Prestatie met hoofdbehandelaar zonder geldige AGB-code (N1457)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1457

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2014: 28e

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2014
  2. GGZ Zelfonderzoek 2015

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2016
  2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
  3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  4. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Samenvatting

Prestaties met een hoofdbehandelaar zonder geldige AGB-code, mogen niet gedeclareerd worden

Regelgeving / beleid

De factuur van de zorgaanbieder aan de patiënt/verzekeraar vermeldt minimaal de navolgende gegevens als onderdeel van de prestatiebeschrijving:

AGB-code van de hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep
g. Indien van toepassing: AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep 
h. Betrokken medebehandelaars en diens beroep

(Bron: NR/CU-543; paragraaf 7.1; p. 8)

2016
2017
2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse i.c.m. integraal onderzoek

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Prestatie met hoofdbehandelaar zonder geldige AGB-code (N1457)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle behandelaren 

Blauwepijl.png

2) Behandelaren die hoofdbehandelaar waren op prestaties die in het betreffende jaar geopend zijn

Blauwepijl.png

3) Hoofdbehandelaar heeft een geen geldige (ongeldige of niet bestaande) AGB-code gedurende een deel of het geheel van de periode dat hij/zij hoofdbehandelaar was


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de prestatie

ValueCareLogo2.png