Productie - JW productie overschrijdt de totale beschikking (R45227)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: R45227
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Rechtmatigheid

 1. GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023 - Zorglevering

GHZ-VVT Productieverantwoording

 1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Zorglevering
 2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022 - Overschrijding zorglegitimatie
Samenvatting

De gerealiseerde zorg mag niet boven de toegewezen omvang in de beschikking uitkomen. Deze controle signaleert cliënten met zorg uit de Jeugdwet waarbij de gerealiseerde zorg boven de toegekende omvang uitkomt binnen een beschikking. Dit doet de controle naar verhouding, er wordt gekeken vanaf het begin van de beschikking tot vandaag, om op tijd een signaal te geven dat er overschreden wordt.

Regelgeving / beleid
2022
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van de gegevenswisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2022: Regeling Jeugdwet art 6c.1, lid 2 en 3

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginsituut.

2022: Regeling Jeugdwet art 6.2c


Retourinformatie declaratie
De gemeente beantwoord een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie
In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2022: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 3.1, p.14 hoofdstuk 5.4


Regel TR321
Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct.

2022: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iJw 3.1.1 regel 104

2023
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2023: Regeling Jeugdwet art 6c.1, lid 2 en 3

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2023: Regeling Jeugdwet art 6.2c


Retourinformatie declaratie

De gemeente beantwoord een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie

In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2023: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 3.1, p.14 hoofdstuk 5.4


Regel TR321

Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct.

2023: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iJw 3.1.1 regel 104

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. ValueCare neemt het recht en de levering t/m vandaag, omdat op die manier duidelijk wordt of er naar verhouding teveel zorg geleverd wordt.
 2. In deze controle gaan beschikkingen mee die een toewijzing hebben met frequentie 'totaal binnen geldigheidsduur beschikking' (frequentie 6) of als deze betaald worden door een instelbare betaalde instantie (zoals gemeenten). Beschikkingen toegewezen 'per week', 'per maand' of 'per 4 weken' gaan in principe mee in de R45233 en R45238.
 3. Beschikkingen met een toegewezen product-eenheid 'stuks' (eenheid 84) zijn inspanningsgericht, waarbij er een duidelijke afspraak bestaat tussen gemeente en zorgaanbieder over de levering van een specifiek product of dienst.
 4. Het recht van beschikkingen met toegewezen product-eenheid 'stuks' (eenheid 84) wordt naar beneden afgerond op hele aantallen.
 5. Bij producten die geleverd worden in 'stuks' (eenheid 84) gaat ValueCare uit van maximaal 1 levering per datum.
Instelbaar

De volgende zaken zijn instelbaar:

 1. Gemeentes van wie alle toewijzingen (behalve met eenheid 82 of 83) met deze controle moeten worden gecontroleerd, ongeacht de toegewezen frequentie (standaard = geen).
 2. Het is in te stellen dat ook gesloten beschikkingen nog gesignaleerd worden. Standaard worden alleen lopende beschikkingen getoond.
 3. Beschikkingen in minuten en uren kunnen ook gesignaleerd worden indien het totale aantal van de beschikking overschreden wordt. Standaard wordt alleen frequentie 'totaal binnen geldigheidsduur beschikking' (frequentie 6) meegenomen.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Productie - JW productie overschrijdt de totale beschikking (R45227)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle lopende Jeugdwet-beschikkingen

Blauwepijl.png

2) Jeugdwet beschikking heeft toegewezen frequentie 'totaal binnen geldigheidsduur beschikking' (frequentie 6)

Blauwepijl.png

3) Jeugdwet beschikking heeft niet toegewezen product-eenheid 'stuks' (eenheid 82) of euro's (eenheid 83)

Blauwepijl.png

4) Cliënten met overschrijding van de toegekende zorg over de gehele beschikking, door verschil tussen
*De zorg waar de cliënt recht op heeft vanaf het begin van de beschikking t/m vandaag
*De zorg die de cliënt geleverd heeft gekregen vanaf het begin van de beschikking t/m vandaag


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Waarde overschrijding

ValueCarelogo2022.png