Polikliniekbezoek (excl. herhaalconsult) tijdens opname ander specialisme (N0876-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0876-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 1.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek (R06401)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan een polikliniekbezoek vast te leggen voor een patiënt tijdens een dagverpleging, een klinische opname, langdurige observatie of IC-behandeldag, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

Regelgeving / beleid
2019
Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190065, 190161, 190162, 190163) mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013, 190065, 190162, 190163) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland:
 • dagverpleging (190030, 190090),
 • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
 • verpleegdag (klinische opname) (190200, 1900213, 190218, 194804),
 • IC behandeldag (190157 en 190158), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152).

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 1

2018
Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190065, 190161, 190162, 190163) mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013, 190065, 190162, 190163) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland:
 • dagverpleging (190030, 190090),
 • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
 • verpleegdag (klinische opname) (190200, 190021, 190218, 194804),
 • IC behandeldag (190157 en 190158), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152).

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 1

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Aandachtspunt: In de Handreiking wordt gesteld dat er ook gekeken mag worden naar ZA 190021 (klinische opname). Dit is in het script niet meegenomen, aangezien deze code niet altijd even consequent gebruikt wordt door alle klanten, en soms onterecht geregistreerd wordt.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Polikliniekbezoek (excl. herhaalconsult) tijdens opname ander specialisme (N0876-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle polikliniekbezoeken
190007, 190060, 190161

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde dag is voor hetzelfde patiëntnummer en een ander uitvoerend specialisme een dagverpleging (190030 en 190090), langdurige observatie zonder overnachting (190091), verpleegdag (190200, 190218, 194804), IC-behandeldag (vanaf uitvoerdatum 2018: 190157 en 190158), Neonatale IC (190150), Pediatrische IC (190151) of Post IC High Care (190152) geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png