Prestatie zonder regiebehandelaar volgens kwaliteitsstatuut (N2107)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2107
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. BGGZ
  2. GGZ Rechtmatigheid 2017
  3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
  4. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  5. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Samenvatting

In 2017 wordt gebruik gemaakt van het kwaliteitsstatuut. Vanaf 2017 wordt de N1951 vervangen door de N2107. Er mogen geen prestaties worden gedeclareerd wanneer het beroep van de regiebehandelaar(s) in het kwaliteitsstatuut niet is aangemerkt als bevoegd beroep.

Regelgeving / beleid

Voor ggz-instellingen geldt de volgende mogelijke inzet van regiebehandelaren in de generalistische basisggz:  GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog /klinisch neuropsycholoog, Psychotherapeut, Verpleegkundig specialist ggz. Indien dementie de hoofddiagnose is: de specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater. Indien de hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek betreft: de verslavingsarts.

Binnen de generalistische basis-ggz is altijd een psychiater of klinisch psycholoog beschikbaar voor advies of consultatie.

Model kwaliteitsstatuut pagina 18.

2017
2018
2019
Interpretaties

GGZ-instellingen hebben de regie over de invulling van het kwaliteitsstatuut. Bij deze controle wordt rekening gehouden met de afspraken die een instelling in zijn kwaliteitsstatuut heeft opgenomen.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Prestatie zonder regiebehandelaar volgens het kwaliteitsstatuut Prestatie zonder regiebehandelaar volgens kwaliteitsstatuut (N2107)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle prestaties

Blauwepijl.png

2) Prestaties gestart in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) De gekoppelde regiebehandelaar beschikt niet over een volgens het kwaliteitsstatuut bevoegd beroep


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png