Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek (N1022)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1022

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles gbGGZ 2019: F - 2.1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles gbGGZ 2018: F - 2.1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2017: F - 2.1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2016: F - 2.1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2015: F - 2.1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2014: 24a

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2019
 2. GGZ Zelfonderzoek 2018
 3. GGZ Zelfonderzoek 2017
 4. GGZ Zelfonderzoek 2016
 5. GGZ Zelfonderzoek 2015
 6. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

 1. BGGZ 2018 - Regiebehandelaarschap
 2. BGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap
 3. BGGZ 2016 - Regiebehandelaarschap
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2014
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de prestatie directe tijd bevat van een bevoegde hoofdbehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
BR/CU-5106
Artikel 3.10
Hoofdbehandelaar De hoofdbehandelaars in de GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:

 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist
 • GGZ GZ-psycholoog
 • Orthopedagoog generalist geregistreerd in het register van de NVO
 • Kinder- & Jeugdpsycholoog geregistreerd in het register van de NIP

Voor wat betreft de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2 juli 2013 betreffende het Hoofdbehandelaarschap GGZ (kenmerk 129353-106301-CZ).

Kamerbrief over hoofdbehandelaarschap van 02-07-2013 (kenmerk: 129353-106301-CZ) De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht

Controlemassa
Alle prestaties bGGZ

Onderzoeksmethodiek
Data-analyse

Toetsingskader
Prestatie bevat directe tijd door een bevoegde hoofdbehandelaar. Wanneer een prestatie geen directe tijd van een bevoegd hoofdbehandelaar bevat, voldoet deze niet aan de beleidsregels en is deze hiermee onrechtmatig.

Definities relevante terminologie

Berekening financiële impact

 • Prestaties die geen directe tijd bevatten van de hoofdbehandelaar zijn onrechtmatige.
 • Prestaties worden micro gecorrigeerd.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de prestatie directe tijd bevat van een bevoegde hoofdbehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
BR/CU-7114 art. 3.10 en NR/CU-726 art. 3.3
De hoofdbehandelaars in de GGZ hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:

 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • GZ-psycholoog
 • Orthopedagoog generalist
 • Kinder- & Jeugdpsycholoog

De hoofdbehandelaars zijn BIG-geregistreerd met uitzondering van de orthopedagoog generalist en de kinder- & jeugdpsycholoog. De orthopedagoog generalist is ingeschreven in het register van de NVO. De kinder- & jeugdpsycholoog is ingeschreven in het register van de NIP. Voor wat betreft de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2 juli 2013 betreffende het Hoofdbehandelaarschap GGZ (kenmerk 129353-106301-CZ).

Toelichting: In de brief van de minister van VWS aan de NZa van 9 september 2014 (kenmerk 656048-123192-MEVA) wordt de NZa verzocht de bestaande situatie van 2014 met als hoofdbehandelaars Orthopedagoog generalist en Kinder- & jeugdpsycholoog te verlengen voor de duur van één jaar, en de regelgeving voor 2015 hierop aan te passen. Voor het jaar 2016 neemt de minister van VWS een besluit over het Hoofdbehandelaarschap op basis van het advies van commissie Meurs.

Controlemassa
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle prestaties gbGGZ
 • Waarbinnen géén directe tijd door een bevoegd hoofdbehandelaar is geschreven.

Controlemethodiek
Data-analyse

Toetsingskader
Wanneer een prestatie gbGGZ geen directe tijd van een bevoegd hoofdbehandelaar bevat, voldoet deze niet aan de beleidsregels en is deze onrechtmatig.

Definities relevante terminologie

Berekening financiële impact

 • Financiële impact is de volledige waarde van de onrechtmatige prestatie gbGGZ
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2016
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de prestatie gbGGZ directe tijd bevat van een bevoegd hoofdbehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
BR/CU-5106
Artikel 3.10 Hoofdbehandelaar
De hoofdbehandelaars in de GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:

 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • GZ-psycholoog
 • Orthopedagoog generalist geregistreerd in het register van de NVO
 • Kinder- & Jeugdpsycholoog geregistreerd in het register van de NIP

Voor wat betreft de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2 juli 2013 betreffende het Hoofdbehandelaarschap GGZ (kenmerk 129353-106301-CZ).

Kamerbrief over hoofdbehandelaarschap van 02-07-2013 (kenmerk: 129353-106301-CZ) De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht

Controlemassa
Alle prestaties bGGZ

Onderzoeksmethodiek
Data-analyse

Toetsingskader
Prestatie bevat directe tijd door een bevoegde hoofdbehandelaar. Wanneer een prestatie geen directe tijd van een bevoegd hoofdbehandelaar bevat, voldoet deze niet aan de beleidsregels en is deze hiermee onrechtmatig.

Definities relevante terminologie

Berekening financiële impact

 • Financiële impact is de volledige waarde van de onrechtmatige prestatie gbGGZ
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de prestatie gbGGZ directe tijd bevat van een bevoegd regiebehandelaar.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
NR/REG-1735
3.3 Regiebehandelaar
Regiebehandelaars in de generalistische basis-ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrijgevestigden’ en instellingen’.

De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Het Model Kwaliteitsstatuut GGZ is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017.

Ontheffingsregeling regiebehandelaarschap bij overgang vanuit Jeugdwet. Er geldt een ontheffing op de lijst met beroepen voor het regiebehandelaarschap voor patiënten die gedurende de behandeling (gestart onder de Jeugdwet) de 18-jarige leeftijd bereiken. In dit geval mogen, in afwijking op wat hierboven is weergegeven, ook de onderstaande beroepen voorkomen als regiebehandelaar:

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)
 • Orthopedagoog generalist (NVO)

Deze ontheffing geldt uitsluitend voor de behandeling die afgerond moet worden zodra een patiënt de 18 jarige leeftijd heeft bereikt. De uitzondering is daarom alleen van toepassing op de eerste prestatie in de generalistische basis-ggz die voor deze patiënt geopend wordt na het bereiken van 18-jarige leeftijd.

4.2 Algemene bepaling regiebehandelaarschap
Er geldt een ontheffing op de lijst met beroepen voor het regiebehandelaarschap voor patiënten die gedurende de behandeling (gestart onder de Jeugdwet) de 18-jarige leeftijd bereiken. In dit geval mogen, in afwijking op wat in tabel 1 is weergegeven onderstaande beroepen voorkomen als regiebehandelaar:

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)
 • Orthopedagoog generalist (NVO)

Deze ontheffing geldt uitsluitend voor de behandeling die nog afgerond moet worden, zodra de patiënt de 18-jarige leeftijd heeft bereikt. De uitzondering is daarom alleen van toepassing op de eerste prestatie in de generalistische basis-ggz die voor deze patiënt geopend wordt na het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

5.2 Registratiebepalingen
De integrale prestatie moet direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar bevatten. Indien er sprake is van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet, dan geldt de eis van verplicht direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar niet. Mocht u als vrijgevestigde deelnemen aan het Zelfonderzoek cGGZ 2017 neem dan rondom de voorwaarden van het regiebehandelaarschap contact op met uw reviewend zorgverzekeraar.

Controlemassa
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle prestaties gbGGZ
 • Controlemethodiek
 • Data-analyse

Toetsingskader
Wanneer een prestatie gbGGZ geen directe tijd van een bevoegd regiebehandelaar bevat, voldoet deze niet aan de beleidsregels en is deze onrechtmatig. Wanneer sprake is van ontheffingsregeling zoals beschreven in de NR toelichten waaruit blijkt dat aan de vereisten voldaan is.

Definities relevante terminologie

Berekening financiële impact

 • Financiële impact is de volledige waarde van de onrechtmatige prestatie gbGGZ
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de prestatie gbGGZ directe tijd bevat van een bevoegd regiebehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1804
3.3 Regiebehandelaar
Regiebehandelaars in de generalistische basis-ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrijgevestigden’ en instellingen’.

De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Het Model Kwaliteitsstatuut GGZ is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017.

Ontheffingsregeling regiebehandelaarschap bij overgang vanuit Jeugdwet. Er geldt een ontheffing op de lijst met beroepen voor het regiebehandelaarschap voor patiënten die gedurende de behandeling (gestart onder de Jeugdwet) de 18-jarige leeftijd bereiken. In dit geval mogen, in afwijking op wat hierboven is weergegeven, ook de onderstaande beroepen voorkomen als regiebehandelaar:

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)
 • Orthopedagoog generalist (NVO)

Deze ontheffing geldt uitsluitend voor de behandeling die afgerond moet worden zodra een patiënt de 18 jarige leeftijd heeft bereikt. De uitzondering is daarom alleen van toepassing op de eerste prestatie in de generalistische basis-ggz die voor deze patiënt geopend wordt na het bereiken van 18-jarige leeftijd.

4.2 Algemene bepaling regiebehandelaarschap
Er geldt een ontheffing op de lijst met beroepen voor het regiebehandelaarschap voor patiënten die gedurende de behandeling (gestart onder de Jeugdwet) de 18-jarige leeftijd bereiken. In dit geval mogen, in afwijking op wat in artikel 3.3 is weergegeven onderstaande beroepen voorkomen als regiebehandelaar:

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)
 • Orthopedagoog generalist (NVO)

Deze ontheffing geldt uitsluitend voor de behandeling die nog afgerond moet worden, zodra de patiënt de 18-jarige leeftijd heeft bereikt. De uitzondering is daarom alleen van toepassing op de eerste prestatie in de generalistische basis-ggz die voor deze patiënt geopend wordt na het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

5.2 Registratieverplichtingen
De integrale prestatie moet direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar bevatten. Indien er sprake is van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet, dan geldt de eis van verplicht direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar niet.

Mocht u als vrijgevestigde deelnemen aan het Zelfonderzoek cGGZ 2018 neem dan rondom de voorwaarden van het regiebehandelaarschap contact op met uw reviewend zorgverzekeraar.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle prestaties gbGGZ 

Controlemethodiek

Data-analyse 

Toetsingskader

Wanneer een prestatie gbGGZ geen directe tijd van een bevoegd regiebehandelaar bevat, voldoet deze niet aan de beleidsregels en is deze onrechtmatig. Wanneer sprake is van ontheffingsregeling zoals beschreven in de NR/REG-1804 toelichten waaruit blijkt dat aan de vereisten voldaan is.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2019
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de prestatie gbGGZ directe tijd bevat van een bevoegd regiebehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1804
3.3 Regiebehandelaar
Regiebehandelaars in de generalistische basis-ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrijgevestigden’ en instellingen’.

De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Het Model Kwaliteitsstatuut GGZ is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017.

Ontheffingsregeling regiebehandelaarschap bij overgang vanuit Jeugdwet. Er geldt een ontheffing op de lijst met beroepen voor het regiebehandelaarschap voor patiënten die gedurende de behandeling (gestart onder de Jeugdwet) de 18-jarige leeftijd bereiken. In dit geval mogen, in afwijking op wat hierboven is weergegeven, ook de onderstaande beroepen voorkomen als regiebehandelaar:

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)
 • Orthopedagoog generalist (NVO)

Deze ontheffing geldt uitsluitend voor de behandeling die afgerond moet worden zodra een patiënt de 18 jarige leeftijd heeft bereikt. De uitzondering is daarom alleen van toepassing op de eerste prestatie in de generalistische basis-ggz die voor deze patiënt geopend wordt na het bereiken van 18-jarige leeftijd.

4.2 Algemene bepaling regiebehandelaarschap
Er geldt een ontheffing op de lijst met beroepen voor het regiebehandelaarschap voor patiënten die gedurende de behandeling (gestart onder de Jeugdwet) de 18-jarige leeftijd bereiken. In dit geval mogen, in afwijking op wat in artikel 3.3 is weergegeven onderstaande beroepen voorkomen als regiebehandelaar:

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)
 • Orthopedagoog generalist (NVO)

Deze ontheffing geldt uitsluitend voor de behandeling die nog afgerond moet worden, zodra de patiënt de 18-jarige leeftijd heeft bereikt. De uitzondering is daarom alleen van toepassing op de eerste prestatie in de generalistische basis-ggz die voor deze patiënt geopend wordt na het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

5.2 Registratieverplichtingen
De integrale prestatie moet direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar bevatten. Indien er sprake is van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet, dan geldt de eis van verplicht direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar niet.

Mocht u als vrijgevestigde deelnemen aan het Zelfonderzoek cGGZ 2018 neem dan rondom de voorwaarden van het regiebehandelaarschap contact op met uw reviewend zorgverzekeraar.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle prestaties gbGGZ

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Wanneer een prestatie gbGGZ geen directe tijd van een bevoegd regiebehandelaar bevat, voldoet deze niet aan de beleidsregels en is deze onrechtmatig. Wanneer sprake is van ontheffingsregeling zoals beschreven in de NR/REG-1804 toelichten waaruit blijkt dat aan de vereisten voldaan is.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek (N1022)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle prestaties uit het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2)  Prestatie bevat geen directe tijd van een bevoegde regiebehandelaar


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact
 • Financiële impact is de volledige waarde van de onrechtmatige prestatie gbGGZ
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.

ValueCareLogo2.png