Prestatie zonder direct contact door de regiebehandelaar (N2108)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2108
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Samenvatting

Deze norm controleert of een prestatie direct patientgebonden tijd van een regiebehandelaar bevat

Regelgeving / beleid

Prestaties moeten direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar bevatten. Uitzondering: patiënten uit de Jeugdwet.

Registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich meldt bij de zorgaanbieder voor een intake.

(2017: NR/REG-1716 en 2018: NR/REG-1804)


2017
2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Prestatie zonder direct contact door de regiebehandelaar (N2108)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle prestaties uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) Prestaties gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) Prestatie gestart in betreffende jaar bevat geen direct contact van DE regiebehandelaar


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png