gevallen kunnen we geen aanname doen en daarmee een impact berekenen, dit kan er toe leiden dat er geen impact berekend wordt terwijl er wel sprake is van impact.

ValueCarelogo2022.png