Productie - JW productie in euro's in periode boven beschikking (R45229)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Valuecare logo 2024.png

Referentienummer: R45229
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Rechtmatigheid

  1. GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023 - Zorglevering

GHZ-VVT Productieverantwoording

  1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Zorglevering
  2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022 - Overschrijding zorglegitimatie
Samenvatting

De gerealiseerde zorg mag niet boven de toegewezen omvang in de beschikking uitkomen. Deze controle signaleert cliënten met een Jeugdwet toewijzing, waarbij de gerealiseerde zorg voor producten in euro’s geregistreerd worden, boven de toegekende omvang uitkomt per week of per maand. Voor elke periode wordt een aparte actie gemaakt.

Regelgeving / beleid
2022
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van de gegevenswisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2022: Regeling Jeugdwet art 6c.1, lid 2 en 3

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginsituut.

2022: Regeling Jeugdwet art 6.2c


Retourinformatie declaratie

De gemeente beantwoord een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie

In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2022: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 3.1, p.14 hoofdstuk 5.4


Regel TR321

Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct.

2022: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iJw 3.1.1 regel 104

2023
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2023: Regeling Jeugdwet art 6c.1, lid 2 en 3

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2023: Regeling Jeugdwet art 6.2c


Retourinformatie declaratie

De gemeente beantwoord een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie

In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2023: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 3.1, p.14 hoofdstuk 5.4


Regel TR321

Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct.

2023: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iJw 3.1.1 regel 104

2024
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2024: Regeling Jeugdwet art 6c.1, lid 2 en 3

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2024: Regeling Jeugdwet art 6.2c


Retourinformatie declaratie

De gemeente beantwoord een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie

In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2024: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 3.1, p.14 hoofdstuk 5.4


Regel TR321

Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct.

2024: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iJw 3.1.1 regel 104

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Bij de berekening van het recht voor producten wordt voor de periode (week of maand afhankelijk van de frequentie van de beschikking) waarin de toewijzing begint of eindigt het hele toegewezen aantal voor die periode toegekend. Dus bijv. voor een beschikking van x euro per maand, die middenin een maand begint, mag in die maand nog het hele bedrag x gedeclareerd worden.
Instelbaar

Er zijn geen zaken klantspecifiek instelbaar.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Productie - JW productie in euro's in periode boven beschikking (R45229)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle Jeugdwet-beschikkingen per periode

Blauwepijl.png

2) Het toegewezen product uit de beschikking heeft als frequentie NIET ‘totaal binnen geldigheidsduur beschikking’ (frequentie 6)

Blauwepijl.png

3) Het toegewezen product uit de beschikking heeft als product-eenheid ‘euro’s’ (eenheid 83)

Blauwepijl.png

4) Geleverde zorg overschrijdt het recht uit de beschikking binnen 1 week of maand, door het verschil te nemen tussen:
*De zorg waar cliënt recht op heeft in de periode op basis van de beschikking
*De zorg die de cliënt geleverd heeft gekregen in de periode


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Waarde overschrijding

Valuecare logo 2024.png