Registratie voldoet aan de eisen van een ICC zorgactiviteit op basis van een ICC subtraject (N4325)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4325
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Volledigheid - ICC subtrajecten (R06816)

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Fysiek Polikliniekbezoek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een ICC subtraject is vastgelegd maar geen zorgactiviteit ICC is geregistreerd. Dit duidt erop dat er een ICC zorgactiviteit gemist wordt.

Regelgeving / beleid
2017
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-behandeldagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd. 

2017: NR/REG-1732 art. 7 lid 1

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 7 lid 1

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 7 lid 1

2020
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 7 lid 1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

  1. Alle ICC subtrajecten die gesignaleerd worden op de N4315 en omgezet moeten worden naar een reguliere DBC worden uitgesloten op de N4325.
  2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om de controle op uitvoerend specialisme van de zorgactiviteit uit stap 2 van de programmeerbare norm uit te zetten. Dit kan van toepassing zijn indien het uitvoerend specialisme van zorgactiviteiten niet beschikbaar onbetrouwbaar is in het ZIS en foutieve acties veroorzaakt. Standaard wordt wel gecontroleerd op uitvoerend specialisme van de zorgactiviteiten.
  3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om de verpleegdagen in stap 3 van de programmeerbare norm uit te breiden met zorgactiviteit codes. Default worden verpleegdagen (231902, 190200, 190218, 194804) en/of IC behandeldagen (190150, 190151, 190153, 190154, 190155) meegenomen, per ziekenhuis kan dit aangevuld worden met zorgactiviteiten welke ook als verpleegdag binnen het ZIS geregistreerd worden. 
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een ICC zorgactiviteit op basis van een ICC subtraject (N4325)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle ICC subtrajecten (zorgtype 13)

Blauwepijl.png

2) Tijdens de looptijd van het subtraject is (in de facturatiemodule) geen zorgactiviteit ICC (190009 of 190854) met hetzelfde uitvoerende specialisme als het ICC subtraject vastgelegd

Blauwepijl.png

3) Subtraject voldoet aan de eisen van een ICC (190009 of 190854):

- Op dezelfde kalenderdag is een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen (231902, 190200, 190218, 194804) en/of IC behandeldagen (190150, 190151, 190153, 190154, 190155) van een ander specialisme zijn geregistreerd.Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Registreer ICC zorgactiviteit (190009) of revalidatie ICC zorgactiviteit (190854) indien het uitvoerend specialisme van het ICC subtraject revalidatie (AGB 0327) is.

Indien een medebehandeling gesignaleerd wordt, controleer of de medebehandeling (190017) verwijderd kan worden of omgezet moet worden naar reguliere zorg.

Berekening financiële impact

Het waardeverschil van het subtraject na het toevoegen van de ICC zorgactiviteit wordt getoond als financiële impact.

In het geval van een medebehandeling zal het waardeverschil van het subtraject na het verwijderen van de medebehandeling (190017) getoond worden als de financiële impact.


ValueCareLogo2.png