Productie - WMO productie in dagdelen en etmalen in periode boven beschikking (R45238)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: R45238
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Rechtmatigheid

  1. GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023 - Zorglevering

GHZ-VVT Productieverantwoording

  1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Zorglevering
  2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022 - Overschrijding zorglegitimatie
  3. GHZ-VVT Productieverantwoording 2021 - Overschrijding zorglegitimatie
  4. GHZ-VVT Productieverantwoording 2020 - Overschrijding zorglegitimatie
Samenvatting

De gerealiseerde zorg mag niet boven de toegewezen omvang in de beschikking uitkomen. Deze controle signaleert cliënten met een beschikking uit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) waarbij de gerealiseerde zorg voor producten die in dagdelen en etmalen geregistreerd worden boven de toegekende omvang uitkomt per periode (maand). Voor elke periode wordt een aparte actie gemaakt.

Risico

Bij overschrijven van de toegestane zorgomvang wordt de productie niet vergoed.

Regelgeving / beleid
2020
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.6.7a, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iWmo.

Toepassing van de iWmo houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iWmo elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde aanbieders bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2020: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art 3j, lid 2 en 3

Indien de iWmo worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2020: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art 3k


Retourinformatie declaratie of factuur
De gemeente beantwoordt een declaratie- of factuurbericht binnen 20 werkdagen na ontvangst met een retourbericht.

Retourinformatie declaratie
In het retourbestand wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen en welke prestaties deels zijn toegekend, dat wil zeggen dat het toegekende bedrag lager is dan het ingediende bedrag. Bovendien wordt het totaalbedrag dat toegekend wordt op basis van de toegekende prestaties meegegeven. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebestand gecorrigeerd worden aangeleverd.

Retourinformatie factuur
In het retourbestand wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. De afgewezen prestaties worden door de aanbieder beoordeeld. Indien de aanbieder het eens is met de (reden van) afwijzing, zal de aanbieder de afgewezen prestatie crediteren om de vordering voor deze prestatie bij de gemeente op te heffen. Indien nodig wordt vervolgens de gecorrigeerde debet prestatie in een nieuw factuurbestand aangeleverd.

2020: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iWmo 2.4, p.23 hoofdstuk 5.4


Regel TR321
Indien in het toegewezen product een omvang is meegegeven, moet het geleverde volume in de prestatie passen binnen het volume in het toegewezen product.
Bijbehorende retourcode: 9321

2020: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iWmo 2.4.1 regel 341 en 496

2021
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.6.7a, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iWmo.

Toepassing van de iWmo houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iWmo elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde aanbieders bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2021: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art 3j, lid 2 en 3

Indien de iWmo worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2021: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art 3k


Retourinformatie declaratie
De gemeente beantwoordt een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie
In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2021: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iWmo 3.0, p.16 hoofdstuk 5.4


Regel TR321
Indien in het toegewezen product een omvang is meegegeven, moet het geleverde volume in de prestatie passen binnen het volume in het toegewezen product.
Bijbehorende retourcode: 9321

2021: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iWmo 3.0 regels 125

2022
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.6.7a, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iWmo.

Toepassing van de iWmo houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iWmo elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde aanbieders bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2022: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 3j lid 2 en 3

Indien de iWmo worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2022: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 3k


Retourinformatie declaratie
De gemeente beantwoordt een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie
In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2022: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iWmo 3.0, p.16 hoofdstuk 5.4


Regel TR321
Indien in het toegewezen product een omvang is meegegeven, moet het geleverde volume in de prestatie passen binnen het volume in het toegewezen product.
Bijbehorende retourcode: 9321

2022: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iWmo 3.0 regels 125


Productperiode moet binnen een kalendermaand vallen
In iWmo 3.1 en iJw 3.1 is een extra controle toegevoegd op de productperiode in een prestatie. Sinds iWmo 3.0 en iJw 3.0 moet er maandelijks gedeclareerd worden. Dit betekent dat de declaratieperiode altijd 1 kalendermaand is.

Een productperiode moet altijd binnen een declaratieperiode vallen. Deze controle was al aanwezig, maar is nog verder aangescherpt met de regel dat de productperiode binnen 1 kalendermaand moet vallen. Indien de productperiode niet aan deze regel voldoet, wordt de gehele declaratie (dus ook alle andere in deze declaratie ingediende prestaties) afgekeurd.

2022: Zorginstituut Nederland - Release iWmo 3.1 en iJw 3.1 Functionele uitwerking, p.7 hoofdstuk 7.1

2023
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.6.7a, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iWmo.

Toepassing van de iWmo houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iWmo elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde aanbieders bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2023: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 3j lid 2 en 3

Indien de iWmo worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2023: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 3k


Retourinformatie declaratie
De gemeente beantwoordt een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie
In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2023: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iWmo 3.0, p.16 hoofdstuk 5.4


Regel TR321
Indien in het toegewezen product een omvang is meegegeven, moet het geleverde volume in de prestatie passen binnen het volume in het toegewezen product.
Bijbehorende retourcode: 9321

2023: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iWmo 3.0 regels 125


Productperiode moet binnen een kalendermaand vallen
In iWmo 3.1 en iJw 3.1 is een extra controle toegevoegd op de productperiode in een prestatie. Sinds iWmo 3.0 en iJw 3.0 moet er maandelijks gedeclareerd worden. Dit betekent dat de declaratieperiode altijd 1 kalendermaand is.

Een productperiode moet altijd binnen een declaratieperiode vallen. Deze controle was al aanwezig, maar is nog verder aangescherpt met de regel dat de productperiode binnen 1 kalendermaand moet vallen. Indien de productperiode niet aan deze regel voldoet, wordt de gehele declaratie (dus ook alle andere in deze declaratie ingediende prestaties) afgekeurd.

2023: Zorginstituut Nederland - Release iWmo 3.1 en iJw 3.1 Functionele uitwerking, p.7 hoofdstuk 7.1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Deze controle kijkt naar beschikkingen met een toegewezen product-eenheid 'dagdelen' (eenheid 16) of 'etmalen' (eenheid 14). Beschikkingen met product-eenheid 'uren' of 'minuten' gaan mee in de R45233.
  2. In deze controle gaan beschikkingen mee met een toegewezen frequentie 'per week' (frequentie 2) of 'per maand' (frequentie 4). Beschikkingen die een toewijzing hebben met frequentie 'totaal binnen geldigheidsduur beschikking' worden gecontroleerd in de R45232.
  3. Bij de berekening van het recht voor producten die per week worden toegewezen (en dus per maand gecontroleerd door ValueCare), wordt voor de toewijzing per week het recht van de week welke in twee maanden valt meegenomen in de eerste maand, tenzij er in die week in de eerste maand nog iets over is, dan gaat die tijd eenmalig mee naar de tweede maand.
  4. Bij de berekening van het recht voor producten die per maand worden toegewezen, wordt voor de maand waarin de toewijzing begint of eindigt het hele toegewezen aantal voor die maand toegekend.
Instelbaar

De volgende zaken zijn instelbaar:

  1. De startdatum van de controle (standaard 1-1-2021).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Productie - WMO productie in dagdelen en etmalen in periode boven beschikking (R45238)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle WMO-beschikkingen per periode

Blauwepijl.png

2) Het toegewezen product uit de beschikking heeft als frequentie NIET 'totaal binnen geldigheidsduur beschikking' (frequentie 6)

Blauwepijl.png

3) Het toegewezen product uit de beschikking heeft als product-eenheid 'dagdelen' (eenheid 16) of 'etmalen' (eenheid 14)

Blauwepijl.png

4) Geleverde zorg overschrijdt het recht uit de beschikking binnen de periode (maand), door verschil tussen:
*De zorg waar cliënt recht op heeft op basis van de beschikking gedurende de periode van 1 maand
*De zorg die de cliënt geleverd heeft gekregen op de beschikking gedurende de periode van 1 maand


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Waarde overschrijding

ValueCarelogo2022.png