Registratie op een parallelle DBC ten tijde van een crisis-DBC binnen budget (N2246)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2246
Behoort tot Normenkader ValueCare
  1. SGGZ 2020 - Crisis
Samenvatting

Ter voorkoming van dubbele financiering (beschikbaarheid en kosten van de behandelaren in de eerste 72 uur zitten in de nieuwe budgetbekosting met betrekking tot crisis): geen registratie op een parallele DBC ten tijde van een crisis-dbc binnen budget. 

Wet- en regelgeving
2020
Door de invoering van de budgetsystematiek voor de acute psychiatrische hulpverlening conform de generieke module, is er een ‘crisis-dbc binnen budget’ en ‘crisis-dbc buiten budget’ ingevoerd. De crisis-dbc binnen budget heeft een vast tarief en kan enkel worden gedeclareerd door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder op grond van een individuele tariefbeschikking. Voor de crisis-dbc’s binnen budget is er één zorgtype, 303 (Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget).

De budgethouder maakt met de representerende zorgverzekeraar(s) budgetafspraken voor de triage, beoordeling, crisisbehandeling en eventuele opname tijdens de eerste drie kalenderdagen. Van de NZa krijgt de budgethouder een individuele tariefbeschikking met het recht om specifieke prestaties te declareren: de crisis-dbc's binnen budget. Zo nodig krijgt de budgethouder uit het budget ook extra vergoeding voor de beschikbaarheid.

Een crisis-dbc kan parallel lopen met een reguliere dbc. U registreert dan de zorg op de dbc waarop deze zorg betrekking heeft. U mag op dezelfde dag op beide dbc's registreren als dit voor de continuïteit van de zorg nodig is.

2020: Informatiekaart acute psychiatrische hulpverlening

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Definitie budget: Vaste grens, als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wmg van de som van de kosten als bedoeld in artikel 5.1 voor de beschikbaarheid van de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname;
  2. De norm is gebouwd ter voorkoming van dubbele financiering. Namelijk de beschikbaarheid en kosten van de behandelaren in de eerste 72 uur zitten in de nieuwe budgetbekostiging. Dit kan per instelling/regio afwijken wat er is afgesproken qua tarieven en indeling van inzet.
  3. Er kan per instelling aangepast worden welke activiteitencodes wel geregistreerd mogen worden op een reguliere DBC naast de crisis-DBC binnen budget.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Registratie op een parallelle DBC ten tijde van een crisis-DBC binnen budget (N2246)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC is geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype is gelijk aan: 
303: Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget

Blauwepijl.png

3) Er heeft een registratie plaatsgevonden op een reguliere DBC tijdens de looptijd van een crisis - DBC binnen budget

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png