Prestatie gesloten met foutieve sluitreden (N2106)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2106
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

 1. BGGZ 2020 - Overig
 2. BGGZ 2019 - Overig
 3. BGGZ 2018 - Overig
 4. BGGZ 2017 - Overig
 5. BGGZ 2016 - Overig
Samenvatting

Deze norm signaleert op prestaties gbGGZ (niet zijnde ‘onvolledig behandeltraject’) die zijn afgesloten met een foutieve afsluitreden

Wet- en regelgeving
2016
NR/CU-726: Artikel 5: Minimale Dataset Basis GGZ
5.2 In uitzondering op artikel 5.1 wordt voor de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in plaats van onderdeel 5 geregistreerd:
Afsluitreden:
a. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd
b. Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor Basis GGZ
c. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt

Artikel 8: Declaratiebepalingen
8.5 Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.
8.6 Indien tijdens de behandeling in de Basis GGZ blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de cliënt niet meer binnen de cliëntprofielen van de Basis GGZ past, vindt overdracht plaats aan de verwijzer. In dat geval wordt het behandeltraject in de Basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd) en blijkt dat het cliëntprofiel van de cliënt te zwaar is voor de Basis GGZ, wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.
8.7 Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de cliënt wordt beëindigd, wordt het behandeltraject in de Basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd) wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.

2017
Minimale Dataset Basis GGZ
In uitzondering op artikel 6.1 wordt voor de prestatie Onvolledig behandeltraject in plaats van onderdeel 5 geregistreerd:

Afsluitreden:

 • Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd
 • Patiëntprofiel patiënt te zwaar voor generalistische basis-ggz
 • Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar

2017: NR/REG-1735 art. 6.2


Declaratiebepalingen

Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Indien tijdens de behandeling in de generalistische basis-ggz blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de patiënt niet meer binnen de patiëntprofielen van de generalistische basis-ggz past, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat het patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de generalistische basis-ggz, wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de patiënt en/of de behandelaar wordt beëindigd, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

2017: NR/REG-1735 art. 9.4, 9.5 & 9.6

2018
Minimale Dataset Basis GGZ
In uitzondering op artikel 6.1 wordt voor de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in plaats van onderdeel 5 geregistreerd:

Afsluitreden:

 • Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd
 • Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor generalistische basis GGZ
 • Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar
 • Overlijden Patiënt
 • Overig

2018: NR/REG-1804 art. 6.2

Declaratiebepalingen

Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Indien tijdens de behandeling in de generalistische basis-ggz blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de patiënt niet meer binnen de patiëntprofielen van de generalistische basis-ggz past, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat het patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de generalistische basis-ggz, wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de patiënt en/of de behandelaar wordt beëindigd, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

2018: NR/REG-1804 art. 9.4, 9.5 & 9.6

2019
Minimale Dataset Basis GGZ
In uitzondering op artikel 6.1 wordt voor de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in plaats van onderdeel 5 geregistreerd:

Afsluitreden:

 • Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd
 • Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor generalistische basis GGZ
 • Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar
 • Overlijden Patiënt
 • Overig

2019: NR/REG-1804 art. 6.2

Declaratiebepalingen

Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Indien tijdens de behandeling in de generalistische basis-ggz blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de patiënt niet meer binnen de patiëntprofielen van de generalistische basis-ggz past, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat het patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de generalistische basis-ggz, wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de patiënt en/of de behandelaar wordt beëindigd, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

2019: NR/REG-1804 art. 9.4, 9.5 & 9.6

2020
Minimale Dataset Basis GGZ
In uitzondering op artikel 6.1 wordt voor de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in plaats van onderdeel 5 geregistreerd:

Afsluitreden:

 • Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd
 • Patiëntprofiel patiënt te zwaar voor generalistische basis-ggz
 • Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar
 • Overlijden Patiënt
 • Overig

2020: NR/REG-2023 art. 6.2

Declaratiebepalingen

Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Indien tijdens de behandeling in de generalistische basis-ggz blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de patiënt niet meer binnen de patiëntprofielen van de generalistische basis-ggz past, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat het patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de generalistische basis-ggz, wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de patiënt en/of de behandelaar wordt beëindigd, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

2020: NR/REG-2023 art. 9.4, 9.5 & 9.6

2021
Minimale dataset generalistische basis-ggz

In uitzondering op artikel 6.1 wordt voor de prestatie Onvolledig behandeltraject in plaats van onderdeel 5 geregistreerd:
Afsluitreden:

 • Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd
 • Patiëntprofiel patiënt te zwaar voor generalistische basis-ggz
 • Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar
 • Overlijden Patiënt
 • Overig

2021: NR/REG-2114a art. 6.2

Declaratiebepalingen

Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Indien tijdens de behandeling in de generalistische basis-ggz blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de patiënt niet meer binnen de patiëntprofielen van de generalistische basis-ggz past, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat het patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de generalistische basis-ggz, wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de patiënt en/of de behandelaar wordt beëindigd, wordt het behandeltraject in de generalistische basis-ggz afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

2021: NR/REG-2114a art. 9 lid 4, 5 en 6

Interpretaties

Het is instelbaar om enkel trajecten te signaleren die na een bepaalde datum zijn gesloten (N2106_EINDDATUM_VANAF).

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Prestatie gesloten met foutieve sluitreden (N2106)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatiecode is ongelijk aan 180005 (Onvolledig behandeltraject) en heeft onderstaande afsluitreden

OF prestatiecode is gelijk aan 180005 en heeft NIET onderstaande afsluitreden

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) Prestatie is onrechtmatig als de afsluitreden is:

12. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd

4) Prestatie is onrechtmatig als de afsluitreden is:

13. Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor Basis GGZ én er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd

5) Prestatie is onrechtmatig als de afsluitreden is:

21. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt én er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en (3 of 4 of 5)

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png