Reden van afsluiten bij sluiten DBC (N1301)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N1301
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 12b

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - DBC Kenmerken
 2. SGGZ 2020 - DBC Kenmerken
 3. SGGZ 2019 - DBC Kenmerken
 4. SGGZ 2018 - DBC Kenmerken
 5. SGGZ 2017 - DBC Kenmerken
 6. SGGZ 2016 - DBC Kenmerken
 7. SGGZ 2015 - DBC Kenmerken
 8. SGGZ 2014 - DBC Kenmerken
Samenvatting

Bij het sluiten van een DBC moet de reden van afsluiten worden gegeven en dient er te worden vastgesteld dat de einddatum van de DBC de datum is waarop de behandeling is afgesloten, of de datum waarop volgens de landelijke regelgeving de betreffende DBC afgesloten dient te worden.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
De einddatum van de DBC is afhankelijk van de afsluitreden van de DBC. De geregistreerde einddatum moet passen bij de aanwezige situatie. Voor alle einddata geldt dat deze overeen moeten komen met de afsluitreden. Dit moet in het dossier van de patiënt na te gaan zijn.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf: 5.1 en 5.3, p.40-42)

De einddatum is de datum waarop de behandeling is afgesloten, of de datum waarop volgens de landelijke regelgeving de betreffende DBC afgesloten dient te worden.
Bij het sluiten van een DBC moet de reden van afsluiten worden gegeven. De mogelijke sluitredenen zijn te vinden in [onderstaande tabel]. Het zorgtraject hoeft niet direct gesloten worden na sluiting van de DBC. Het zorgtraject dient gesloten te worden wanneer een patiënt 365 dagen niet in zorg is geweest.

(Bron: Toelichting op materiële controlepunten GGZ, 20-02-2015)Sluitredenen
Code Beschrijving
1 Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar.1
2 Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen.1
3 In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld.1
5 Afsluiting na alleen pré-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang.1,2
9 Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC.3
10 Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging.4
20 Afsluiten in verband met overgang van de jeugd-GGZ naar de gemeenten.5

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf: 5.1 en 5.3, p.40-42)

Voor sluitredenen met de codes 1,2,3 en 5, mag aansluitend geen DBC geopend worden.
2 Voor sluitreden met code 5, dient de DBC geen behandeling te bevatten.
3 Voor sluitreden met code 9, dient aansluitend een DBC geopend te zijn.
4 Voor sluitreden met code 10, mag aansluitend geen andere bekostiging zijn.
5 Voor sluitreden met code 20, geldt dat DBC niet gesloten is op 31-12-2014 en/of cliënt niet <18 jaar t.t.v. sluiten DBC.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Hoofdstuk 5, p.40-42)

2018

Bij het sluiten van een dbc moet één van de hieronder vermelde redenen voor afsluiten worden geregistreerd.


Sluitredenen
Code Beschrijving
1 Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar.
2 Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen.
3 In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld.
5 Afsluiting na alleen pré-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang.
9 Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC.
10 Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging.
19 Afsluiten in verband met overgang naar zzp-systematiek (binnen de Zvw).

(Bron: Gespecialiseerde ggz - NR/REG-1803a; paragraaf 5.1.5.3)

2019

Bij het sluiten van een dbc moet één van de hieronder vermelde redenen voor afsluiten worden geregistreerd.


Sluitredenen
Code Beschrijving
1 Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar.
2 Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen.
3 In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld.
5 Afsluiting na alleen pré-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang.
9 Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC.
10 Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging.
19 Afsluiten in verband met overgang naar zzp-systematiek (binnen de Zvw).

(Bron: Gespecialiseerde ggz - NR/REG-1927; paragraaf 5.1.5.3)

2020

Bij het sluiten van een dbc moet één van de hieronder vermelde redenen voor afsluiten worden geregistreerd.


Sluitredenen
Code Beschrijving
1 Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar.
2 Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen.
3 In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld.
5 Afsluiting na alleen pré-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang.
9 Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC.
10 Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging.
19 Afsluiten in verband met overgang naar zzp-systematiek (binnen de Zvw).

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.5 lid 3

2021

Bij het sluiten van een dbc moet één van de hieronder vermelde redenen voor afsluiten worden geregistreerd.


Sluitredenen
Code Beschrijving
1 Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar.
2 Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen.
3 In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld.
5 Afsluiting na alleen pre-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang.
9 Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC.
10 Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging.
19 Afsluiten in verband met overgang naar zzp-systematiek (binnen de Zvw).

2021: NR/REG-2113a art. 5.1.5 lid 3

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Onder "aansluitend op" wordt verstaan de eerstvolgende DBC binnen het zorgtraject
 2. Onder "behandeling" wordt verstaan tijdschrijfactiviteiten van het type act_3 of act_4.
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Reden van afsluiten bij sluiten DBC (N1301)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) Zorgtype ongelijk aan:

301: crisis zonder opname

302: crisis met opname 

Vanaf 2020: Zorgtypes 303 t/m 306

Blauwepijl.png

3)  DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

4)  Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar

5) Reden voor afsluiten bij  bij behandelaar / om inhoudelijke redenen

6) In onderling overleg beeïndigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld

7) Afsluiting na alleen pré-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang

8) Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC

9) Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging 

10) Afsluiten in verband met overgang met van de jeugd-GGZ naar de gemeenten

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

11) Zorgtype is ongelijk aan: 

204 - exarcebatie/recidive

216 - voorgezette behandeling jeugd -ggz

12) Zorgtype is ongelijk aan: 

204 - exarcebatie/recidive

216 - voorgezette behandeling jeugd -ggz

13) Zorgtype is ongelijk aan: 

204 - exarcebatie/recidive

216 - voorgezette behandeling jeugd -ggz 

14) Zorgtype is ongelijk aan: 

106 - Second opinion

15) Aansluitend geen DBC met zorgtype
150 - overgang DSM 5 

16) Aansluitend DBC geopend

17)  DBC niet gesloten op 31-12-2014 en/of cliënt niet <18 jaar t.t.v. sluiten DBC

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png18) Aansluitend een DBC geopend

19) Aansluitend een DBC geopend

20) Aansluitend een DBC geopend

21) Aansluitend een DBC geopend
Logica: 1 en 2 en 3 en ((4, 11 en 18) of (5, 12 en 19) of (6, 13 en 20) of (7, 14 en 21) of (8 en 15) of (9 en 16) of (10 en 17))

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.

ValueCarelogo2022.png