Reeds gegrouperd subtraject, declaratiecode gewijzigd (N4887)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4887
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Einde Behandeling - Afleiden zorgproduct
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een reeds gegrouperd subtraject bij hergrouperen een ander zorgproduct en declaratie-code krijgen. Dit duidt erop dat het zorgproduct opnieuw gedeclareerd kan worden met alle bijbehorende zorgactiviteiten.

Regelgeving / beleid
2019
Zorgactiviteit

De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

Grouper
Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset dbczorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-ongeneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen.

Uitvalproduct
Een combinatie van subtraject en zorgactiviteiten die niet leidt tot een declarabel dbc-zorgproduct.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid oo, p en jj

Controles
Een grouper voert een aantal controles uit. Deze zijn zowel technisch als inhoudelijk van aard. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles of alle verplichte velden gevuld zijn of een controle op geldigheid van de zorgactiviteiten in de declaratiedataset.

2019: Handleiding dbc-systematiek 2019 p. 30

2020
Zorgactiviteit

De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

Grouper
Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset dbczorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-ongeneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen.

Uitvalproduct
Een combinatie van subtraject en zorgactiviteiten die niet leidt tot een declarabel dbc-zorgproduct.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid qq, p en kk

Controles
Een grouper voert een aantal controles uit. Deze zijn zowel technisch als inhoudelijk van aard. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles of alle verplichte velden gevuld zijn of een controle op geldigheid van de zorgactiviteiten in de declaratiedataset.

2020: Handleiding dbc-systematiek 2020, p. 28

2021
Zorgactiviteit
De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

Grouper
Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset dbc-zorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-ongeneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen.

Uitvalproduct
Een combinatie van subtraject en zorgactiviteiten die niet leidt tot een declarabel dbc-zorgproduct.

2021: NR/REG-2103a art. 1 lid qq, p en kk

Controles
Een grouper voert een aantal controles uit. Deze zijn zowel technisch als inhoudelijk van aard. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles of alle verplichte velden gevuld zijn of een controle op geldigheid van de zorgactiviteiten in de declaratiedataset.

2021: Nederlandse Zorgautoriteit - Handleiding dbc-systematiek - v20200917 - art. 5 lid 1.2

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Zorgactiviteiten die door het ziekenhuis worden uitgesloten van declaratie of grouperen in het ZIS worden niet gesignaleerd op de norm.
  2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen combinaties van specialisme en diagnoses uitgesloten worden. Standaard worden er geen combinaties uitgesloten.
  3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen bepaalde scenario's uitgesloten worden. Standaard worden er geen scenario's uitgesloten.
  4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is instelbaar welke statussen van het subtraject in het Ziekenhuis Informatie Systeem [ZIS] niet tot een actie moeten leiden. Standaard worden er geen statussen uitgesloten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Reeds gegrouperd subtraject, declaratiecode gewijzigd (N4887)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten met zorgtype 11, 21 en 13

Blauwepijl.png

2) Subtraject is niet leeg

Blauwepijl.png

3) Zorgproduct en declaratiecode na hergrouperen anders dan voorheen

Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Controleer de registratie en indien correct, declareer het product opnieuw.

Berekening financiële impact

Het verschil in waarde tussen het huidige product en het product voor het hergrouperen wordt getoond als financiële impact.

ValueCareLogo2.png