Prestatie met alleen indirecte tijd (N1413)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1413
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2016
  2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
  3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  4. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Samenvatting

Prestaties met alleen indirecte tijd mogen niet gedeclareerd worden

Regelgeving / beleid

De prestaties als omschreven in artikel 4 worden in rekening gebracht indien er sprake is van besteding van direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar bij het behandeltraject van de patiënt. Indien er sprake is van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet, dan geldt de eis van verplicht direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar niet.  In de tariefbeschikking zal de NZa als voorwaarde opnemen dat de prestatie in rekening gebracht kan worden indien de regiebehandelaar direct patiëntgebonden tijd heeft besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd.(Bron: BR/REG-17124, paragraaf 5.1, p. 6-7)

2016
2017
2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Prestatie met alleen indirecte tijd (N1413)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle prestaties

Blauwepijl.png

2) Er is geen sprake van prestaties met directe tijd

Blauwepijl.png

3) Prestatie bevat alleen indirecte tijd


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png