Regiebehandelaarschap gGGZ, directe tijd en bevoegdheid (N6222)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6222

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2017: A - 2.1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: A - 2.1

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2017
 2. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de initiële DBC direct patiëntgebonden tijd bevat van een bevoegd regiebehandelaar.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet-en regelgeving
NR/REG-1734
1.3 Begripsbepalingen
dd. regiebehandelaar: de regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden en instellingen.
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Psychiater
 • Klinisch Psycholoog
 • Klinisch Neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • GZ-psycholoog
 • Klinisch Geriater
 • Verpleegkundig Specialist GGZ

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Het Model Kwaliteitsstatuut GGZ is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en in werking treedt per 1 januari 2017;

3.1.4 Registreren
Een initiële DBC moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen, zie hiervoor declaratiebepalingen DBC's.

3.3 Declaratiebepalingen DBC's
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-DBC, een initiële DBC door de overgang naar een DSM-5 (zorgtype 150) of de patiënt afkomstig is uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-DBC's zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

2.4 Regiebehandelaarschap
Zoals vermeld in de begripsbepalingen wordt voor het regiebehandelaarschap (conform de wens van partijen zoals vastgelegd in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ) onderscheid gemaakt tussen ínstellingen' en 'gevestigden'.

Mocht u als vrijgevestigde deelnemen aan het Zelfonderzoek cGGZ 2017 neem dan rondom de voorwaarden van het regiebehandelaarschap contact op met uw reviewend zorgverzekeraar.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC's
 • Waarbij het zorgtype niet is 147(overgang vanuit Jeugdwet), 150, 2xx of 301
 • Waarbij DBC's waarvan de primaire diagnose is gewijzigd gedurende een behandeltraject uitgesloten moeten worden. Hierbij moet ook gekeken worden naar DBC's gestart vóór 2017.

Controlemethodiek
Data-analyse

Toetsingskader
De DBC is rechtmatig wanneer binnen de DBC directe tijd door een bevoegd regiebehandelaar is geschreven zoals opgenomen in de nadere regel NR/REG-1734.
LET OP: Een sociaal geriater kan slechts na een aanvullende opleiding ouderengeneeskunde worden. Een sociaal geriater is niet gelijk aan een specialist ouderengeneeskunde en kan ook niet worden goedgekeurd als regiebehandelaar.

Definities relevante terminologie

Interpretaties
Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Financiële afwikkeling resultaten

 • De financiële impact betreft de waarde van de gehele DBC's die niet voldoen aan de publieke norm.
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de initiële DBC direct patiëntgebonden tijd bevat van een bevoegd regiebehandelaar.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet-en regelgeving
NR/REG-1803/1803a
1. Begripsbepalingen
Regiebehandelaar: de regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden en instellingen.

2. Instellingen
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Psychiater
 • Klinisch Psycholoog
 • Klinisch Neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • GZ-psycholoog
 • Klinisch Geriater
 • Verpleegkundig Specialist GGZ

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Het Model Kwaliteitsstatuut GGZ is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en in werking treedt per 1 januari 2017;

5.1.4 Registreren
3. Een initiële DBC moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen.

5.3 Declaratiebepalingen DBC’s
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd die afleidt naar een prestatie besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-DBC, een initiële DBC door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150), of van een patiënt afkomstig is uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplichte directe tijd die afleidt naar een prestatie van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-DBC’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd die afleidt naar een prestatie hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

4.4 Regiebehandelaarschap
Zoals vermeld in de begripsbepalingen wordt voor het regiebehandelaarschap (conform de wens van partijen zoals vastgelegd in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ) onderscheid gemaakt tussen ‘instellingen’ en ‘vrijgevestigden’.

Mocht u als vrijgevestigde deelnemen aan het Zelfonderzoek cGGZ 2018 neem dan rondom de voorwaarden van het regiebehandelaarschap contact op met uw reviewend zorgverzekeraar. Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbij het zorgtype niet is 147 (overgang vanuit Jeugdwet), 150, 2xx of 301
 • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit uitgesloten dienen te worden. Hierbij dient ook gekeken te worden naar DBC’s gestart vóór 2018.

Controlemethodiek
Data-analyse

Toetsingskader
De DBC is rechtmatig wanneer binnen de DBC directe tijd door een bevoegd regiebehandelaar is geschreven zoals opgenomen in de nadere regel NR/REG-1803/1803a.
LET OP: Een sociaal geriater kan slechts na een aanvullende opleiding specialist ouderengeneeskunde worden. Een sociaal geriater is niet gelijk aan een specialist ouderengeneeskunde en kan ook niet worden goedgekeurd als regiebehandelaar.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

DBC wordt geclassificeerd als zijnde geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving, indien:

 • Het zorgtraject van de betreffende DBC is gestart op een datum groter dan de startdatum van het voorgaande zorgtraject
 • De betreffende DBC is een initiële DBC (zorgtype 1xx)
 • De startdatum van de betreffende DBC is groter dan of gelijk aan de einddatum van de voorgaande DBC, én is kleiner dan een einddatum van de voorgaande DBC + 1 jaar
 • De voorgaande DBC is de laatste DBC binnen dat zorgtraject
 • De betreffende DBC is de eerstvolgende DBC binnen dezelfde inschrijving
 • De betreffende DBC heeft een andere primaire diagnose (o.b.v. DSM V) dan de voorgaande DBC

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Regiebehandelaarschap gGGZ, directe tijd en bevoegdheid (N6222)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1)  Alle DBC's geopend in het betreffende jaar 

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype ongelijk aan:

147, 150, 2xx of 301 

Blauwepijl.png

3) DBC is geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving
(Hierbij worden DBC’s gestart vóór 2017 ook meegenomen)

Blauwepijl.png

4) DBC bevat geen directe tijd van een bevoegde regiebehandelaar:

 • Psychiater
 • Klinisch Psycholoog
 • Klinisch Neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • GZ-Psycholoog
 • Klinisch Geriater
 • Verpleegkundig Specialist GGZ

 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

 • De financiële impact betreft de waarde van de gehele DBC’s die niet voldoen aan de publieke wet- en regelgeving
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.

ValueCareLogo2.png