Polikliniekbezoek tijdens opname eigen specialisme (N0874)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0874 
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek (R06401)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Polikliniek
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Polikliniek
  3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Polikliniek

Opvolger van handreikingsnorm N0875.

Samenvatting

Het is niet toegestaan een polikliniekbezoek vast te leggen voor een patiënt tijdens een dagverpleging, een klinische opname, langdurige observatie of IC-behandeldag, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

Regelgeving / beleid
2018
Polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013 en 190060)

Een polikliniekbezoek mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 1

2019
Polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013 en 190060)

Een polikliniekbezoek wordt niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 1

2020
Polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013 en 190060)

Een polikliniekbezoek wordt niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 1

2020
Polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013 en 190060)

Een polikliniekbezoek wordt niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 1

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Polikliniekbezoek tijdens opname eigen specialisme (N0874)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle polikliniekbezoeken (190007, 190008, 190013, 190060, 190063, 090613, 090614, 190065, 190161, 190162, 190163, 190068)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

 3) Tijdens de opname is voor hetzelfde patiëntnummer en hetzelfde uitvoerend specialisme een dagverpleging (190030 en 190090), langdurige observatie zonder overnachting (190091), verpleegdag (190200, 190218, 194804), IC-behandeldag (190153 t/m 190155), Neonatale IC (190150), Pediatrische IC (190151), Post-IC High Care (190152) of klinische zorgdag in de thuissituatie (190228) geregistreerd

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png