Regie-/hoofdbehandelaar zonder AGB-code (N1683)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1683

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 2.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2016
  3. GGZ Rechtmatigheid 2015
  4. GGZ Rechtmatigheid 2014
Samenvatting

DBC's met een regie-/hoofdbehandelaar zonder AGB-code mogen niet gedeclareerd worden. 

Wet- en regelgeving
2015
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten. Daarnaast is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject 

Elke factuur dient in ieder geval de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar te bevatten. Indien de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden 

(Bron: NADERE REGEL NR/CU-556 (p.6,18)).

2016
De AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar  
Naast bovenstaande AGB-code moet ook de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar op de factuur vermeld worden. Indien de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden.

(Bron: NR/CU-565, p. 17)

2017
De AGB-code en het beroep van de regiebehandelaar 
Naast bovenstaande AGB-code moet ook de AGB-code en het beroep van de regiebehandelaar op de factuur vermeld worden. Als de regiebehandelaar in de fase van behandeling een andere regiebehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede regiebehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden. 

(Bron: NR/REG-1734, p. 20)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Iedere regie-/hoofdbehandelaar van een DBC moet tijdens de gehele periode dat hij/zij regie-/hoofdbehandelaar van de DBC was beschikken over een (geldige) AGB-code.
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Regie-/hoofdbehandelaar zonder AGB-code (N1683)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle behandelaren

Blauwepijl.png

2) Behandelaren die regie-/hoofdbehandelaar waren op DBC's
die in het betreffende jaar geopend zijn

Blauwepijl.png

3) Regie-/hoofdbehandelaar beschikt niet over een AGB-code


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de zorgverzekeraar zijn uitbetaald, en waarop de behandelaar in kwestie regie-/hoofdbehandelaar was.


ValueCareLogo2.png