Prestatie zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts (N2026)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2026
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

  1. BGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Samenvatting

Bij patiënten die langer dan een half jaar in de zorg zijn in de ggz, geldt dat de huisarts minimaal elk jaar een voortgangsverslag ontvangt met: beloop, (gewijzigde) medicatie, (gewijzigd) controlebeleid door ggz en/of huisartsenpraktijk, een eventueel crisisplan, en een aanspreekpunt bij en contactgegevens van de ggz-aanbieder.

Regelgeving / beleid

Géén verwijsbrief, géén spoedeisend of wettelijk kader, wel vervolg van zorg in GGZ: Doorverwijzing
Uitsluitend de volgende routes worden erkend als doorverwijzing:
1. Cliënt komt uit justitieel traject (DBBC)
2. Cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet behandeling direct voort na het beëindigen van de Wlz-indicatie
3. Cliënt komt uit de Jeugdwet
4. Vervolg in een initiële DBC na start behandeling binnen de crisis-DBC
5. Generalistische Basis-GGZ naar Gespecialiseerde GGZ (of vice-versa)
6. Doorverwijzing tussen GGZ-aanbieders (onafhankelijk of dit GB-GGZ of G-GGZ betreft)
In deze situaties is er dus geen (nieuwe) verwijzing van een eventuele initiële verwijzer nodig. Dan geldt dat de huisarts, bij de patiënten die langer dan een half jaar in de zorg zijn in de ggz, minimaal elk jaar een voortgangsverslag ontvangt met: beloop, (gewijzigde) medicatie, (gewijzigd) controlebeleid door ggz en/of huisartsenpraktijk, een eventueel crisisplan, en een aanspreekpunt bij en contactgegevens van de ggz-aanbieder.
De van toepassing zijnde situatie moet blijken uit het dossier.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Er wordt naar alle prestaties gekeken vanaf 1-1-2020.
  2. Client is X maanden in zorg. Dit is per instelling instelbaar. Default staat het aantal maanden in zorg op 10 maanden. Hierbij kijkend naar zowel SGGZ, BGGZ, LGGZ, FZ, WMO als Jeugd. De laatste terugkoppeling naar de huisarts is langer dan xx maanden geleden (Default = 10 maanden).
  3. Wanneer er geen enkele brief aanwezig is, wordt gekeken vanaf datum inschrijving.
  4. Iedere 12 maanden wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van een terugkoppeling naar huisarts. Termijn start vanaf laatste terugkoppeling naar huisarts (of datum inschrijving).
  5. Cliënten die geen toestemming hebben gegeven tot het delen van informatie kunnen worden uitgesloten van controle. Dit is per instelling instelbaar.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Prestatie zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts (N2026)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle Prestaties uit betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Cliënt is langer dan X maanden in zorg binnen huidige inschrijving 

Blauwepijl.png

3) Er is geen definitief voortgangsverslag aanwezig in de afgelopen X maanden


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Niet van toepassing.

ValueCareLogo2.png