Prestatie gesloten met foutieve sluitreden (N2106)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2106
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2016
  2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
  3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  4. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Samenvatting

Deze norm signaleert op prestaties gbGGZ (niet zijnde ‘onvolledig behandeltraject’) die zijn afgesloten met een foutieve afsluitreden

Regelgeving / beleid
2016
2017
NR/CU-726: Artikel 5: Minimale Dataset Basis GGZ
5.2 In uitzondering op artikel 5.1 wordt voor de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in plaats van onderdeel 5 geregistreerd:
Afsluitreden:
a. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd
b. Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor Basis GGZ
c. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt

Artikel 8: Declaratiebepalingen
8.5 Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.
8.6 Indien tijdens de behandeling in de Basis GGZ blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de cliënt niet meer binnen de cliëntprofielen van de Basis GGZ past, vindt overdracht plaats aan de verwijzer. In dat geval wordt het behandeltraject in de Basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd) en blijkt dat het cliëntprofiel van de cliënt te zwaar is voor de Basis GGZ, wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.
8.7 Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de cliënt wordt beëindigd, wordt het behandeltraject in de Basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd) wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.


2018

NR/REG-1804: Artikel 6: Minimale Dataset Basis GGZ
6.2 In uitzondering op artikel 6.1 wordt voor de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in plaats van onderdeel 5 geregistreerd:
Afsluitreden:
a. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd
b. Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor Basis GGZ
c. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt

(Pagina 17-18)

NR/REG-1804: Artikel 9: Declaratiebepalingen
9.4 Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.
9.5 Indien tijdens de behandeling in de generalistische basis-ggz blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de patiënt niet meer binnen de patiëntprofielen van de generalistische basis-ggz past, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat het patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de generalistische basis-ggz, wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.
9.6 

(Pagina 22)

2019


Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Prestatie gesloten met foutieve sluitreden (N2106)Prestatie gesloten met foutieve sluitreden (N2106)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatiecode is ongelijk aan 180005 (Onvolledig behandeltraject) en heeft onderstaande afsluitreden

OF prestatiecode is gelijk aan 180005 en heeft NIET onderstaande afsluitreden

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) Prestatie is onrechtmatig als de afsluitreden is:

12. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd

4) Prestatie is onrechtmatig als de afsluitreden is:

13. Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor Basis GGZ én er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd

5) Prestatie is onrechtmatig als de afsluitreden is:

21. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt én er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd
 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse
Logica: 1 en 2 en (3 of 4 of 5)
Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png