Registratie voldoet aan de eisen van een ICC zorgactiviteit op basis van een ICC afspraak (N4310)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4310
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Fysiek Polikliniekbezoek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een ICC-afspraak is vastgelegd in de afspraken-module maar geen zorgactiviteit ICC is geregistreerd. Dit duidt erop dat er een ICC zorgactiviteit gemist wordt.

Regelgeving / beleid
2017
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-behandeldagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Bij een dagverpleging en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) mag geen icc-zorg/subtraject worden geopend.

2017: NR/REG-1732 art. 7 lid 1 en 5


Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialisme.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 44

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Bij een dagverpleging en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) mag geen icc-zorg/subtraject worden geopend.

2018: NR/REG-1816 art. 7 lid 1 en 5


Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialisme.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 47

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Bij een dagverpleging en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) wordt geen icc-zorg/subtraject geopend.

2019: NR/REG-1907a art. 7 lid 1 en 5


Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialismen.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 19

2020
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Bij een dagverpleging en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) wordt geen icc-zorg/subtraject geopend.

2020: NR/REG-2001a art. 7 lid 1 en 5


Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialismen. 

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 19

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het ICC consult van IC opnames (190129) wordt buiten beschouwing gelaten binnen deze norm, omdat hier geen afspraken voor worden gepland.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een ICC zorgactiviteit op basis van een ICC afspraak (N4310)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle ICC-afspraken vastgelegd in de afspraken-module (agendacode ICC is ziekenhuisspecifiek)

Blauwepijl.png

2) Uitgevoerd in controlejaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is (in de facturatiemodule) geen zorgactiviteit ICC (190009 of 190854) met hetzelfde uitvoerende specialisme vastgelegd en gekoppeld aan een subtraject met hetzelfde uitvoerende specialisme

Blauwepijl.png

4) Afspraak voldoet aan de eisen van een ICC (190009 of 190854):


- Face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (of arts-assistent)

EN

-  Op dezelfde kalenderdag is een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of IC behandeldagen of verblijfsdagen GGZ op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd
Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Registreer ICC zorgactiviteit (190009) of revalidatie ICC zorgactiviteit (190854) indien het uitvoerend specialisme van het ICC subtraject revalidatie (AGB 0327) is.

Berekening financiële impact

Het waardeverschil van het subtraject na het toevoegen van de ICC zorgactiviteit wordt getoond als financiële impact.

ValueCareLogo2.png