Prestatiecode kaakchirurgie onjuist bij meerdere gecombineerde verrichtingen (N0907-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0907-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 6.13

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Kaakchirurgie
Samenvatting

Deze norm signaleert zorgactiviteiten kaakchirurgie, uitgevoerd in combinatie met andere prestaties, waarbij ten onrechte niet de "halve verrichtingscode" is gebruikt.

Regelgeving / beleid

Gecombineerde zorgactiviteiten: Voor prestaties die in veelvoorkomende gevallen in combinatie met andere prestatie(s) uitgevoerd worden, zijn aparte prestatiecodes aangemaakt (235004 tot en met 235096).

2016: NR/CU-266 art 28.5 en 33d en bijlage 6

2017: NR/REG-1732, Artikel 34d & 29.4

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Norm N0907 is niet expliciet vervallen, maar wordt alleen uitgevraagd t/m 2016. Dus is voor deze norm een einddatum 31-12-2016 ingebouwd (geldt namelijk alleen voor 2016, maar kan uitgevoerd zijn in 2016 en gefactureerd in 2017).

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

Als er meerdere gehele zorgactiviteiten zijn geregistreerd en er bestaat voor een zorgactiviteit - die niet de hoogste puntwaarde heeft - ook een “halve” verrichtingscode, dan wordt deze gesignaleerd als foutief.


tariefgroep
Subtarief-groep
ZA-code
Omschrijving
Halveringscode
Omschrijving
Tariefgroep 2
3 DENTOALVEOLAIRE CHIRURGIE
234011
Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cysten in kaak of weke delen (excl. kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume, zie 234012).
235011
Operatieve verwijd. grote benigne tumoren en cysten kaak of weke delen (excl. kaakcysten groter dan 1/4 vh kaakvolume zie 235012) -uitgev.als verr.met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
3 DENTOALVEOLAIRE CHIRURGIE
234034
Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft
235000
Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
235001
Extractie in algehele anesthesie van één of meer elementen in elke volgende kaakhelft - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
3 DENTOALVEOLAIRE CHIRURGIE
234041
Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of een corpus aliënum per kaakhelft - met splijten van het mucoperiost.
235004
Oper. verwijderen gebitselement of één of meer radices of corpus alienum per kaakhelft - met splijten van mucoperiost - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
3 DENTOALVEOLAIRE CHIRURGIE
234050
Apexresectie per kaak, inclusief behandelde wortel (inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting)
235007
Apexresectie per kaak, incl. eventuele wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
235008
Apexresectie per kaak, incl. event. wortelkanaalbehand., kanaalvulling en/of apicale afsluiting, elke volgende wortel - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
5 PREPROTHETISCHE CHIRURGIE
234070
Excisie torus palatinus of mandibularis, en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak.
235010
Exc. torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of corr. linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak - uitgevoerd als verricht.met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
5 PREPROTHETISCHE CHIRURGIE
234085
Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft
235033
Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of corr.processus alveolaris dmv allopl. materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft - uitgev.als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
5 PREPROTHETISCHE CHIRURGIE
234086
Correctie van het edentate deel van de kaak met bijbehorende weke delen: excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijdering meerdere exostosen per kaak, bindweefseltransplantaat
235034
Correctie edentate deel kaak met bijbehorende weke delen,bv exc. irritatie-hyperplasie,flabby ridge, exostose, tubercorrectie - uitgevoerd als verr.met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
5 PREPROTHETISCHE CHIRURGIE
238060
Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, exclusief kosten implantaat)
235021
Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) - uitgevoerd als verrichting  met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
6 TRAUMATOLOGIE
231542
Enkelzijdige Transnasale mediale canthopexie
235015
Enkelzijdige transnasale mediale canthopexie - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
6 TRAUMATOLOGIE
238044
Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla-, zygoma-fractuur
235041
Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
7 ONCOLOGIE / RECONSTRUCTIE
238989
Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat, inclusief transplantatie van het bot of kraakbeen
235089
Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat, inclusief transplantatie van het bot of kraakbeen - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
8 CHIRURGIE: 1. Harde weefsels / Orthognathie
234012
Operatieve verwijdering van kaakkysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris
235012
Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
8 CHIRURGIE: 1. Harde weefsels / Orthognathie
238020
Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion
235035
Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
8 CHIRURGIE: 1. Harde weefsels / Orthognathie
238022
Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft
235031
Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
8 CHIRURGIE: 1. Harde weefsels / Orthognathie
238026
Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft
235030
Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Tariefgroep 2
8 CHIRURGIE: 1. Harde weefsels / Orthognathie
238828
Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft
235096
Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Prestatiecode kaakchirurgie onjuist bij meerdere gecombineerde verrichtingen (N0907-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Zorgactiviteiten/prestaties kaakchirurgie productgroep 3 t/m 8

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar (uitgevoerd t/m 2016)

Blauwepijl.png

3) Er zijn meerdere zorgactiviteiten kaakchirurgie productgroep 3 t/m 8
geregistreerd voor dezelfde patient op dezelfde dag

Blauwepijl.png

4) Er is voor een zorgactiviteit die niet de hoogste puntwaarde heeft
een halve verrichtingscode beschikbaar (die niet is gebruikt)
Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Alle gecombineerde zorgactiviteiten met onjuiste prestatiecode die zijn gesignaleerd, worden vervangen door de juiste prestatiecode (met de halve waarde). De impact wordt berekend door het verschil tussen beide te nemen.


ValueCareLogo2.png