Regiebehandelaar niet (genoeg) betrokken bij behandeling (N2205)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2205
Behoort tot Normenkaderzorg ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2021 - Regiebehandelaarschap
  2. SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
  3. SGGZ 2019 - Regiebehandelaarschap
  4. SGGZ 2018 - Regiebehandelaarschap
  5. SGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap
Samenvatting

Stelt vast dat er voldaan is aan gestelde voorwaarden met betrekking to de betrokkenheid van de regie- / hoofdbehandelaar.

Wet- en regelgeving

De eindverantwoordelijke regie(hoofd)behandelaar dient door direct contact via een face tot face gesprek of telefonisch contact dan wel elektronisch contact via e-mail of internet (chatten, Skype) zijn aandeel te nemen in het stellen van de diagnostiek, het vaststellen van het juiste behandelbeleid en de evaluatie van de behandeling; het betreft minimaal één en half uur (1 ½ uur) directe tijd in de initiële DBC (diagnostiek, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie). Een eerste uitzondering hierop vormt de crisis DBC zonder verblijf. Hierbij dient de betrokkenheid van de regie(hoofd)behandelaar bij een eenmalig contact tussen medebehandelaar en cliënt zichtbaar te zijn in de (in)directe tijd. Een tweede uitzondering hierop vormt de vervolg-DBC. Hierbij is vaak geen sprake van een diagnostische fase en geldt de verplichting van één uur (1 uur) directe tijd van de hoofdbehandelaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. DBC’s met zorgtype 150 worden gezien als vervolg DBC’s.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Regiebehandelaar niet (genoeg) betrokken bij behandeling (N2205)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) DBC geopend in 2017 of later

Blauwepijl.png
2) Initiele DBC's 4) Vervolg DBC's 6) Crisis zonder verblijf DBC's
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
   3)  De regie- / hoofdbehandelaar heeft minder dan 1,5 uur directe tijd besteed
 5) De regie- / hoofdbehandelaar heeft minder dan 1 uur directe tijd besteed
 7) De regie- / hoofdbehandelaar heeft geen (in)directe tijd geschreven


Logica: 1 en (2 en 3) of (4 en 5) of (6 en 7)

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png