Productie - JW productie in dagdelen en etmalen in periode boven beschikking (R45230)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Valuecare logo 2024.png

Referentienummer: R45230
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Rechtmatigheid

  1. GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023 - Zorglevering

GHZ-VVT Productieverantwoording

  1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Zorglevering
  2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022 - Overschrijding zorglegitimatie
Samenvatting

De gerealiseerde zorg mag niet boven de toegewezen omvang in de beschikking uitkomen. Deze controle signaleert cliënten met een beschikking uit de Jeugdwet waarbij de gerealiseerde zorg voor producten die in dagdelen en etmalen geregistreerd worden boven de toegekende omvang uitkomt per periode (maand). Voor elke periode wordt een aparte actie gemaakt.

Regelgeving / beleid
2022
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van de gegevenswisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2022: Regeling Jeugdwet art 6c.1, lid 2 en 3

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginsituut.

2022: Regeling Jeugdwet art 6.2c


Retourinformatie declaratie

De gemeente beantwoord een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie

In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2022: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 3.1, p.14 hoofdstuk 5.4


Regel TR321

Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct.

2022: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iJw 3.1.1 regel 104


Productperiode moet binnen een kalendermaand vallen
In iWmo 3.1 en iJw 3.1 is een extra controle toegevoegd op de productperiode in een prestatie. Sinds iWmo 3.0 en iJw 3.0 moet er maandelijks gedeclareerd worden. Dit betekent dat de declaratieperiode altijd 1 kalendermaand is.

Een productperiode moet altijd binnen een declaratieperiode vallen. Deze controle was al aanwezig, maar is nog verder aangescherpt met de regel dat de productperiode binnen 1 kalendermaand moet vallen. Indien de productperiode niet aan deze regel voldoet, wordt de gehele declaratie (dus ook alle andere in deze declaratie ingediende prestaties) afgekeurd.

2022: Zorginstituut Nederland - Release iWmo 3.1 en iJw 3.1 Functionele uitwerking, p.7 hoofdstuk 7.1

2023
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2023: Regeling Jeugdwet art 6c.1, lid 2 en 3

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2023: Regeling Jeugdwet art 6.2c


Retourinformatie declaratie

De gemeente beantwoord een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie

In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2023: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 3.1, p.14 hoofdstuk 5.4


Regel TR321

Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct.

2023: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iJw 3.1.1 regel 104


Productperiode moet binnen een kalendermaand vallen
In iWmo 3.1 en iJw 3.1 is een extra controle toegevoegd op de productperiode in een prestatie. Sinds iWmo 3.0 en iJw 3.0 moet er maandelijks gedeclareerd worden. Dit betekent dat de declaratieperiode altijd 1 kalendermaand is.

Een productperiode moet altijd binnen een declaratieperiode vallen. Deze controle was al aanwezig, maar is nog verder aangescherpt met de regel dat de productperiode binnen 1 kalendermaand moet vallen. Indien de productperiode niet aan deze regel voldoet, wordt de gehele declaratie (dus ook alle andere in deze declaratie ingediende prestaties) afgekeurd.

2023: Zorginstituut Nederland - Release iWmo 3.1 en iJw 3.1 Functionele uitwerking, p.7 hoofdstuk 7.1

2024
Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2024: Regeling Jeugdwet art 6c.1, lid 2 en 3

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2024: Regeling Jeugdwet art 6.2c


Retourinformatie declaratie

De gemeente beantwoord een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie

In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2024: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 3.1, p.14 hoofdstuk 5.4


Regel TR321

Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct.

2024: Zorginstituut Nederland - Regelrapport iJw 3.1.1 regel 104


Productperiode moet binnen een kalendermaand vallen
In iWmo 3.1 en iJw 3.1 is een extra controle toegevoegd op de productperiode in een prestatie. Sinds iWmo 3.0 en iJw 3.0 moet er maandelijks gedeclareerd worden. Dit betekent dat de declaratieperiode altijd 1 kalendermaand is.

Een productperiode moet altijd binnen een declaratieperiode vallen. Deze controle was al aanwezig, maar is nog verder aangescherpt met de regel dat de productperiode binnen 1 kalendermaand moet vallen. Indien de productperiode niet aan deze regel voldoet, wordt de gehele declaratie (dus ook alle andere in deze declaratie ingediende prestaties) afgekeurd.

2024: Zorginstituut Nederland - Release iWmo 3.1 en iJw 3.1 Functionele uitwerking, p.7 hoofdstuk 7.1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Deze controle kijkt naar beschikkingen met een toegewezen product-eenheid 'dagdelen' (eenheid 16) of 'etmalen' (eenheid 14). Beschikkingen met product-eenheid 'uren' of 'minuten' gaan mee in de R45228.
  2. In deze controle gaan beschikkingen mee met een toegewezen frequentie 'per week' (frequentie 2) of 'per maand' (frequentie 4). Beschikkingen die een toewijzing hebben met frequentie 'totaal binnen geldigheidsduur beschikking' worden gecontroleerd in de R45227.
  3. Bij de berekening van het recht voor producten die per week worden toegewezen (en dus per maand gecontroleerd door ValueCare), wordt voor de toewijzing per week het recht van de week welke in twee maanden valt meegenomen in de eerste maand, tenzij er in die week in de eerste maand nog iets over is, dan gaat die tijd eenmalig mee naar de tweede maand.
  4. Bij de berekening van het recht voor producten die per maand worden toegewezen, wordt voor de maand waarin de toewijzing begint of eindigt het hele toegewezen aantal voor die maand toegekend.
Instelbaar

De volgende zaken zijn instelbaar:

  1. De startdatum van de controle.
  2. Het overschrijdingspercentage.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Productie - JW productie in dagdelen en etmalen in periode boven beschikking (R45230)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle Jeugdwet-beschikkingen per periode

Blauwepijl.png

2) Het toegewezen product uit de beschikking heeft als frequentie NIET ‘totaal binnen geldigheidsduur beschikking’ (frequentie 6)

Blauwepijl.png

3) Het toegewezen product uit de beschikking heeft als product-eenheid 'dagdelen' (eenheid 16) of 'etmalen' (eenheid 14)

Blauwepijl.png

4) Geleverde zorg overschrijdt het recht uit de beschikking binnen de periode (maand), door verschil tussen:
*De zorg waar cliënt recht op heeft op basis van de beschikking gedurende de periode van 1 maand
*De zorg die de cliënt geleverd heeft gekregen op de beschikking gedurende de periode van 1 maand


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Waarde overschrijding

Valuecare logo 2024.png