Productie - Ongepland contact zonder rapportage (R45715)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Valuecare logo 2024.png

Referentienummer: R45715
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Productieverantwoording

 1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Zorglevering
 2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022 - Onjuiste/onvolledige registratie
 3. GHZ-VVT Productieverantwoording 2021 - Onjuiste/onvolledige registratie
Samenvatting

Deze controle toont ongeplande contacten waarbij geen rapportage aanwezig is. Deze rapportage is vereist als verantwoording van de feitelijke levering.

Risico

Feitelijke levering heeft niet plaatsgevonden.

Regelgeving / beleid
2021
De basis voor de declaratie is de (gecorrigeerde) planning. De basis voor deze planning is de tijdsindicatie gebaseerd op het zorgplan en latere input vanuit de werkelijke zorgverlening, waarvoor de zorginhoudelijke onderbouwing terug te vinden is in de voortgangsrapportage. Er wordt geen verantwoording gevraagd in het zorgplan, de voortgangsrapportage of op welke wijze dan ook, met feitelijk geleverde minuteninzet, buiten de (gecorrigeerde) planning. De geleverde zorg is navolgbaar in de vastleggingen binnen het primair zorgproces terug te vinden. Dit betreft de zorginhoud en niet de feitelijk geleverde minuteninzet.

In relatie tot de verantwoording van gedeclareerde tijd achteraf is het belangrijk dat de (gewijzigde) tijdsindicatie over langere tijd bezien – gerelateerd aan de ontwikkeling van de zorgvraag – parallel loopt met wat is vastgelegd in het zorgplan en/of de voortgangsrapportage. Kortstondige wijzigingen in de situatie van de cliënt of een reeds verwachtte wijziging in de situatie van de cliënt hoeven namelijk niet te leiden tot aanpassing van het zorgplan. Hierbij valt te denken aan afbouw van zorg na een heupoperatie of geleidelijke intensivering van zorg in verband met een progressief ziektebeeld. Deze situaties worden in dat geval verantwoord door middel van de voortgangsrapportage.

Correcties (‘tenzij’) achteraf
Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat aan het einde van de dag een correctie moet plaatsvinden. Over het algemeen zullen dit incidentele afwijkingen zijn n.a.v. een gebeurtenis of omstandigheid die dag en daarom terug te vinden in de voortgangsrapportage. Correcties worden toegewezen aan één of meerdere cliënten, omdat het declareren van de zorg op cliëntniveau moet plaatsvinden.

Onverwachte en incidentele afwijking
Onverwachte en incidentele schommelingen (bijvoorbeeld koorts, kortdurende infectie, fluctuatie in mantelzorg) worden beschreven in de voortgangsrapportage tot het eventuele moment dat dit leidt tot een structurele wijziging in het zorgplan (i.e. zorgvraag en doelen zijn structureel veranderd).

2021: Zorgverzekeraars Nederland - Zorg thuis NL - V&VN - Actiz - Handreiking registratiewijze 'zorgplan=realisatie, tenzij', p. 4, 7, 8, 11 en 15


2.3.4 Voortgangsrapportages
De voortgangsrapportage is een belangrijk communicatiemiddel tussen zorgprofessionals onderling en tussen hen en andere disciplines. Opvolgende beroepsbeoefenaren moeten aan de hand van de voortgangsrapportage de zorgverlening kunnen continueren. Daarnaast is de voortgangsrapportage van belang voor het bijsturen van de zorg op grond van de actuele situatie van de patiënt.
In de voortgangsrapportage moet de zorgprofessional aandacht besteden aan:

 • de vastgestelde ondersteuningsvragen, zorgproblemen en verpleegkundige diagnoses;
 • omstandigheden of gebeurtenissen die aanleiding waren om ondersteuningsvragen, zorgproblemen en verpleegkundige diagnoses aan te passen
 • interventies en handelingen die niet volgens het zorgplan uitgevoerd zijn en de reden(en) daarvoor
 • interventies en handelingen die niet in het zorgplan opgenomen waren en de reden(en) daarvoor
 • beoogde resultaten die bijgesteld zijn en de redenen daarvoor
 • informatie die van invloed is op de totale (multidisciplinaire) zorgverlening en behandeling
 • observaties van omstandigheden of gebeurtenissen die tot bijstelling van de zorg kunnen leiden.

2021: V&VN - Richtlijn Verpleegdkundige en verzorgende verslaglegging, hoofdstuk 2.3.4 p. 17

2022
De basis voor de declaratie is de (gecorrigeerde) planning. De basis voor deze planning is de tijdsindicatie gebaseerd op het zorgplan en latere input vanuit de werkelijke zorgverlening, waarvoor de zorginhoudelijke onderbouwing terug te vinden is in de voortgangsrapportage. Er wordt geen verantwoording gevraagd in het zorgplan, de voortgangsrapportage of op welke wijze dan ook, met feitelijk geleverde minuteninzet, buiten de (gecorrigeerde) planning. De geleverde zorg is navolgbaar in de vastleggingen binnen het primair zorgproces terug te vinden. Dit betreft de zorginhoud en niet de feitelijk geleverde minuteninzet.

In relatie tot de verantwoording van gedeclareerde tijd achteraf is het belangrijk dat de (gewijzigde) tijdsindicatie over langere tijd bezien – gerelateerd aan de ontwikkeling van de zorgvraag – parallel loopt met wat is vastgelegd in het zorgplan en/of de voortgangsrapportage. Kortstondige wijzigingen in de situatie van de cliënt of een reeds verwachtte wijziging in de situatie van de cliënt hoeven namelijk niet te leiden tot aanpassing van het zorgplan. Hierbij valt te denken aan afbouw van zorg na een heupoperatie of geleidelijke intensivering van zorg in verband met een progressief ziektebeeld. Deze situaties worden in dat geval verantwoord door middel van de voortgangsrapportage.

Correcties (‘tenzij’) achteraf
Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat aan het einde van de dag een correctie moet plaatsvinden. Over het algemeen zullen dit incidentele afwijkingen zijn n.a.v. een gebeurtenis of omstandigheid die dag en daarom terug te vinden in de voortgangsrapportage. Correcties worden toegewezen aan één of meerdere cliënten, omdat het declareren van de zorg op cliëntniveau moet plaatsvinden.

Onverwachte en incidentele afwijking
Onverwachte en incidentele schommelingen (bijvoorbeeld koorts, kortdurende infectie, fluctuatie in mantelzorg) worden beschreven in de voortgangsrapportage tot het eventuele moment dat dit leidt tot een structurele wijziging in het zorgplan (i.e. zorgvraag en doelen zijn structureel veranderd).

2022: Zorgverzekeraars Nederland - Zorg thuis NL - V&VN - Actiz - Handreiking registratiewijze 'zorgplan=realisatie, tenzij', p. 4, 7, 8, 11 en 15


De evaluatie van de bereikte zorgresultaten (tussenevaluatie) vindt doorlopend plaats in het hele zorgtraject. De tussenevaluatie wordt in de voortgangsrapportage beschreven. Voor elk cliëntprobleem houd je indien nodig een voortgangsrapportage bij. De voortgangsrapportage is een communicatiemiddel tussen verpleegkundigen en verzorgenden onderling en met andere disciplines. Opvolgende beroepsbeoefenaren moeten aan de hand van de voortgangsrapportage de zorgverlening kunnen continueren. Daarnaast is de voortgangsrapportage van belang voor het bijsturen van de zorg op grond van de actuele situatie van de cliënt. Een voortgangsrapportage wordt ook wel ‘tussenrapportage’ genoemd.
Om de continuïteit van de zorg te waarborgen is het van belang dat je in de voortgangsrapportage:

 • observaties noteert van omstandigheden of gebeurtenissen gerelateerd aan een specifiek cliëntprobleem;
 • de omstandigheden of gebeurtenissen beschrijft die aanleiding waren om de beschreven cliëntproblemen aan te passen;
 • een reden geeft indien je interventies niet volgens het zorgplan hebt uitgevoerd;
 • uitgevoerde interventies die niet in het zorgplan opgenomen waren noteert met de reden voor uitvoering;
 • de omstandigheden of gebeurtenissen beschrijft die tot bijstelling van de zorg en het zorgplan kunnen leiden;
 • informatie noteert die van invloed is op de totale (multidisciplinaire) zorgverlening en behandeling.

2022: V&VN - Richtlijn Verpleegdkundige en verzorgende verslaglegging, p. 16

2023
De basis voor de declaratie is de (gecorrigeerde) planning. De basis voor deze planning is de tijdsindicatie gebaseerd op het zorgplan en latere input vanuit de werkelijke zorgverlening, waarvoor de zorginhoudelijke onderbouwing terug te vinden is in de voortgangsrapportage. Er wordt geen verantwoording gevraagd in het zorgplan, de voortgangsrapportage of op welke wijze dan ook, met feitelijk geleverde minuteninzet, buiten de (gecorrigeerde) planning. De geleverde zorg is navolgbaar in de vastleggingen binnen het primair zorgproces terug te vinden. Dit betreft de zorginhoud en niet de feitelijk geleverde minuteninzet.

In relatie tot de verantwoording van gedeclareerde tijd achteraf is het belangrijk dat de (gewijzigde) tijdsindicatie over langere tijd bezien – gerelateerd aan de ontwikkeling van de zorgvraag – parallel loopt met wat is vastgelegd in het zorgplan en/of de voortgangsrapportage. Kortstondige wijzigingen in de situatie van de cliënt of een reeds verwachtte wijziging in de situatie van de cliënt hoeven namelijk niet te leiden tot aanpassing van het zorgplan. Hierbij valt te denken aan afbouw van zorg na een heupoperatie of geleidelijke intensivering van zorg in verband met een progressief ziektebeeld. Deze situaties worden in dat geval verantwoord door middel van de voortgangsrapportage.

Correcties (‘tenzij’) achteraf
Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat aan het einde van de dag een correctie moet plaatsvinden. Over het algemeen zullen dit incidentele afwijkingen zijn n.a.v. een gebeurtenis of omstandigheid die dag en daarom terug te vinden in de voortgangsrapportage. Correcties worden toegewezen aan één of meerdere cliënten, omdat het declareren van de zorg op cliëntniveau moet plaatsvinden.

Onverwachte en incidentele afwijking
Onverwachte en incidentele schommelingen (bijvoorbeeld koorts, kortdurende infectie, fluctuatie in mantelzorg) worden beschreven in de voortgangsrapportage tot het eventuele moment dat dit leidt tot een structurele wijziging in het zorgplan (i.e. zorgvraag en doelen zijn structureel veranderd).

2023: Zorgverzekeraars Nederland - Zorg thuis NL - V&VN - Actiz - Handreiking registratiewijze 'zorgplan=realisatie, tenzij', p. 4, 7, 8, 11 en 15


De evaluatie van de bereikte zorgresultaten (tussenevaluatie) vindt doorlopend plaats in het hele zorgtraject. De tussenevaluatie wordt in de voortgangsrapportage beschreven. Voor elk cliëntprobleem houd je indien nodig een voortgangsrapportage bij. De voortgangsrapportage is een communicatiemiddel tussen verpleegkundigen en verzorgenden onderling en met andere disciplines. Opvolgende beroepsbeoefenaren moeten aan de hand van de voortgangsrapportage de zorgverlening kunnen continueren. Daarnaast is de voortgangsrapportage van belang voor het bijsturen van de zorg op grond van de actuele situatie van de cliënt. Een voortgangsrapportage wordt ook wel ‘tussenrapportage’ genoemd.
Om de continuïteit van de zorg te waarborgen is het van belang dat je in de voortgangsrapportage:

 • observaties noteert van omstandigheden of gebeurtenissen gerelateerd aan een specifiek cliëntprobleem;
 • de omstandigheden of gebeurtenissen beschrijft die aanleiding waren om de beschreven cliëntproblemen aan te passen;
 • een reden geeft indien je interventies niet volgens het zorgplan hebt uitgevoerd;
 • uitgevoerde interventies die niet in het zorgplan opgenomen waren noteert met de reden voor uitvoering;
 • de omstandigheden of gebeurtenissen beschrijft die tot bijstelling van de zorg en het zorgplan kunnen leiden;
 • informatie noteert die van invloed is op de totale (multidisciplinaire) zorgverlening en behandeling.

2023: V&VN - Richtlijn Verpleegdkundige en verzorgende verslaglegging, p. 16

2024
De basis voor de declaratie is de (gecorrigeerde) planning. De basis voor deze planning is de tijdsindicatie gebaseerd op het zorgplan en latere input vanuit de werkelijke zorgverlening, waarvoor de zorginhoudelijke onderbouwing terug te vinden is in de voortgangsrapportage. Er wordt geen verantwoording gevraagd in het zorgplan, de voortgangsrapportage of op welke wijze dan ook, met feitelijk geleverde minuteninzet, buiten de (gecorrigeerde) planning. De geleverde zorg is navolgbaar in de vastleggingen binnen het primair zorgproces terug te vinden. Dit betreft de zorginhoud en niet de feitelijk geleverde minuteninzet.

In relatie tot de verantwoording van gedeclareerde tijd achteraf is het belangrijk dat de (gewijzigde) tijdsindicatie over langere tijd bezien – gerelateerd aan de ontwikkeling van de zorgvraag – parallel loopt met wat is vastgelegd in het zorgplan en/of de voortgangsrapportage. Kortstondige wijzigingen in de situatie van de cliënt of een reeds verwachtte wijziging in de situatie van de cliënt hoeven namelijk niet te leiden tot aanpassing van het zorgplan. Hierbij valt te denken aan afbouw van zorg na een heupoperatie of geleidelijke intensivering van zorg in verband met een progressief ziektebeeld. Deze situaties worden in dat geval verantwoord door middel van de voortgangsrapportage.

Correcties (‘tenzij’) achteraf
Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat aan het einde van de dag een correctie moet plaatsvinden. Over het algemeen zullen dit incidentele afwijkingen zijn n.a.v. een gebeurtenis of omstandigheid die dag en daarom terug te vinden in de voortgangsrapportage. Correcties worden toegewezen aan één of meerdere cliënten, omdat het declareren van de zorg op cliëntniveau moet plaatsvinden.

Onverwachte en incidentele afwijking
Onverwachte en incidentele schommelingen (bijvoorbeeld koorts, kortdurende infectie, fluctuatie in mantelzorg) worden beschreven in de voortgangsrapportage tot het eventuele moment dat dit leidt tot een structurele wijziging in het zorgplan (i.e. zorgvraag en doelen zijn structureel veranderd).

2024: Zorgverzekeraars Nederland - Zorg thuis NL - V&VN - Actiz - Handreiking registratiewijze 'zorgplan=realisatie, tenzij', p. 4, 7, 8, 11 en 15


De evaluatie van de bereikte zorgresultaten (tussenevaluatie) vindt doorlopend plaats in het hele zorgtraject. De tussenevaluatie wordt in de voortgangsrapportage beschreven. Voor elk cliëntprobleem houd je indien nodig een voortgangsrapportage bij. De voortgangsrapportage is een communicatiemiddel tussen verpleegkundigen en verzorgenden onderling en met andere disciplines. Opvolgende beroepsbeoefenaren moeten aan de hand van de voortgangsrapportage de zorgverlening kunnen continueren. Daarnaast is de voortgangsrapportage van belang voor het bijsturen van de zorg op grond van de actuele situatie van de cliënt. Een voortgangsrapportage wordt ook wel ‘tussenrapportage’ genoemd.
Om de continuïteit van de zorg te waarborgen is het van belang dat je in de voortgangsrapportage:

 • observaties noteert van omstandigheden of gebeurtenissen gerelateerd aan een specifiek cliëntprobleem;
 • de omstandigheden of gebeurtenissen beschrijft die aanleiding waren om de beschreven cliëntproblemen aan te passen;
 • een reden geeft indien je interventies niet volgens het zorgplan hebt uitgevoerd;
 • uitgevoerde interventies die niet in het zorgplan opgenomen waren noteert met de reden voor uitvoering;
 • de omstandigheden of gebeurtenissen beschrijft die tot bijstelling van de zorg en het zorgplan kunnen leiden;
 • informatie noteert die van invloed is op de totale (multidisciplinaire) zorgverlening en behandeling.

2024: V&VN - Richtlijn Verpleegdkundige en verzorgende verslaglegging, p. 16

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Een rapportage hoort bij een contact als:
  1. een rapportage direct gekoppeld is aan het contact.
  2. een rapportage door dezelfde medewerker is geschreven over de cliënt binnen een ingesteld aantal uur vóór of ná aanvragen van het contact. Als er geen medewerker is geregistreerd bij het contact, dan worden alle rapportages over de cliënt meegenomen.
 2. Contact wordt gezien als ongepland als: het contact als uursoort 'ongeplande zorg' is geschreven of als het contact geregistreerd is na het contactmoment. Eén rapportage kan maar bij één contact horen. Dus meerdere ongeplande contacten vereisen meerdere rapportages.
Instelbaar

De volgende zaken zijn instelbaar:

 1. De startdatum van de controle is in te stellen (standaard 1-9-2020).
 2. De financieringssoorten die meegaan in de controle zijn in te stellen (standaard gaat alles mee).
 3. Het aantal uren vóór of ná het contact waarin naar de aanwezigheid van een rapportage gezocht wordt (standaard 0 uren vóór en 9 uren ná het contact).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Productie - Ongepland contact zonder rapportage (R45715)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle geregistreerde contacten vanaf de startdatum van de controle

Blauwepijl.png

2) Contactsoort is 'ongepland'

Blauwepijl.png

3) Het contact:
- Is niet gekoppeld aan een DBC
EN
- Duurt langer dan 0 minuten

Blauwepijl.png

4) Er is geen rapportage aanwezig


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Sommatie waarde productie (contact)

Valuecare logo 2024.png