Productie - JW productie in minuten en uren in periode boven beschikking (R45228)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: R45228
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Rechtmatigheid

 1. GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023 - Zorglevering

GHZ-VVT Productieverantwoording

 1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Zorglevering
 2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022 - Overschrijding zorglegitimatie
Samenvatting

De gerealiseerde zorg mag niet boven de toegewezen omvang in de beschikking uitkomen. Deze controle signaleert cliënten met een Jeugdwet toewijzing, waarbij de gerealiseerde zorg voor producten die in minuten of uren geregistreerd worden, boven de toegekende omvang uitkomt per periode (maand of jaar). Voor elke periode wordt een aparte actie gemaakt.

Regelgeving / beleid
2022
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van de gegevenswisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2022: Regeling Jeugdwet art 6c.1, lid 2 en 3

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginsituut.

2022: Regeling Jeugdwet art 6.2c


Retourinformatie declaratie

De gemeente beantwoord een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie

In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2022: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 3.1, p.14 hoofdstuk 5.4


Regel TR321

Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct.

2022: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iJw 3.1.1 regel 104

2023
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2023: Regeling Jeugdwet art 6c.1, lid 2 en 3

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2023: Regeling Jeugdwet art 6.2c


Retourinformatie declaratie

De gemeente beantwoord een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie

In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2023: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 3.1, p.14 hoofdstuk 5.4


Regel TR321

Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct.

2023: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iJw 3.1.1 regel 104

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Deze controle kijkt naar beschikkingen met een toegewezen product-eenheid 'uren' (eenheid 04) of 'minuten' (eenheid 01) heeft. Beschikkingen met product-eenheid 'dagdelen' of 'etmalen' gaan mee in de R45230.
 2. In deze controle gaan beschikkingen mee met een toegewezen frequentie 'per week' (frequentie 2) of 'per maand' (frequentie 4). Beschikkingen die een toewijzing hebben met frequentie 'totaal binnen geldigheidsduur beschikking' worden gecontroleerd in de R45227.
 3. Beschikkingen met een toegewezen product-eenheid 'euro's' worden gecontroleerd in de R45229 en gaan niet mee op deze controle.
 4. Bij de berekening van het recht voor producten die per week worden toegewezen en per maand gefactureerd (en dus per maand gecontroleerd door ValueCare), wordt voor de toewijzing per week het recht van de week welke in twee maanden valt meegenomen in de eerste maand, tenzij er in die week in de eerste maand nog iets over is, dan gaat die tijd eenmalig mee naar de tweede maand.
 5. Bij de berekening van het recht voor producten die per maand worden toegewezen, wordt voor de maand waarin de toewijzing begint of eindigt het hele toegewezen aantal voor die maand toegekend.
Instelbaar

De volgende zaken zijn instelbaar:

 1. ValueCare controleert in principe alle beschikkingen per maand, behalve voor gemeentes die per jaar controleren, daar controleert ValueCare ook per jaar.
 2. De startdatum van de controle (standaard = 01-01-2021).
 3. Indicaties van instelbare financieringen worden uitgesloten (standaard = geen uitsluiting).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Productie - JW productie in minuten en uren in periode boven beschikking (R45228)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle Jeugdwet-beschikkingen per periode

Blauwepijl.png

2) Het toegewezen product uit de beschikking heeft als frequentie NIET ‘totaal binnen geldigheidsduur beschikking’ (frequentie 6)

Blauwepijl.png

3) Het toegewezen product uit de beschikking heeft als product-eenheid ‘uur’ (eenheid 04) of ‘minuut’ (eenheid 01)

Blauwepijl.png

4) Geleverde zorg overschrijdt het recht uit de beschikking binnen de periode (maand of jaar) door het verschil te nemen tussen:
*De zorg waar cliënt recht op heeft in periode (maand of jaar) op basis van de beschikking
*De zorg die de cliënt geleverd heeft gekregen in periode (maand of jaar)


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Waarde overschrijding

ValueCarelogo2022.png