Registratie voldoet aan de eisen van een ICC zorgactiviteit op basis van een ICC subtraject (N4325): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 3: Regel 3:
  
 
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====
 
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====
 +
 +
Gecertificeerde controles
 +
 +
#[[Circa_300_gecertificeerde_controles|Circa 300 gecertificeerde controles]] - [[Circa_300_gecertificeerde_controles#Volledigheid_-_ICC_subtrajecten_(R06816)|Volledigheid - ICC subtrajecten (R06816)]]
  
 
Ziekenhuizen Volledigheid
 
Ziekenhuizen Volledigheid

Versie van 30 jul 2020 om 15:37

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4325
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Volledigheid - ICC subtrajecten (R06816)

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Intercollegiaal consult (ICC)
Samenvatting

Intercollegiaal consult mag alleen worden vastgelegd, indien deze voldoet aan de eisen van een ICC consult (tijdens een (kaak) verpleegdag of IC behandeldag van de patiënt).

Regelgeving / beleid
2017
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-behandeldagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd. 

2017: NR/REG-1732 art. 7 lid 1

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 7 lid 1

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 7 lid 1

2020
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 7 lid 1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

  1. Voor ICC subtrajecten waarbij tijdens de looptijd van het ICC subtraject een zorgactiviteit medebehandeling is geregisteerd is de verwachting dat het ICC subtraject omgezet had moeten worden naar een regulier subtraject. Vandaar dat deze acties niet worden gesignaleerd op de N4325, deze acties worden op norm N4315 verwacht.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een ICC zorgactiviteit op basis van een ICC subtraject (N4325)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle ICC subtrajecten (zorgtype 13)

Blauwepijl.png

2) Tijdens de looptijd van het subtraject is (in de facturatiemodule) geen zorgactiviteit ICC (190009 of 190854) met hetzelfde uitvoerende specialisme vastgelegd en gekoppeld aan een subtraject met hetzelfde uitvoerende specialisme

Blauwepijl.png

3) Subtraject voldoet aan de eisen van een ICC (190009 of 190854):

- Op dezelfde kalenderdag is een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen (231902, 190200, 190218, 194804) en/of IC behandeldagen (190150, 190151, 190153, 190154, 190155) van een ander specialisme zijn geregistreerd.

Blauwepijl.png
4) Tijdens de looptijd van het ICC subtraject is geen zorgacitiviteit medebehandeling (190017) geregistreerd.Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Registreer ICC zorgactiviteit (190009) of Revalidatie ICC zorgactiviteit (190854) indien het uitvoerend specialisme van het ICC subtraject revalidatie (AGB 0327) is.

Berekening financiële impact

Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen gemiste verrichting.

De financiële impact wordt bepaald door de gemiste verrichting(en) toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de gemiste verrichtingen.


ValueCareLogo2.png