Post IC-High Care zonder Neonatale IC voorgeschiedenis (N0684)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0684
Link naar Handreiking MSZ
 1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 6.10
 2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 6.11
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.S.A.99.62 Serialiteit Post IC-High Care
 2. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.S.A.99.62 Serialiteit Post IC-High Care

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - IC's
 2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - IC's
 3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - IC's

Vervallen per 01-01-2018. Opvolger is DOT Controleregel N0683.

Samenvatting

Het is niet toegestaan om een zorgactiviteit toeslag post IC-high care vast te leggen indien en geen sprake is van een noodzaak tot intensieve behandeling en bewaking na een opname op de neonatale intensive care.

Er is sprake van post-IC High care als na een opname op de neonatale intensive care noodzaak bestaat tot intensieve behandeling en bewaking. Dit is het geval indien sprake is van ten minste twee van de volgende behandelingen en/of vormen van bewaking: CPAP/ low flow, continue parenterale medicatie ter ondersteuning van één of meer vitale functies, meervoudige medicamenteuze therapie (exclusief vitaminen en andere voedingssupplementen), centrale lijn voor parenterale voeding, invasieve bloeddrukmeting, en blaascatheter.

Bij de prestatie ‘Toeslag post IC-high care’ (190152) geldt dat deze wel naast de reguliere verpleegdag mag worden geregistreerd.

Er is geen sprake van een post IC-high care indien de leeftijd van het kind, inclusief de zwangerschapsduur minder dan 29 weken is of het gewicht onder de 1000 gram. De post-IC high care bedden kunnen zich ook bevinden buiten het perinatologisch centrum.

Regelgeving / beleid

Add-ons IC zijn overige zorgproducten voor de intensive care zorg, uitgedrukt in zorgactiviteiten, die bij een DBC-zorgproduct kunnen worden gedeclareerd. De Add-ons IC zijn onderverdeeld in de volgende prestaties: 

 • IC-behandeldag, ingedeeld in licht, middel en zwaar; 
 • IC-toeslag voor dialyse op de IC; Kenmerk 
 • IC-transport, ingedeeld in interklinisch transport en MICU transport korter en langer dan twee uur; 
 • IC consult; 
 • Neonatale en pediatrische intensive care zorg; 
 • ECMO-toeslag voor Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC.

Het tarief voor de IC-behandeldag is inclusief kosten voor opname en beademing en is alleen van toepassing op IC patiënten. 

Welke IC-behandeldag (licht, middel of zwaar) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen IC-behandeldag licht in rekening worden gebracht. 2015: Handreiking Toeslag post IC-high care (190152) Er is sprake van post-IC High care als aansluitend aan een opname op de neonatale intensive care (NICU) noodzaak bestaat tot intensieve behandeling en bewaking. Dit is het geval indien sprake is van:

- een gewicht < 1200 gram, en/of;

- een zwangerschapsduur < 32 weken, en/of;

- ten minste twee van de volgende behandelingen en/of vormen van bewaking: CPAP/ low flow, continue parenterale medicatie ter ondersteuning van één of meer vitale functies, meervoudige medicamenteuze therapie (exclusief vitaminen en andere voedingssupplementen), centrale lijn voor parenterale voeding, invasieve bloeddrukmeting, en blaascatheter.

Er is geen sprake van een post IC-high care indien de leeftijd van het kind, inclusief de zwangerschapsduur minder dan 30 weken is of het gewicht onder de 1000 gram. De post-IC high care bedden kunnen zich ook bevinden buiten het perinatologisch centrum.

2015: BR/CU-2136 art 13.1 2015: BR/CU-2136 art 13.3.1

Er is sprake van post-IC High care als na een opname op de neonatale intensive care noodzaak bestaat tot intensieve behandeling en bewaking. Dit is het geval indien sprake is van ten minste twee van de volgende behandelingen en/of vormen van bewaking: CPAP/ low flow, continue parenterale medicatie ter ondersteuning van één of meer vitale functies, meervoudige medicamenteuze therapie (exclusief vitaminen en andere voedingssupplementen), centrale lijn voor parenterale voeding, invasieve bloeddrukmeting, en blaascatheter;

Er is geen sprake van een post IC-high care indien de leeftijd van het kind, inclusief de zwangerschapsduur minder dan 29 weken is of het gewicht onder de 1000 gram. De post-IC high care bedden kunnen zich ook bevinden buiten het perinatologisch centrum. 2014:BR/CU-2111 art. 13.3.1; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art 14.3.1

Toeslag post IC-high care (190152)

Er is sprake van post-IC High care als na een opname op de neonatale intensive care noodzaak bestaat tot intensieve behandeling en bewaking. Dit is het geval indien sprake is van gewicht <1200 gram en/of een zwangerschapsduur <32 weken ten/of en minste twee van de volgende behandelingen en/of vormen van bewaking: CPAP/ low flow, continue parenterale medicatie ter ondersteuning van één of meer vitale functies, meervoudige medicamenteuze therapie (exclusief vitaminen en andere voedingssupplementen), centrale lijn voor parenterale voeding, invasieve bloeddrukmeting, en blaascatheter;

Er is geen sprake van een post IC-high care indien de leeftijd van het kind, inclusief de zwangerschapsduur minder dan 30 weken is of het gewicht onder de 1000 gram. De post-IC high care bedden kunnen zich ook bevinden buiten het perinatologisch centrum.

2013: BR/CU-2104 art 13.3.1

Neonatale intensive care (190150)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt op de neonatale IC van een door het ministerie van VWS aangewezen afdeling neonatologie.

2015: BR/CU-2136 art 13.3.1

2014: BR/CU-2134 art 14.3.1

2013: BR/CU-2104 art 13.1.1

Zie ook:Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.S.A. 99.62

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Post IC-High Care zonder Neonatale IC voorgeschiedenis (N0684)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1Alle Post IC-high care (190152)

Blauwepijl.png
2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) Er zijn op dezelfde dag als de Post-IC high care dag geen twee verrichtingen uit zpk 6 geregistreerd
4) Post-IC is niet aansluitend op NICU opname
Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

 

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on


ValueCareLogo2.png